Ergotherapie

Ergotherapie, enig idee wat het is?

Ergotherapie is voor veel mensen nog een onbekend fenomeen. Misschien heb je er wel al eens van gehoord, maar weet je niet precies wat het is. GGD Amsterdam is sinds kort bezig met het organiseren van activiteiten die bewoners van de hoofdstad moeten helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Middels de campagne ‘Laat je niet vallen’ geeft ze voorlichting. In dit blog wordt uitgelegd wat ergotherapie precies is.

Ergotherapie in vogelvlucht

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die hier problemen mee hebben. Problemen die ontstaan door een ziekte of een lichamelijke of psychische beperking. Ergotherapie helpt mensen bij het uitvoeren van gewone dagelijkse dingen zoals lichamelijke verzorging en het huishouden. Ergotherapeuten kunnen ook meedenken over benodigde aanpassingen in woningen. Vroeger was een ergotherapeut vaak bekend als arbeidstherapeut. Tegenwoordig worden zij echter bij heel veel beperkingen om advies gevraagd. Bijvoorbeeld bij mensen die zijn gevallen of hier bezorgd om zijn. Bent u wel eens gevallen of wilt u graag advies over mogelijkheden om veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u een ergotherapeut vragen om u hierbij te helpen.

Hoe werkt het?

Een ergotherapeut kijkt samen met u naar situaties die uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid beperken. Vervolgens krijgt u tips en advies hoe u met aanpassingen en hulpmiddelen valkuilen en problemen beperkt of zelfs helemaal wegneemt. Dit alles gericht op dagelijkse bezigheden die voor u ooit vanzelfsprekend waren, maar nu (mogelijk) een belemmering vormen. Bijvoorbeeld klusjes in huis, koken en eten, wassen en aankleden, toiletbezoek, schrijven, lopen en fietsen en nog veel meer. Hierbij is de aandacht volledig persoonlijk gericht op u als persoon, uw omgeving en uw activiteiten. Tijdens een kennismakingsgesprek bij u thuis bepaalt de ergotherapeut samen met u waar voor u belemmeringen liggen en wordt er een persoonlijk, op maat gemaakt behandelplan voor u opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Zelfredzaamheid of algemene dagelijkse levensverrichtingen, afgekort ADL (bijvoorbeeld wassen en aankleden)
  • Productiviteit (bijvoorbeeld klusjes, werk)
  • Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sport)
  • Wonen (bijvoorbeeld aanpassen van de leefomgeving)
  • Mobiliteit (bijvoorbeeld lopen, fietsen, rollator-, scootmobiel- of rolstoeltraining)

Zodra het behandelplan met korte- en langetermijndoelen voor u op maat is opgesteld, betekent dat niet dat u het hiermee zelf moet uitzoeken. De ergotherapeut begeleidt u hierin, bij u thuis en ook buiten de deur afhankelijk van uw beperkingen en behoeftes. Daarbij kan het ook zijn dat de ergotherapeut overlegt met andere betrokkenen, zoals een huisarts of behandelend arts, een fysio- of oefentherapeut, mantelzorgers, etc. om zo een compleet beeld te krijgen van uw situatie. Alles wat nodig is om uw zelfstandigheid zo veilig en comfortabel mogelijk te maken!

Wat kost het?

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op tien uur vergoeding per jaar voor ergotherapie. Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij u een aanvullende verzekering heeft. Op www.zorgwijzer.nl ziet u per zorgverzekeraar en type aanvullende verzekering hoeveel uren u extra vergoed kunt krijgen. De kosten van ergotherapie vallen wel onder het verplichte eigen risico.

Directe Toegang Ergotherapie

Voor ergotherapie hoeft u in principe niet eerst meer naar de huisarts voor een consult en een verwijzing. U kunt zelf direct contact opnemen met een ergotherapeut. Dit wordt ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE) genoemd. Voorwaarde is wel dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar directe toelating accepteert. Het is verstandig om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar contact op te nemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderwerp valpreventie of over ergotherapie? Bezoek dan eens de website ‘Laat je niet vallen’ van de GGD Amsterdam.

 

Bron: Laat je niet vallen

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print