Privacy statement

Ned7.nl is een website van Briteminds Media.

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (de laatste wijziging was op 24 augustus 2019). Via de hyperlink privacy op de website kunt u altijd de laatste versie zien.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u ons een e-mail stuurt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen aan info@ned7.nl. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te sturen aan info@ned7.nl. Wij zullen u dan geen marketing informatie meer sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Bij gebruik van Ned7 en de aangesloten partnersites, wordt door Ned7 informatie over uw gebruik van de website(s) verzameld, door middel van het inzetten van zgn. cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. Ned7 gebruikt cookies om het navigeren in de website(s) te vergemakkelijken, om het gebruik van de website(s) te analyseren en om de website(s) te optimaliseren. Ook kan de hiermee verkregen informatie worden ingezet om meer gerichte informatie op de website(s) te plaatsen. Tot slot worden de cookies door Ned7 ook ingezet om informatie te verzamelen over haar gebruikers, voor het verzenden van gerichte marketing communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Ned7 en haar adverteerders.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt voordat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als u voor deze opties kiest kan het voorkomen dat u geen of niet optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die wij via Ned7 en onze adverteerders bieden. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.