Volg ons

Nieuws

Experiment met deeltijd zorg voor als het even niet meer gaat

Regeringspartijen VVD en D’66 willen een experiment met deeltijd zorg voor als het even niet meer gaat thuis.

Geplaatst

op

Deeltijd zorg experiment

[hm_content_toc]

Deeltijd zorg voor als het even niet meer gaat. Regeringspartijen VVD en D’66 willen dat er een experiment komt met een parttime verpleeghuis waar mensen naartoe kunnen om mantelzorgers te ontlasten.

Hun oproep is ook gericht aan de minister van Volksgezondheid om, naar aanleiding van het plan dat de partijen naar de kamer zullen sturen, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. “Met de pilot willen we onderzoeken of het aansluit bij het de behoefte van ouderen, wat het betekent voor de organisatie van een verpleeghuis en bijvoorbeeld wie de kosten betaalt”, zegt Tweede-Kamerlid Vera Bergkamp (D’66).

Steeds zwaarder

Bij de NOS werd gisteren direct gekeken of mensen hier ook echt behoefte aan hebben. Jan de Valk (74) en zijn vrouw Willy (73) werden hierover geïnterviewd. Willy heeft Alzheimer en gaat steeds sneller achteruit. Het echtpaar woont nog zelfstandig en dat willen ze het liefste ook zo lang mogelijk blijven doen. Toch wordt het voor Jan als mantelzorger steeds zwaarder. Een parttime verpleeghuis waar Willy af en toe een paar dagen naartoe kan vindt hij dus ook geen gek plan. Het zou Jan enorm ontlasten, zodat hij ook af en toe weer even op adem kan komen.

Makkelijke overgang

“Het spreekt me aan als overgang naar een geheel verblijf in een verpleeghuis. Dat is heel rigoureus en er zitten veel haken en ogen aan, hoor ik uit de praktijk. Veel verdriet, boosheid en verzet. Deze parttime manier zou de overgang wat kunnen verzachten. Voor mijn vrouw, maar ook voor mij, want Alzheimer heb je eigenlijk met z’n tweeën.”

Deeltijd zorg

Het houdt De Valk erg bezig hoe zijn vrouw zal omgaan met eventuele parttime verzorging in een tehuis. “Wat mij wel bezighoudt is hoe het haar zal vergaan. Misschien ontstaat er wel een enorme onrust bij haar als we dan weer naar huis gaan. Het lijkt een geweldige tussenoplossing. Maar als het niet goed gaat heb je heel dramatisch uitstel van iets dat toch wel gaat gebeuren. Het zal altijd verdrietig zijn. De ideale oplossing is er niet. Mijn vrouw is nu nog nuchter, ze zegt: ‘het is zoals het is’.”

Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorgers, en ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, steunen het plan van VVD en D’66.

Bron: NOS

Ned7 is dé lifestyle community met nieuws over alles wat ons dagelijks bezighoudt. Van voeding tot huishouden.

Lees verder
Advertentie

Nieuws

Meer ouderen overlijden aan een val

Meer ouderen overlijden aan een val tegenwoordig. Als je de cijfers vergelijkt met 2000 dan zie je een extreme toename van het aantal overlijdensgevallen. Dat kan nooit alleen aan de vergrijzing liggen.

Geplaatst

op

door

Overlijden aan een val

Overlijden aan een val, het komt tegenwoordig veel vaker voor dan in 2000. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek kwam het in 2016 bij 80-plussers zelfs zes keer vaker voor. Dat kan niet alleen maar komen door vergrijzing.

En als je naar de totalen kijkt zie je opeens wat dat betekent. Het aantal 80-plussers dat na een ongelukkige val overlijdt was in 2000 nog 391. In 2016 waren dit er maar liefst 2.501! Volgens drie verschillende ‘valonderzoekers’, die hier onlangs over publiceerden in het ‘Journal of the American Medical Association’, heeft dit meerdere oorzaken. “Naar de oorzaken doen we verder onderzoek”, zegt chirurg in opleiding Klaas Hartholt van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, de eerste auteur van het artikel.

Langer thuis wonen

“Belangrijk is in elk geval dat oude mensen langer thuis blijven wonen, dat ze ook ouder worden, vaak aan meerdere ziekten lijden en vaak veel medicijnen slikken.” Die medicijnen zijn misschien heilzaam, maar sommige verhogen de valkans. Een onverwachte oorzaak, schrijven de onderzoekers in hun artikel, kan zijn dat oudere mensen tot op hogere leeftijd actiever blijven, waardoor ook hun kans op een akelige val toeneemt.

Overlijden aan een val

Er was in deze eeuw een forse groei in het aantal 80-plussers, maar dat verklaart de groei bij lange na niet, want ook de sterfte gemeten per 100.000 80-plussers steeg tot ruim het drievoudige, van ongeveer 100 naar 365 per 100.000 in 16 jaar tijd. De definitie van een ongelukkige val is duidelijk: zo’n val wordt als primaire doodsoorzaak aangewezen als iemand binnen dertig dagen na een val overlijdt. Hartholt: “Dat overlijden kan dus ook direct thuis gebeuren. Maar als iemand na een val een hersenbloeding krijgt of een heup breekt, kan een patiënt ook in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn. Altijd komt er na zo’n overlijden in Nederland een lijkschouwer langs om de doodsoorzaak vast te stellen. Om te beoordelen of het echt een ongeluk was.”

Ongelukkige val

Het onderzoek laat niet alleen zien dat de kans op een ongelukkige dodelijke val de afgelopen jaren is toegenomen, maar ook dat de kans op de dood na een val bij hoger wordende leeftijd steeds verder stijgt. In 2016 stierven 149 per 100.000 80- tot 84-jarigen na een ongelukkige val. Bij 95-plussers lag die sterfte bijna tienmaal hoger: 1.367 per 100.000 mensen. Het betekent voor 95-plussers een jaarlijkse kans van ruim 1 procent op de dood na een val.

Heilige graal

“Het voorkomen van een val bij ouderen is een beetje als het zoeken naar een heilige graal”, zegt Hartholt. Alleen stoppen met multimedicatie is niet voldoende. De oorzaak voor vallen bij ouderen kent meerdere oorzaken en er is daardoor niet één oplossing. De huisarts kan ouderen verwijzen naar een valkliniek bij afdelingen klinische geriatrie, waar wordt gezocht naar een onderliggende oorzaak. Hartholt: “Zo kan het zijn dat iemand naar de oogarts moet om te kijken of het zicht voldoende is, naar de fysiotherapeut om valtraining en oefeningen te krijgen en komt er iemand thuis langs om losliggende kleedjes op te ruimen.”

Meer weten?

Meer weten over hoe een val te voorkomen? Bezoek dan eens de speciale website van de GGD Amsterdam die over dit onderwerp gaat.

Bron: NRC

Lees verder

Nieuws

Veiligheid versus vrijheid, wat weegt zwaarder?

Wat weegt zwaarder? Veiligheid versus vrijheid? Blogger Gaby Elhorst werkt bij zorgorganisatie Viattence en krijgt iedere dat met dit dilemma te maken.

Geplaatst

op

door

Veiligheid versus vrijheid

Dit gastblog is geschreven door Gaby Elhorst, manager zorg bij Viattence

Veiligheid versus vrijheid, wat is belangrijker voor ons? Opgroeien in een democratie waarin vrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog in het vandaal staat geeft mij het gevoel van eigen regie, keuze vrijheid. Iedere dag neem ik besluiten zonder er bij stil te staan of dit vrijwillige of onvrijwillige besluiten zijn. Ik beslis gewoon. Het zijn soms ingrijpende besluiten op mijn leven en soms kleine luttele besluiten zoals; wat we vanavond eten.

Onlangs zat ik in een panel waarin we observaties uit de dagelijkse praktijk van de verpleeghuiszorg en thuiszorg bespreken met zorgprofessionals. De observaties zijn zonder oordeel in een rapport verwerkt, waarin het dagelijks leven binnen een woongroep kleinschalig wonen voor ouderen met dementie is beschreven.

Ik wil naar huis zuster

In de rapportage lees je regelmatig terug: “Zuster ik wil naar huis. Ik ga niet zo laat naar huis. Ik ben bang in het donker.” Collega’s proberen op dat moment de bewoner op een andere gedachte te brengen. Soms helpt het, soms ook niet. We doen ons best om het verpleeghuis als thuis te laten voelen door foto’s en herkenbare bezittingen. Toch blijft dit in het begin lastig. Verdriet, onmacht, desoriëntatie zijn emoties die ontstaan na een verhuizing naar het verpleeghuis. Deze verhuizing is vaak een ‘gedwongen’ keuze.

Gesloten afdeling

Met de diagnose dementie kom je in het verpleeghuis op een gesloten afdeling. Veel is gebaseerd op nee, tenzij… Ineens ben je van de een op de andere dag je autonomie kwijt. Veiligheid wordt uiterst belangrijk in het inrichten van je bewegingsruimte. De keuzes waar het gaat om veiligheid worden gebaseerd op het minimaliseren van risico’s. Hoe lager de score op incidenten zoals vallen, hoe beter de waardering is voor het verpleeghuis. Als ik dit zo uiteen zet, is het niet vreemd dat het verpleeghuis soms een negatieve associatie heeft. Tevens vraag ik me af voor wie deze veiligheid is? Voor de bewoner, voor de professional, voor de stakeholders, de omgeving? Of is het een drogreden om de verantwoordelijkheid in het midden te laten als er een calamiteit plaats vindt?

Veiligheid versus vrijheid

Het is een duivels dilemma veiligheid versus vrijheid. Waar ik op hoop is dat we de mens en zijn familie of naasten blijven zien. Dat het levensverhaal van de bewoner er toe doet en hij of zij ondanks het ziektebeeld als volwaardig individu wordt gezien en herkend. Sommige ouderen hebben meer behoefte aan vrijheid als anderen, daarmee lopen ze soms meer risico om te vallen dan anderen. Ouderen verdienen een plekje in onze samenleving waarin ze te allen tijde op vrijwillige basis zorg hebben, omdat zij dat willen en niet omdat we risicomijdend zijn geworden.

Meer weten?

Wil je meer weten over zorgorganisatie Viattence? Bezoek dan eens hun website, of volg ze via Facebook.

Bekijk ook deze mini documentaire

Hoe gaat het eraan toe op een gesloten afdeling voor mensen met dementie? Actrice Marit van Bohemen bezocht Zorggroep Groningen en mocht 24 uur meekijken.

Lees verder

Nieuws

Onnodig veel ouderen in het ziekenhuis

Jaarlijks eindigen onnodig veel ouderen in het ziekenhuis na een val. Terwijl ze beter zorg kunnen krijgen bij een zorgorganisatie die hier op in is gesteld. Zorgorganisatie Pieter van Foreest is daarvoor een oplossing gestart.

Geplaatst

op

door

Ouderen in het ziekenhuis

De branchevereniging van Nederlandse zorginstellingen, ActiZ, maakte pas bekend dat in Nederland jaarlijks 800.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis terechtkomen. Ruim 320.000 van hen worden vervolgens opgenomen zonder medisch-specialistische noodzaak. Deze grote patiëntengroep is (tijdelijk) niet in staat om zelfstandig thuis te wonen, maar een ziekenhuisopname is vanuit medisch oogpunt eigenlijk helemaal niet nodig.

Andere opties

De cijfers betreffen de jaren 2015 en 2016. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat ervan uit dat er dankzij extra investeringen sindsdien verbetering is ingetreden. Maar veel ziekenhuizen merken hier nog weinig van en blijven vooralsnog met een groot probleem opgezadeld: zij moeten ouderen na een bezoek aan de eerste hulp opnemen vanwege een gebrek aan verantwoorde alternatieven. Dit zorgt voor oplopend beddentekort, onnodige kosten en onvoldoende zorg op maat. Hoogste tijd dus om te kijken of er andere opties zijn.

De juiste plek

In Delft hebben het Reinier de Graaf Ziekenhuis, zorgorganisatie Pieter van Foreest en zorgverzekeraar DSW de handen ineen geslagen. Patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden nu direct doorverwezen naar een locatie van de zorgorganisatie. Dankzij dit samenwerkingsverband kon in de afgelopen drie maanden 75% van de oudere patiënten doorverwezen worden naar een zorginstelling in de buurt. Eerder zouden deze patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Nu blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op een andere plek.

Beter herstel

Na binnenkomst op de spoedeisende hulp worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH-arts. Als er sprake is van een kwetsbare oudere die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden, overlegt de SEH- arts samen met een medewerker van de zorgorganisatie welke zorg de patiënt nodig heeft en op welke plek deze geboden kan worden. Patiënten blijven zo niet onnodig in het ziekenhuis en kunnen direct beginnen met een revalidatietraject. Veel ouderen belanden op de SEH vanwege een kneuzing of breuk door een val. De behandeling tijdens het verblijf in een zorginstelling is daarom naast het algemene herstel ook gericht op valpreventie. Na een aantal weken, of soms dagen, is de patiënt vaak voldoende hersteld om al dan niet met behulp van thuiszorg weer veilig thuis te kunnen wonen.

Zorgverzekeraars

De proef is in november 2017 in Delft gestart. Zorgverzekeraar DSW is enthousiast en ondersteunt deze vorm van samenwerking. Men hoopt onnodige opnames te voorkomen, wat weer zorgt voor een betere doorstroming en minder lange wachttijden op de SEH van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. DSW zal deze samenwerkingsvorm de komende tijd uitbreiden in de regio. Men hoopt zo passende zorg op de juiste plaats te bieden en te grote druk op ziekenhuizen te voorkomen.

Meer weten?

Wil je meer weten over zorgorganisatie Pieter van Foreest, of over branchevereniging ActiZ? Bezoek dan een de websites van beide organisaties.

Bron: EenVandaag

Lees verder

Meest gelezen