menu

Studeren in het verzorgingshuis om de hoek

Bij het Amstelhuis in Amsterdam wonen 70 en 80-plussers met een lichte zorgvraag én komen ouderen uit de buurt bij elkaar voor allerlei soorten activiteiten. En, sinds kort komen ook studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in dit zogenaamde ‘Living Lab’ onderzoek doen naar deze ouderen.

Uitgangspunt bij het Amstelhuis is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een voor hun prettige omgeving. Bij het Amstelhuis kunnen zij elkaar ontmoeten en kunnen zij activiteiten ondernemen die hen zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk vitaal houden. Een ideale omgeving voor studenten om onderzoek te doen.

Studeren met ouderen

Het Amstelhuis is een mooie praktijkomgeving, een zogenaamd ‘living lab’ voor het onderzoeksprogramma Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten, docenten en onderzoekers van de HvA-faculteiten Gezondheid, Maatschappij en Recht en Digitale Media en Creatieve Industrie werken er in interdisciplinaire teams samen aan verschillende projecten. De belangrijkste doelen zijn: versterken van de sociale cohesie, vergroten van de zelfredzaamheid, elkaar helpen, bevorderen van de onderlinge sociale contacten, voorkomen van eenzaamheid en het ontlasten van de mantelzorgers.

meer informatie

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieKen je deze al?24 Uur Op Een Gesloten Afdeling
Hoe ziet het leven eruit op een gesloten afdeling voor mensen met dementie? Actrice Marit van Bohemen ging 24 uur op bezoek bij Zorggroep Groningen om het te ervaren.Soapsterren in de ouderenzorg
Deze bekende soapsterren spelen mee in een wel heel bijzondere soap. Speciaal gemaakt voor het opleiden van nieuwe medewerkers in de zorg.Interview met jazz pianist Rob Agerbeek
Jazz pianist Rob Agerbeek is één van 's werelds beste jazz muzikanten. Hij is bijna 80 jaar maar denkt er niet over om te stoppen met spelen.