Volg ons online

Wonen

MRSA besmetting en handhygiëne in de zorg

Dankzij de MRSA besmetting waar Humanitas Deventer mee te maken kreeg is het roer omgegooid en is er veel geleerd.

Gedeeld

op

MRSA besmetting

De MRSA besmetting waar Humanitas Deventer afgelopen jaar mee te maken kreeg was de aanleiding voor bestuurder Gea Sijpkes om de nodige maatregelen te nemen. Maar tegelijkertijd wilde ze ook dat Humanitas een gezellig huis bleef voor haar bewoners. Hoe heeft ze dit aangepakt en waarom zijn basishygiëne zo belangrijk?

Gea Sijpkes had een duidelijk doel voor ogen toen ze vier jaar geleden aantrad als bestuurder van Humanitas in Deventer: dit moest het meest warme en gezellige verpleeghuis van Deventer worden. “Tegelijkertijd moest natuurlijk wel de basishygiëne op orde zijn”, zegt ze. En dat was een uitdaging in zo’n oud gebouw. Een externe audit bracht duidelijkheid over wat allemaal nodig was, maar maakte ook meteen duidelijk dat het huis wel ‘thuis’ moest blijven voor haar bewoners.

Legionellagevaar en grote schoonmaak

Voldoen aan de HACCP-regels bleek eenvoudig te organiseren, maar voor het hoge legionellagevaar – omdat de warm/koud waterleidingen te dicht bij elkaar lagen – was hulp van de verhuurder nodig. Weer een stap gezet. De afspraak om jaarlijks een grote schoonmaak te houden was de volgende. De microvezeldoekjes deden hun intrede en het personeel werd getraind. En zo ging het stapsgewijs verder. De houten spatels in de keuken werden vervangen door plastic, de afvalstromen werden gescheiden. En in de wc’s kwam handalcohol en zeep. “Maar niet in de WC’s van de bewoners zelf”, zegt Sijpkes, “Die mochten hun lavendelzeepjes houden. En als eens een wond moet worden behandeld dan regelen wij de voorzieningen wel.”

Handhygiëneweek

Alles op orde? In theorie wel. “Je merkt na verloop van tijd echter dat de aandacht voor een van de meest belangrijke thema’s, handhygiëne, versloft”, zegt Sijpkes. Dus werd een handhygiëneweek georganiseerd, met als onderdeel een met de GGD opgezette scholing, die meteen werd geborgd als vast onderdeel van de scholingscarrousel van Humanitas. “We wilden het niet alleen maar ‘droog’ aanpakken met een scholing”, zegt manager woonzorg extramuraal Susan Rijks. “Een deel van onze kracht is dingen leuk maken voor de medewerkers. Dus organiseerden we een les met de blauwe lamp die laat zien of handen na de handenwasprocedure écht schoon zijn.

Effectiever dan naar school gaan

Ook kwam een spreker vertellen over de energie die je met je handen kunt opwekken en gingen we naar een kinderboerderij om dieren te aaien. Dat bezoek werd gekoppeld aan les over hoe je de handen goed wast en desinfecteert. Verder kreeg iedereen een eigen handcrème en een navulbaar spuitje met desinfectans. Onder het mom van ‘vele handen maken licht werk’ organiseerden we een wandeltocht met bewoners. En tot slot verzorgde een manicure ieders handen. Zij maakte meteen ook eventuele lange nagels kort.” Een aanpak die bij het huis past, vult Sijpkes aan. “Veel effectiever dan medewerkers naar school sturen. We kiezen liever voor een manier die energie geeft en uitnodigt om een volgende stap te zetten. Maar niet vrijblijvend natuurlijk, voor iedereen was duidelijk dat het ging om handhaving van de geleerde aanpak.”

MRSA besmetting

Wat bij de start van de handhygiëneweek nog niet bekend was, is dat Humanitas slachtoffer was geworden van een MRSA-uitbraak. “Dat doet wat met een huis”, zegt Rijks. “Er was wel een protocol, maar we voelden ons overvallen door het grote aanval vragen waarmee de GGD na de verplichte melding kwam. En natuurlijk geeft het onrust onder de bewoners, familieleden en medewerkers.”

Wel kreeg het partnership met de GGD snel vorm, vertelt Sijpkes. “De informatieoverdracht die je dan krijgt kost enorm veel extra inzet, maar geeft wel snel weer rust. Er zijn echter ook dingen waarop je geen invloed hebt. Het huisdier van een medewerker dat ook besmet blijkt te zijn bijvoorbeeld. Die medewerker kon niet terug keren naar werk totdat ook dat dier weer schoon was. Hoe ga je daarmee om? Voor zulke situaties bestaat geen jurisprudentie. En er is ook geen kennisoverdracht tussen zorgaanbieders onderling.”

Zuur geld

In dit laatste is nu wel verandering gekomen. Het bleek om een MRSA-stam te gaan die in de omgeving van Deventer veelvuldig voorkomt. In de regio wordt nu gewerkt aan informatieoverdracht tussen alle zorgaanbieders. Rijks: “Nu zat ik ’s avonds nog een brief te schrijven aan familieleden. Die moet je gewoon van internet kunnen plukken, zulke dingen pakken we dus ook op. Je hoort met andere dingen bezig te kunnen zijn. De bron is weliswaar niet te achterhalen, maar we hebben in huis wel de bewoner kunnen achterhalen en de kringen om die persoon heen die ook besmet bleken. Dat was de cruciale eerste stap om het probleem op te lossen.” En dat is ook tamelijk snel gelukt, vult Sijpkes aan. “Maar wel tegen hoge kosten. De kweekjes, de extra personele inzet, de rekening van het ziekenhuis, het is zuur geld. Maar het heeft ons wel ‘geholpen’ om iedereen te doordringen van het belang van een goede basishygiëne.”

Samenwerking GGD

Tijdens de bestrijding van de uitbraak is de aandacht voor het feit dat het om een verpleeghuis gaat waar mensen wonen niet uit het oog verloren. “We wilden geen al te medische setting creëren”, zegt Sijpkes. “Om een voorbeeld te geven: we hadden een bewoner van wie we wisten dat ze binnen korte tijd zou overlijden. Bij die persoon hebben we geen kweek afgenomen. Wel hebben we de afspraken in de zorg hierop aangepast. De GGD snapt dat wel, maar het ziekenhuis vindt dat lastig. Het is uiteindelijk onze verantwoordelijkheid. Het is al erg genoeg dat je zo iemand met beschermende kleding moet benaderen.” Een ander voorbeeld betrof een familielid waarbij was afgesproken dat er geen levensverlengende behandelingen meer toegepast zouden worden bij zijn vader. Sijpkes: “Die wilde dat we helemaal niets meer deden. Dan moet je toch even uitleggen dat de zaken die je voor de bestrijding van MRSA doet niets met levensverlening te maken hebben, maar vooral met bescherming van iedereen op de locatie.”

Geen RIVM registratie

Humanitas Deventer neemt niet deel aan SNIV van het RIVM. “We zijn niet medisch georiënteerd’, aldus Sijpkes, “In dat soort registraties lopen we niet voorop.” Rijks vult aan: “We steken onze tijd liever in de bewoners en in intern de zaken op orde houden. Dat vergt voortdurende aandacht. We hebben de handhygiëne en de scholing over hoe te handelen bij een uitbraak nu geborgd als verplicht opleidingsonderdeel van het opleidingscanon voor 2017 maar dat is ook echt nodig. Medewerkers hebben altijd wel een steun in de rug nodig om hier scherp op te blijven.”

Overleg binnen ActiZ

Sijpkes is naast bestuurder van Humanitas Deventer ook bestuurder van brancheorganisatie ActiZ. “Ik zit in de werkgroep antibioticaresistentie en ik heb me tijdens de eerste vergadering verbaasd over hoe weinig kennis er is over dit onderwerp. Daar werd ik eigenlijk wel een beetje door ontmoedigd. In tweede instantie versterkte het mij in mijn opvatting dat ik mij moet concentreren op datgene in huis waar we echt invloed hebben. Daarnaast wil ik goed stilstaan bij de vraag welke gekte aan maatregelen bewoners aankunnen. Altijd zorg én welzijn voor onze bewoners. Dit benadruk ik ook in de overleggen binnen ActiZ. Ik zie beslist dat mijn collega’s ook serieus bezig zijn met het op orde houden van de basishygiëne. Maar ik zie ook dat dit slechts een van de vele agendapunten is op de agenda van verpleeghuisbestuurders.”

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Wonen

Extra aandacht voor bewoners in verpleeghuizen

Bewoners van verpleeghuizen in Nederland kunnen wel wat extra aandacht gebruiken. Hier is de komende tijd ook extra geld voor uitgetrokken. Maar komt dit geld wel terecht bij de bewoners? En wat gebeurt er dan mee?

Gedeeld

op

door

Extra aandacht voor bewoners

Extra aandacht voor ouderen. Vanuit Den Haag is er gelukkig oog voor én geld uitgetrokken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Carin Gaemers voerde hier samen met Hugo Borst actief campagne voor. Zij vraagt zich nu af: komt het geld ook wel echt terecht bij de bewoners in verpleeghuizen?

NED7 kijkt de komende tijd naar die zorg om te zien of dit inderdaad het geval is. Vandaag Zorggroep Amsterdam Oost waar ze direct werk hebben gemaakt van het extra geld dat ze kregen. Met dit geld zijn de afgelopen periode gastvrouwen, en heren natuurlijk, aangenomen om in de huiskamers bewoners te helpen én persoonlijke aandacht te geven.

Warme en gastvrije sfeer

De organisatie heeft twee verpleeghuizen: De Open Hof en het Flevohuis. De bewoners van deze huizen brengen een groot deel van de dag door in de gezamenlijke huiskamers. Hier wordt drie keer per dag gegeten en ook bezoekers zijn er welkom. De gastvrouwen zorgen voor een warme en gastvrije sfeer. Ze besteden aandacht aan het leuk dekken van de tafel en hebben alle tijd voor een praatje. De echte zorg- en verpleegtaken worden gedaan door de zorgmedewerkers, de gastvrouwen zijn er puur voor de gezelligheid.

Extra aandacht en een knuffel

In de ouderenzorg staan veel vacatures open, maar gastvrouwen vinden ging verbazingwekkend snel. Specifieke diploma’s zijn niet nodig. Aardig zijn en zien wat iemand nodig heeft, dat is het belangrijkste. Inmiddels zijn er 30 gastvrouwen en een enkele gastheer aan de slag. Laurence Le Guen is een van hen. Ze is 52 en komt uit de hotelwereld. Met een charmant Frans accent vertelt zij over haar ervaringen: “Ik hield altijd al van oude mensen en gastvrij zijn is hier niet veel anders dan in de horeca. Alleen wordt hier meer geknuffeld. Ik denk dat maar drie bewoners mijn naam weten en toch voel ik dat ze het fijn vinden als ik er ben. Zo rond 7:45 uur drink ik met een bewoner die altijd vroeg op is een kopje koffie. Daarna begin ik met het ontbijt klaarzetten.” Omdat veel bewoners kampen met dementie is er voor de gastvrouwen een serie workshops over omgaan met dementie ontwikkeld. Meer kennis helpt in de omgang, maar in de huiskamers telt vooral het gevoel.

Extra ogen en oren

John Cools is teamleider in De Open Hof en merkt dat er sinds de komst van de extra ogen en oren meer rust is. “Zorgmedewerkers hebben het druk en dan is fijn te weten dat in de huiskamers alles goed reilt en zeilt. Er wordt in alle rust gegeten en de gastvrouw heeft geen pieper in haar zak die afgaat wanneer een bewoner in zijn appartement hulp nodig heeft. Zij blijft op haar post.”

Het is spannend of de geldpot waaruit de gastvrouwen worden betaald, beschikbaar blijft. Vooralsnog ligt dat wel in de verwachting, want met dit geld krijgen bewoners meer aandacht. En dat staat centraal in het manifest dat door velen is omarmd.

Meer weten?

Wil je meer weten over Zorggroep Amsterdam Oost of over de kwaliteitsverbeteringen in de zorg? Bezoek dan eens de website van de Zorggroep of de website van branchevereniging ActiZ.

Bron: ActiZ

Lees verder

Wonen

Tweedehands traplift helpt je betaalbaar langer thuis wonen

Een tweedehands traplift is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. En waarom niet? Smienk Trapliften is de nummer 1 specialist in tweedehands trapliften en legt uit wat je zelf kunt doen om je huis aan te passen.

Gedeeld

op

door

Tweedehands traplift aankopen

Dit bericht is gemaakt in samenwerking met Smienk Trapliften, de nummer 1 specialist in tweedehands trapliften

Tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen is de wens van veel ouderen. Maar dit betekent vaak ook dat er (veelal kostbare) woningaanpassingen gedaan moeten worden. Dat kan voor veel mensen problematisch zijn. Toch zijn er gelukkig steeds meer mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. Niet alleen dankzij gunstig overheidsbeleid. Maar vooral ook commerciële bedrijven die de, voorheen, hoge kosten van dure hulpmiddelen op slimme wijze drastisch hebben kunnen verlagen.

De Nederlandse overheid stimuleert langer zelfstandig thuis blijven wonen steeds meer en heeft het via de Wet maatschappelijke ondersteuning tot taak van de gemeenten gemaakt om mensen hierbij te helpen. Naar elke individuele situatie wordt zorgvuldig gekeken en wordt druk op zorginstellingen en andere sociale voorzieningen voor ouderen voorkomen.

Hulpmiddelen in huis

Langer zelfstandig thuis blijven wonen betekent in de meeste gevallen dat er hulpmiddelen nodig zijn in huis. Hulpmiddelen die ervoor zorgen dat de woning net zo toegankelijk blijft als voorheen. Het aantal en het soort hulpmiddelen verschilt per persoon. De een heeft voldoende aan een aantal wandbeugels en een douchestoeltje. De ander heeft een complete verbouwing nodig en een traplift om überhaupt naar boven te komen. Maar ja, dat is een dure aangelegenheid! Of toch niet?

Wet maatschappelijke ondersteuning

Dankzij technologische ontwikkelingen en het slim hergebruiken van bestaande en voorheen kostbare trapliften is langer thuis blijven wonen een stuk makkelijker en vooral betaalbaarder geworden. De benodigde investering is tegenwoordig een stuk lager en voor wie aanpassingen niet vanuit het eigen vermogen kunnen betalen, is er de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten kijken naar de totale kosten van een aanpassing en zullen sneller geneigd zijn te oordelen dat thuis blijven wonen een reële mogelijkheid is en zo een verhuizing naar een zorginstelling voorkomen kan worden.

Tweedehands traplift blijkt dé oplossing

Dat de kosten voor zowel gemeenten als ouderen met een eigen vrij besteedbaar vermogen lager worden is goed nieuws. Uit onderzoek blijkt dat de meest populaire woningaanpassingen te maken hebben met het toegankelijk houden van de badkamer (wandbeugels in de douche en bij het toilet, een antislipvloer, zittend douchen). Maar ook een traplift wordt vaak genoemd. Met name tweedehands trapliften zijn zeer in trek. Gespecialiseerde bedrijven reviseren en herplaatsen gebruikte trapliften, die minstens zo goed zijn als een nieuwe traplift. In combinatie met onderhoud krijgt de nieuwe eigenaar zelfs tot wel vijf jaar garantie!

Kostenbesparing

Een kostenbesparing tot wel 50 procent van de nieuwprijs is tegenwoordig mogelijk. Dit betekent concreet dat gemiddeld duizenden euro’s kunnen worden bespaard. Zelf een tweedehands traplift aanschaffen is vaak een aanzienlijk snellere manier om een traplift in huis te krijgen. Een aanvraagprocedure via de gemeente/Wmo duurt ruim zes weken, waarbij de persoonlijke situatie volledig wordt doorgelicht. Rechtstreeks een traplift kopen voorkomt dus veel bureaucratische rompslomp. Als je over voldoende inkomen en/of eigen vermogen beschikt moet je overigens iedere vier weken een eigen bijdrage aan de gemeente te betalen.

Meer weten?

Een tweedehands traplift aanschaffen is dus zeker het overwegen waard! Smienk Trapliften uit Nunspeet is de nummer 1 in gebruikte trapliften en kan dus helpen met professioneel advies. Door de grote voorraad gebruikte trapliften hebben ze altijd een passende lift op voorraad. Deze worden geleverd met 5 jaar garantie i.c.m. jaarlijks onderhoud. Vraag hier een gratis brochure aan of bekijk het ruime assortiment.

Lees verder

Wonen

Een nieuwe woning op latere leeftijd? 7 redenen waarom je moet beginnen met zoeken.

Op latere leeftijd nog een nieuwe woning kopen? Waarom niet? We hebben 7 goede argumenten voor je om de stap te zetten.

Gedeeld

op

door

Nieuwe woning kopen

Er komt een moment dat jouw huis niet helemaal meer past bij de levensfase waarin je zit? De kinderen zijn al even de deur uit, je woont alleen of met zn tweeën. En geleidelijk realiseer je je dat je huis, dat heerlijke, vertrouwde huis dat altijd paste als een jas, een maatje te groot geworden is.

Maar verhuizen? Dat is een grote stap. Er zitten honderden herinneringen aan je huis vast en de plek is zo fijn. Er zijn zo veel bezwaren die kleven aan verhuizen. Maar het huis vergt tegelijkertijd veel onderhoud en het traplopen wordt soms zwaar. Waarschijnlijk heeft het huis ook de nodige aanpassingen nodig, om het op langere termijn geschikt te maken voor de oude dag.

Meer comfort en gemak

Hier lees je 7 argumenten om op zoek te gaan naar een nieuw huis. Meer gemak en minder bewerkelijk staan over het algemeen op de eerste plaats, als reden om te gaan verhuizen. Dus liefst een overzichtelijke, gelijkvloerse woning, voorzien van comfort in de vorm van een moderne keuken en badkamer. Verder is een lift in het gebouw wenselijk. Wat staat er nog meer op jouw wensenlijst? Extra service, zoals inpandige afvalcontainers en een veilig video deurintercomsysteem. Een centrale ligging, in de nabijheid van winkelcentra en bijvoorbeeld horeca. Parkeerplek voor de deur. Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Dichterbij de kinderen

Een andere reden om te verhuizen is dat je graag in de buurt van je kinderen of familie wilt wonen. Even bij elkaar binnenwippen voor een kop koffie, een helpende hand bieden (of ontvangen) of om tijd door te brengen met de kleinkinderen, is zo een stuk eenvoudiger

Je hebt de tijd

Positief en goed voorbereid aan een nieuwe levensfase beginnen, heeft veel voordelen. Je kunt op je gemak bekijken wat je wel en niet wilt meeverhuizen. Je hebt de tijd om flink op te ruimen voor jouw verhuizing. Er is alle gelegenheid om de nieuwe woning helemaal naar jouw smaak in te richten. En vervolgens heb je de tijd om te wennen, te settelen en vertrouwd te raken met de omgeving en buurtbewoners. Bovendien kun je onbezorgd genieten van de nieuwe start, in de zekerheid dat áls je tezijnertijd minder goed ter been bent je niet halsoverkop moet verhuizen.

7 argumenten voor een nieuwe woning

Kort samengevat zijn er dus 7 argumenten om een verhuizing naar een nieuwe, kleinere woning niet langer uit te stellen:

  • Meer comfort en gemak
  • Minder tijd kwijt zijn aan onderhoud
  • Centraler wonen, dichterbij voorzieningen
  • In de buurt van kinderen en familie wonen
  • Eventuele hulpmiddelen in huis zijn eenvoudig te realiseren
  • Je kunt er nog jarenlang blijven wonen
  • Verhuizen en weer settelen is nu minder stressvol dan wanneer je op leeftijd raakt

Relaxed leven

Probleemloos kunnen blijven wonen op een plek waar je het naar jouw zin hebt: die wetenschap maakt het leven een stuk relaxter. Natuurlijk, kiezen voor een andere woning blijft een hele stap, maar als je eenmaal gesettled bent maakt het je leven een stuk overzichtelijker.

Lees verder

Meest gelezen