menu

Inspectie voor de Gezondheidszorg tevreden met IJsselheem

Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevreden met zorgorganisatie IJsselheem en alle verbeteringen die zijn doorgevoerd. Daarom heeft de IGZ laten weten dat de organisatie niet meer onder verscherpt toezicht staat.

IJsselheem wordt van de zogenaamde ‘IGZ lijst verpleeghuizen’ afgehaald, waar de organisatie en haar medewerkers natuurlijk heel blij mee zijn. Toch blijven ze moeite hebben met rankings en lijstjes zegt bestuurder Helene Wüst van IJsselheem.

Geschrokken van de negatieve berichten

“Ons werk gaat over de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen en hun betrokkenen. Het is goed dat er een inspectie is die toezicht houdt op zorgorganisaties. Dat houdt ons scherp. De commotie rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de politiek en de pers heeft nogal wat teweeg gebracht. We merken dat onze hardwerkende medewerkers, maar vooral bewoners en naasten zijn geschrokken door de negatieve berichten.”

Onnodige onrust bij iedereen

“Dit geeft onnodige onrust en leidt af van de bedoeling. Ik ben trots dat onze medewerkers hun veerkracht hebben laten zien en zich niet uit het veld hebben laten slaan. Kwaliteitsverbeteringen zetten we zelf continu in gang omdat we streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor onze cliënten. We gaan door op die ingeslagen weg en kunnen, nu zonder afleiding van lijsten en rankings, verder met zo goed mogelijke zorg en ondersteuning leveren aan bewoners en cliënten. We laten externe ogen meekijken, zoals het Instituut voor Medicatieveiligheid. Ook van de mening van onze cliënten en hun naasten leren we. Ons verbetertraject, dat de inspectie als gedegen aanmerkt, zetten we voort.”

Waarom stond IJsselheem onder toezicht?

Maar wat gebeurde er nu eigenlijk in juli? In die maand publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een lijst van 150 verpleeghuizen die ‘onder toezicht’ stonden en waar de inspectie was langs geweest. 11 instellingen op deze lijst stonden onder verscherpt toezicht en werden door de media al snel de ‘zwarte lijst verpleeghuizen’ genoemd. Als peildatum voor deze lijst was 15 maart 2016 genomen, terwijl IJsselheem op 22 maart en 14 april bezoeken kreeg van de inspectie. Naar aanleiding van deze bezoeken werd door de IGZ geconcludeerd dat IJsselheem zelf heel veel had verbeterd ten opzichte van 2015 en de kwaliteit en veiligheid op orde had.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Omdat de peildatum een week eerder was op 15 maart werden deze conclusies niet meegenomen in de lijst die pas in juli werd gepubliceerd en die IJsselheem als één van de elf op de zwarte lijst verpleeghuizen had staan. Naar aanleiding van nieuwe bezoeken en bestuursgesprekken van de IGZ staat IJsselheem, kijkend naar de resultaten tussen 15 maart en 16 september, inmiddels in categorie 4. Dit is de hoogste categorie wat betekent dat het toezicht is afgesloten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen reden ziet IJsselheem verder onder toezicht te houden.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten