menu

Hendrik Groen, hoe zou u het doen?

Beste Hendrik Groen, jouw ontroerende en af en toe ook hilarische boeken ‘Zolang er leven is’ en het ‘Geheime Dagboek’ hebben mij een hoop plezier en overpeinzingen bezorgd. Ik zou u en de andere leden van uw club OMANIDO, ‘Oud Maar Niet Dood’, graag eens uitnodigen een kijkje te komen nemen bij een aantal woonzorgprojecten. Niet dat ik wil dat u gaat verhuizen, maar meer om u en de andere bewoners op nog meer ideeën te brengen.

Uw verzorgingshuis komt gedeeltelijk leeg te staan en dreigt op termijn misschien gesloten te worden? Kom dan maar eens langs bij woon- en zorgcentrum Humanitas Deventer.

OMANIDO

Bij Humanitas Deventer is altijd levendigheid en u zult de sfeer meteen herkennen: echt OMANIDO! Liefde, samen en positief, de drie kernwaarden, zijn er overal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. De bestuurder van het huis, Gea Sijpkes, heeft vijf kamers vrijgemaakt voor studenten. Zij kunnen hier kosteloos wonen als ze zich dertig uur per maand inzetten voor het huis en hun medebewoners. Samen met de oudere bewoners eten zij, kijken ze voetbal en doen ze andere activiteiten. Zo zijn ze goede buren voor de bewoners die gemiddeld zo’n 85 jaar oud zijn. Beide groepen hebben baat bij de ervaringen en ideeën die gedeeld worden. Het huis heeft echt een wijkfunctie, want niet alleen de naschoolse opvang is er gehuisvest, maar ook een groepje tienermoeders die elkaar daar ontmoeten en in het souterrain is zelfs een treinenclub voor kinderen met een beperking. begeleid door ouderen uit het huis die ook een voorliefde hebben voor treinen.

Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen artikelbanner

Tweede jeugd

Ook in Zwolle zijn een aantal studenten bij ouderen ingetrokken. In De Molenhof om precies te zijn. Dit in het kader van het experiment ‘Geef het bejaardenhuis een tweede jeugd’. Ouderen huren in dit woongebouw, ooit een traditioneel bejaardenhuis, zelfstandig hun appartement en kopen hun zorg en andere diensten in. Het is ontstaan doordat medewerkers van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en corporatie Habion aan de bewoners van De Molenhof, hun familieleden, mantelzorgers en buurtbewoners vroegen hoe het gebouw mee kan doen bij het vergroten van de leefbaarheid in de buurt. Dankzij de directe verbinding met de bewoners, staan zij nu centraal. Nog meer vrolijkheid in het huis is er met Zora, de zorgrobot. U vindt robots in de zorg afschuwelijk, maar Zora danst, helpt mee met geheugentraining en doet spelletjes. Als u toch in Zwolle bent, ga dan naar de tentoonstelling van de prachtige schilderijen van Ans Markus, over ouder worden. Het is in Museum de Fundatie.

Coming of Age

Tot slot kunt u naar het theaterstuk ‘Een coming of age voor bejaarden’ van BERG&BOS. Geen lichte kost maar wel indrukwekkend. Als er een paar familieleden met u meegaan bent u te benijden want dat is niet zo vanzelfsprekend volgens het rapport van SCP over mantelzorg.

De Hendrik Groen check

In uw verhalen lees ik dat u behoefte heeft aan meer en aansprekender activiteiten in uw huis. U wilt samen met de andere bewoners meedenken over de ontwikkelingen binnen de instelling en u wilt op de hoogte gehouden worden. Kortom, u wilt dat uw stem gehoord wordt. Oud maar niet doof! Misschien moeten alle organisaties in de ouderenzorg zichzelf de vraag stellen: Hoe zou Hendrik Groen dit doen? De ‘Hendrik Groen check’ dus, waarbij met de ouderen besproken wordt waar behoefte aan is. Vergeet niet dat ouderen zelf veel initiatieven ontplooien. Zoals het runnen van een buurthuis, een zorg coöperatie beginnen en zelf eigen woonvormen realiseren. Daarbij is, al dan niet tijdelijk, ondersteuning welkom. Daar mag best meer oog voor zijn. De bewonerscommissie komt niet voor niets met leuke ideeën. Bedenk dat de mooiste ideeën meestal afkomstig zijn van de mensen voor wie ze zijn bedoeld. Zo maken we de hele zorg ‘Hendrik Groen proof’!

Ik hoop dat uw boeken veel mensen troost bieden en inspireren tot de oprichting van heel veel OMANIDO’S in Nederland. Laten we het vooral van de ‘Groene’ kant bekijken!

Reageren

Auteur

Yvonne Witter

Yvonne Witter

Yvonne Witter is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: klantparticipatie, woonvariaties, kleurrijk wonen, eenzaamheid, welzijn en zorg en buur(t)projecten. Yvonne heeft sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU gestudeerd. Sindsdien loopt de 'ouder wordende mens' en wonen, welzijn en zorg als rode draad door haar betaalde en onbetaalde activiteiten.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten