menu

Geen plek voor vluchtelingen?

Het onderwerp vluchtelingen is heel actueel. Iedereen heeft er tegenwoordig een mening over en het onderwerp maakt nogal wat tongen los. Vol is vol, of het woord gelukzoekers zijn veel gebruikte termen in deze. Maar is Nederland wel zo vol? Al jaren staan heel veel kantoorpanden leeg en steeds meer bejaardenhuizen zijn ook niet meer bewoonbaar. Waarom gebruiken we deze kantoorpanden en bejaardenhuizen niet voor tijdelijke opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning?

Deze oproep doet VluchtelingenWerk aan gemeenten in Nederland en bij NED7 zijn wij benieuwd naar jouw mening hierover. Is Nederland echt zo vol als wij roepen of kunnen wij tal van leegstaande en onverkoopbare panden gebruiken om deze mensen goed en tijdelijk onderdak te bieden?

Goede voorbeelden in Amsterdam

Directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk erkent dat het een tijdelijke oplossing is, want iedere asielzoeker met een verblijfsvergunning heeft recht op een goede woning. Maar door de opstopping in asielzoekerscentra in heel Nederland, is het noodzakelijk dat er een goede tussenoplossing komt die instanties de kans geven een geschikte woning te vinden, terwijl de asielzoeker al goed wordt opgevangen en niet in het asielzoekerscentrum hoeft te blijven zitten. Het oude GAK-gebouw in Amsterdam is hiervan een goed voorbeeld volgens Dorine. En ook in Nijmegen is de gemeente bezig om vluchtelingen uit Eritrea op te vangen in een voormalig studentencomplex in Lent. ‘Het is niet ideaal om een grote groep asielzoekers bij elkaar te zetten; juist in een gewone wijk, tussen Nederlanders leren ze snel de taal en de ongeschreven codes’, zegt Manson. ‘Nijmegen kijkt nu hoe de vluchtelingen zoveel en zo snel mogelijk in contact kunnen worden gebracht met de Nederlandse samenleving.’

Gemeente verantwoordelijk voor woonruimte

Wachten in een asielzoekerscentrum terwijl je al een verblijfsvergunning hebt is alles behalve wenselijk, stelt Manson. Mensen kunnen in asielzoekerscentra niet werken, niet leren en al helemaal niet inburgeren. Hun leven staat letterlijk in de pauzestand. In Nederland moeten mensen met een verblijfsvergunning binnen 3 maanden na het krijgen van deze vergunning woonruimte toegewezen krijgen. Dit is de verantwoordelijkheid van gemeenten, waar asielzoekers naar rato van het inwoneraantal worden ingedeeld. Als er niet voldoende vrijkomende sociale huurwoningen zijn in een gemeente komen vluchtelingen op een wachtlijst te staan. Dit kan soms wel langer dan een jaar duren. En een meer dan een jaar in de pauzestand staan is niet bevorderlijk voor de inburgering.

Achterstand woningen voor vluchtelingen

Inmiddels hebben gemeenten in Nederland een flinke achterstand op gelopen bij het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit jaar moeten gemeenten zo’n 29.000 vluchtelingen huisvesten volgens de taakstelling van minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken. 14.000 in de eerste helft van 2015 en 14.900 in de tweede helft. In de eerste helft van dit jaar zijn inmiddels ruim 11.000 mensen gehuisvest. Dat zijn dus 5.000 plaatsingen achter op de taakstelling. Dit komt omdat de achterstand uit voorgaande jaren ook moest worden weggewerkt.

Leegstaand vastgoed inzetten voor vluchtelingen

Deze achterstand zorgt ervoor dat er een blijvend capaciteitsprobleem is ontstaan. Zolang mensen niet kunnen doorstromen uit het asielzoekerscentrum, raken deze centra steeds voller en wordt het probleem alleen maar groter. Daarom is Dorine Manson van mening dat al jaren leegstaande kantoorpanden en bejaardenhuizen uitkomst kunnen bieden.

Overheidsbeleid ligt dwars

Als voormalig directeur Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, weet Dorine Manson dat de gemeenten in Nederland maar beperkte middelen tot hun beschikking hebben. ‘De economische crisis en het rijksbeleid, met de verhuurdersheffing voor corporaties, hebben de laatste jaren een rem gezet op de bouw van sociale huurwoningen.’ Het is dan ook absoluut niet terecht om het gebrek aan sociale huurwoningen – ook voor andere woningzoekenden – af te wentelen op de vluchtelingen, aldus Manson. ‘Dat probleem was er al.’

Bij NED7 zijn wij benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Is het een goed idee om leegstaand vastgoed in Nederland in te zetten voor de opvang van vluchtelingen? Laat hieronder een bericht achter of praat mee op onze Facebook community.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten