Vrije tijd

Kunst in Zeewolde

Kunst in Zeewolde met foto's en schilderijen

Kunst is van alle tijden en alle plekken. Want ook in de polder zijn schilderijen en andere kunstwerken te vinden die het aanschouwen meer dan waard zijn. Blogger Alice Bunt ging daarom op bezoek bij de tentoonstelling ‘Patronen’ in De Verbeelding in Zeewolde waar onder anderen kunstenaar Jan Schilder zijn schilderijen toont.

Zaterdag 10 september jl. was de opening van de expositie ‘Patronen’ in De Verbeelding in Zeewolde. Binnen de expositie neemt cartograaf Jan Schilder een eervolle plaats in. Jan Schilder was cartograaf in Flevoland. Na zijn pensionering heeft hij een nieuwe beeldtaal gevonden om Flevoland ‘in kaart te brengen’ en is kunstschilder geworden.

Kunst, schilderijen en patronen

Als cartograaf was Jan Schilder gewend zich aan de werkelijke maten, verbanden en structuren te houden. Nu gebruikt hij die patronen als kleurrijke vormen. Aan de kunstenaars van Kunstenaars Vereniging Flevoland is gevraagd werk te exposeren dat aansluit op het werk van Jan Schilder. Zo is er een mooie tentoonstelling ontstaan waar verschillende kunstenaars op hun eigen manier voortborduren op het thema Patronen.

Kunst van schilder Jan Schilder

Zeewolde en de polder

Ik houd van de Flevolandse polder: de luchten zijn net iets hoger, de wolken net iets witter en het lijkt wel of de lucht net iets zuiverder is. Ik houd van de bomenrijen langs de kaarsrechte wegen, de vaarten met hun rietkragen, de jonge bossen, de randmeren, het landschap. Iedere keer als ik over de Hollandse Brug of de Stichtse Brug de polder in rijd, ben ik weer blij ‘thuis’ te zijn. Ik houdt zelfs van de vele witte windturbines die me begroeten zodra ik de Flevopolder in kom. En er staan er veel, omdat ze nergens anders mogen staan.

foto

Windmolens in Zeewolde

Foto: Alice Bunt

Flevoland als scheepskerkhof

Mijn bijdrage voor de tentoonstelling in De Verbeelding is een fotoserie over scheepsgraven. Flevoland is een nieuw land, een gemaakt land. Maar onder dat nieuw ontworpen landschap gaat een geschiedenis schuil, een eeuwenoude geschiedenis die verborgen ligt onder het opgespoten land. Flevoland is één van de grootste ‘droge’ scheepskerkhoven ter wereld.

Fotoserie over scheepswrakken

Sommige wrakken zijn opgegraven, andere zitten nog in de Flevolandse bodem. Door de locaties te markeren met blauw-witte palen met rode scheepjes zijn de verborgen scheepswrakken goed zichtbaar in het Flevolandse landschap. De fotoserie van deze palen geeft een extra dimensie aan het landschap. Op een onwerkelijke manier wordt ‘Hollands glorie’ zichtbaar gemaakt: Nederland als maritieme natie en Nederland in haar strijd tegen de zee.

foto

Fotoserie over Flevoland

Foto: Alice Bunt

NED7 Leestips

Aanraders van de redactie

Ook interessant

Scroll to top blauw