Volg ons online

Verkiezingen

D66 plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de D66 plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van D66 en is niet of nauwelijks bewerkt

D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste en tweede lijn in.

Dat zijn zogenaamde ’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Hier is plaats voor de behandeling van chronisch zieken, zijn consultatiebureaus en servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen en ouder worden.

Mantelzorg en vrijwilligers

D66 vindt de inzet van vrijwilligers en actieve bewoners belangrijk en wil dan ook meer experimenteerruimte bieden. Daarnaast wil D66 de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk vergroten, zeker ook voor werklozen en asielzoekers.

Investeren in verpleegkundigen

D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij het centrale aanspreekpunt voor patiënten. Ook moeten meer gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten worden opgeleid en ingezet, en moet er een beter onderscheid komen tussen de verzorgende en de verpleegkundige. Verder trekt D66 400 miljoen uit voor na-, bij- en omscholing van verpleegkundigen en verzorgenden en extra handen aan het bed. ‘Zodat deze mensen met een toenemende vergrijzende bevolking en steeds complexere zorgvraag hun werk goed kunnen blijven doen. En de persoonlijke aandacht kunnen hebben voor hun patiënten die nodig is.’

Verder

 • D66 wil meer investeren in eHealth
 • D66 wil dat er meer samengewerkt wordt tussen zorginstellingen op het vlak van inkoop van medicijnen, om zo de kosten terug te dringen
 • D66 blijft voorstander van meer persoonsgebonden budgetten die patiënten de regie geven over de inrichting en invulling van hun zorg;
 • D66 wil af van de onnodige en onzinnige regels in de zorg;
 • D66 wil het Actief Donorregistratie-systeem invoeren;
 • D66 stimuleert mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers, zoals ook is omarmd in het Deltaplan Dementie.
 • D66 is voorstander van het verhogen van de eigen bijdrage met een compensatie voor de lage inkomens.
 • Echt patiëntgerichte zorg houdt ook meer rekening met verschillen tussen patiënten. Bijvoorbeeld tussen vrouwen en mannen, maar ook tussen mensen met een westerse en mensen met een niet-westerse achtergrond.

Bezoek ook eens…

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Verkiezingen

PVV plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PVV plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PVV en is niet of nauwelijks bewerkt

Het verkiezingsprogramma van de PVV zegt niets over de (ouderen)zorg, behalve de volgende twee punten:

 • Eigen risico zorg geheel afschaffen
 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg. Méér handen aan het bed

Hoe de PVV dit wil bewerkstelligen of wat de PVV nog meer van plan is wordt niet uitgelegd of toegelicht.

Bezoek ook eens…

Lees verder

Verkiezingen

SP plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de SP plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de SP en is niet of nauwelijks bewerkt

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Kleine ziekenhuizen behouden

Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af. Er komt geen winstuitkering voor ziekenhuizen. Wachtlijsten voor ziekenhuiszorg zijn niet acceptabel.

Bureaucratie te lijf

Er moet een einde komen aan de bureaucratie waar verpleegkundigen in het ziekenhuis maar natuurlijk ook zorgverleners in andere zorgdomeinen mee geconfronteerd worden. Dit vermindert immers het werkplezier, verhoogt de werkdruk en leidt tot meer minder tijd voor de zorgbehoevende.

Mantelzorg

Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door de SP gesteund. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat de SP voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Thuiszorg

Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. Daarom vindt de SP goede en persoonlijke thuiszorg zo belangrijk. Maar er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Wij vinden dat iedereen die door ziekte, ouderdom of een beperking niet langer thuis kan blijven altijd de mogelijkheid moet hebben om in een zorginstelling te gaan wonen. Dat betekent dat we ouderen niet dwingen om langer thuis ze blijven dan ze zelf verantwoord en veilig vinden.

Overig

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket.

Bezoek ook eens…

Lees verder

Verkiezingen

PvdA plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PvdA plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA en is niet of nauwelijks bewerkt

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. De PvdA wil hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden.

In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken.

eHealth

Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Thuiszorg

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.

Ouderenzorg

PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. ‘We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.’

Overig

 • We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.
 • Eén uniforme polis voor alle basisverzekeringen;
 • Afschaffen van het eigen risico;
 • Meer zeggenschap in de zorg;
 • Meer aandacht voor preventie;
 • PvdA is voor een actief donorregistratie-beleid
Lees verder

Meest gelezen