menu

Wij zijn zorg

‘Met maggi en mosterd worden we allemaal 107’. Met deze kop opent het eerste verhaal uit het boek ‘Wij zijn zorg’ dat op 23 juni verschijnt met 98 verhalen over wat werken in de zorg betekent en met je doet. ‘Wij zijn zorg’ gaat over mensen die elke dag klaar staan om voor een ander te zorgen.

“Met maggi en mosterd worden we allemaal 107”

Initiatiefnemer zorgorganisatie Zorg­balans in Haarlem was het beu om elke keer weer geconfronteerd te worden met de negatieve verhalen uit de zorg. Ze misten de positieve persoonlijke verhalen van mensen die in de zorg werken. “Met dit boek willen we tegenwicht bieden door de mensen die elke dag klaarstaan om voor een ander te zorgen, ze een stem geven”, aldus Judith Touw, hoofd communicatie bij Zorgbalans.

Werken in de zorg

Ria van Es is gastvrouw bij Huis ter Hagen in Driehuis. Zij opent met het eerste verhaal ‘Met maggi en mosterd worden we allemaal 107’. Ze is geboren met horecagenen en voelt zich in een restaurant als een vis in het water. Ze heeft de bewoners van Huis ter Hagen in haar hart gesloten, ook al is niet iedereen altijd tevreden. Dit verhaal maar ook de andere 98 openhartige verhalen en prachtige anekdotes, maken zichtbaar wat zorg anno 2015 echt is. Waarom kiezen zorgverleners voor de zorg? Wat doen ze precies? En wat doet dit werk met hen? Deze verhalen zijn voor iedereen die wil weten wat zorg echt is en wat het met zorggevers doet.

Daar zit meer achter

Opvallend is dat de echte verhalen steeds vaker aan bod komen in de media. Ook de HBO-V campagne ‘Daar zit meer achter’, die als doel heeft nieuwe HBO-V studenten te werven voor de ouderenzorg, laat via verhalen van mensen uit de praktijk zien hoe mooi het vak is. Het aantal ouderen neemt snel toe en een nieuwe stroom aan HBO-V studenten blijft achter bij deze ontwikkeling.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGerelateerde berichten