menu

Weg met overbodige regels!

Overbodige regels, in de zorg zijn er tal van voorbeelden te vinden. Reden voor Laurent de Vries, bestuurder bij zorgorganisatie Viattence, om zijn medewerkers te vragen op een rode knop te drukken zodra zij regels in de praktijk tegenkomen die ze kunnen missen als kiespijn. Hier op NED7.nl legt hij uit waarom.

Waarom vasthouden aan regels?

Ik ben inmiddels bijna drie jaar werkzaam bij Viattence en ik heb mij regelmatig afgevraagd: waarom doen we dit zo? Dan krijg ik terug van medewerkers: dat moet zo vanwege de regels. Regels, welke regels vraag ik mij dan af? Waarom zijn die regels er en waarom houden we daar zo aan vast, zelfs als we zien dat dit niet in het belang is van onze bewoners en cliënten?

Geef ook jouw mening

Loading Poll...

De Rode knop

Daarom hebben we bij Viattence de Rode knop ingesteld. Een knop op het intranet waarop medewerkers mogen drukken als ze vinden dat een regel niet bijdraagt aan goede zorg voor de cliënt, maar deze zelfs belemmert. Ik ontvang direct een e-mail in mijn mailbox met de Rode knop melding van de medewerker en stuur vervolgens het B-team op pad.

B-team tot he rescue

Het B-team is het Bedoelingen team (zoals het A-team van vroeger op TV). Zij onderzoeken de melding en geven mij en het management een advies over wat we moeten doen met die regels. Als ik binnen vier weken geen besluit neem over de melding, in de zin van afschaffen, aanpassen of behouden, dan mag worden afgeweken van de regel en mag de medewerker zelf iets verzinnen! Ook voor mij als bestuurder dus druk op de ketel om een besluit te nemen. De Rode knop helpt ons terug te gaan naar de bedoeling. De bedoeling van goede en respectvolle zorg bieden aan ouderen met een zorgvraag.

70 overbodige regels geschrapt

Ik denk dat we alle regels kunnen terugbrengen tot 1! En die regel is dat de interactie tussen cliënt en professional goed moet zijn. In Nederland zijn we doorgeslagen in kwaliteitssystemen. Systemen die we dan ook nog eens vaak leidend maken. Inmiddels zijn dat niet meer dan lijstjes die we afvinken. Wij moeten toe naar een kwalitatieve beoordeling in plaats van een kwantitatieve. En de beleving van die cliënt bepaalt de kwaliteit van de zorg die we bieden, niet allerlei systemen en regels. Inmiddels hebben we bij Viattence al meer dan 70 overbodige regels geschrapt dankzij onze medewerkers.

Minder regels, meer durf

We maken, ook als bestuurders, vaak regels met de beste bedoelingen, maar wat we nogal eens vergeten is dat we geen regels op elkaar kunnen blijven stapelen. We moeten vooral ook overbodige regels afschaffen, of bestaande regels veranderen in het belang van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers in de zorg. Wat was nu eigenlijk ook al weer de bedoeling? Waarom doen we dit? Is dit wel in het belang van de cliënt? Daar gaat het om! Maar regels maken wordt vaak uitgelegd als daadkracht. Terwijl voor het afschaffen van overbodige regels, het gewoon weg schrappen, veel meer lef en durf en actiegerichtheid nodig is. Juist aan lef en durf hebben we nu behoefte in de zorg.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGerelateerde berichten