menu

Kwaliteit van zorg, wie bepaalt dat?

Mijn zoon heeft bij zijn geboorte van zijn opa een knuffelbeer gekregen. Van vrienden kreeg ik het advies om van dezelfde knuffelbeer er een paar extra te kopen. Zo kan je ze afwisselen en zo nu en dan in de was doen. Of als je er een kwijt raakt, dan is dit niet het einde van de wereld.

Deze tip heb ik opgevolgd: ik heb drie, in mijn ogen, identieke knuffelberen gekocht. In de praktijk pakte dit toch wat anders uit, de identieke beren voelden anders. Mijn zoon had precies door wie de echte beer was. Nu hij wat ouder is, kan hij mij vertellen wat er dan precies anders is. Het is het gevoel van de beer, zijn label, vacht, zachtheid. Kortom, er zit iets wat ik niet vanuit een objectieve kijk en op enige afstand kan zien, omdat het voor hem een beleving is, een gevoel.

Kwaliteit van zorg is een persoonlijke ervaring

De laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. We hebben verhalen gelezen over plascontracten, induttende ouderen, foute medicatie, noem maar op. Als organisatie hebben we onlangs de IGZ lijst ingevuld om aan te tonen dat we goede zorg leveren.

Machteld Hubert, die positieve gezondheid heeft geïntroduceerd, vraagt daarentegen vooral aandacht voor het welbevinden en zingeving. Dit is in de zorgsector geen sexy woord, noch een meetbaar woord. Tenslotte is (persoonlijke) beleving lastig te meten in een sector waar we ons kwantitatief, dus met cijfers, moeten verantwoorden richting diverse stakeholders.

In een recent onderzoek laat Machteld zien wie van de professionals het dichtst bij de cliënt staat. Het antwoord verbaast mij niet. Het verplegend personeel staat dichtbij en de beleidsmakers staan veraf van de beleving van de cliënt. Het is dus best bijzonder dat de kwaliteit van zorg op een hoog abstractieniveau wordt benaderd en bepaald, middels protocollen en richtlijnen. En dat terwijl de beleving van kwaliteit van zorg tot stand komt in de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener.

Zorg is mensenwerk

Bij Viattence zijn we ons ervan bewust dat we met kwetsbare ouderen werken en dat iedere professional een verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan de gestelde richtlijnen. Maar wat zegt al die kwantitatieve informatie over de echte kwaliteit van zorg? Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen beleving, ook van de beleving van de kwaliteit van zorg. Toen ik jong was stelde ik voor het eten altijd de vraag: “Is het lekker mama?” Mijn moeder antwoordde dan steevast: “Wat lekker is voor mij, hoeft niet lekker voor jou te zijn.” De ene professional is de andere niet, net zoals de ene bewoner de ander niet is. Er is geen gestandaardiseerde bejegening. Het verpleeghuis is net zoals het echte leven, met de een kan ik beter overweg dan met een ander.

Zorgen doen we samen!

Iedere dag zag zie ik toegewijde professionals aan het werk, ondanks de hoge werkdruk, want deze is wel degelijk aanwezig. Op De Klaarbeek, een van onze locaties in Epe, trekken zorgprofessionals en familieleden samen op. In de vakantieperiode helpen de familieleden met koffie inschenken, koken en opruimen. Dit wordt ontzettend gewaardeerd door de zorgcollega’s. We kunnen dit niet alleen, door elkaar deelgenoot te maken van onze dagelijkse realiteit, leren we elkaar kennen en ontstaat er begrip. We kunnen ons dag in dag uit verwonderen over de ongemakken van de verpleeghuiszorg,  maar zo komen we geen stap verder. Dit team heeft ervoor gekozen om samen op te trekken met familieleden. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: goede zorg voor onze (kwetsbare) ouderen.

De eigen familie kent onze bewoners het beste. Het is fijn als ze deze kennis met ons willen delen. Samen kunnen we zorgen voor datgene wat juist deze bewoner persoonlijk het meest waardeert.
Immers: “ Wat fijn is voor mij, hoeft niet fijn voor jou te zijn.”

Meer informatie

Reageren

Auteur

Gaby Elhorst

Gaby Elhorst

Gaby Elhorst is Manager Zorg bij zorgorganisatie Viattence. Op NED7.nl blogt zij over haar ervaringen, trots en twijfels als leidinggevende in een ouderenzorgorganisatie die iedere dag te maken heeft met verregaande veranderingen.

AdvertentieGerelateerde berichten