menu

Kwaliteit van de zorg

Het ministerie van VWS kwam onlangs met voorstellen voor de verbetering van de ouderenzorg in Nederland. ‘Waardigheid en Trots, Liefdevolle zorg voor onze ouderen’, zo heet het verbeterprogramma dan staatssecretaris Van Rijn eerder dit jaar presenteerde.

“Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. Vele zorgaanbieders willen laten zien dat in de verpleeghuiszorg betrokken professionals werken die elke dag hun best doen voor heel kwetsbare ouderen. Zij willen ook laten zien dat zij de vernieuwing in de praktijk brengen.” aldus de staatssecretaris.

Verbeteringen vanuit de zorg

Daarom is het bericht dat veel meer zorginstellingen dan verwacht aan de slag gaan met de voorstellen, goed nieuws. In het totaal zijn er zo’n 151 voorstellen ingeleverd die moeten gaan gelden voor ruim 670 locaties in Nederland. De verwachting van de staatssecretaris lag een stuk lager. Hij ging eerder nog uit van ongeveer 200 locaties. Er zijn voorstellen gedaan om de mantelzorger directer te betrekken bij het zorgproces, regelgeving aan te passen zodat er meer ruimte komt voor verzorgers én er moet meer gebeuren om de instroom van nieuw personeel in de zorg vanuit de schoolbanken soepeler te laten verlopen.

Branche staat voor kwaliteit van de zorg

Aad Koster is directeur van de grootste branchevereniging voor zorgondernemers. ActiZ is positief over de vele initiatieven, waarvan de meesten komen van leden die zijn aangesloten bij de vereniging. “Dat het er bijna vier maal zoveel zijn, dan waar VWS op rekende, vervult mij met trots op onze branche”, aldus Koster. “We zijn blij dat we via het kwaliteitsprogramma van staatssecretaris Van Rijn zichtbaar kunnen maken hoe onze leden in grote getale voortgaan met het werken aan verbetering van de kwaliteit van onze verpleegzorg. We zijn eveneens blij met de bereidheid van VWS ons hierbij te steunen, onder andere door het faciliteren van leernetwerken. Waar ik vooral naar uitzie is dat de voorstellen die last hebben van de talloze wetten, regels en voorschriften de ruimte krijgen om buiten deze lijntjes te kleuren.”

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGerelateerde berichten