menu

IGZ lijst verpleeghuizen aangepast voor Amstelring

De IGZ lijst verpleeghuizen die eerder dit jaar uitkwam gaf zorgorganisatie Amselring een zogenaamde status 1. Dit betekent dat de zorgorganisatie onder intensief vervolgtoezicht stond. Maar inmiddels is deze status aangepast naar status 2, wat betekent dat de organisatie flink is verbeterd.

21 september jl. maakte de IGZ dit bekend tijdens een gesprek met de zorgorganisatie. Amstelring heeft naar aanleiding van de eerste IGZ lijst verpleeghuizen hard gewerkt aan alle verbeteringen en met succes. De inspectie heeft er dusdanig vertrouwen in dat de status kon worden aangepast.

Zaken op orde

De medicatieveiligheid is op orde. Wat betreft het zorgdossier, de bezetting en de samenwerking tussen zorg en (para)medici constateert de IGZ een stijgende lijn. Een aandachtspunt is het borgen van deze verbeteringen, maar de IGZ heeft er het volste vertrouwen in dat de verbeteringen bij Amstelring doorzetten.

[irp posts=”7246″ name=”Kwaliteit van de verpleeghuiszorg volgens Nederland”]

IGZ lijst verpleeghuizen

Begin juli 2016 publiceerde de inspectie een IGZ lijst verpleeghuizen met zorgorganisaties waar zij onvoldoende vertrouwen in had. Amstelring heeft in het totaal 24 zorglocaties, waarvan 2 op deze lijst stonden. Hierop bezocht de inspectie in juli en augustus drie locaties van Amstelring, wat resulteerde in de vele verbeteringen die werden doorgevoerd. “We zijn blij met deze ontwikkeling”, aldus Eric Hisgen, voorzitter Raad van Bestuur Amstelring.

Zwarte lijst verpleeghuizen

“Toch zijn we tegelijkertijd ook gefrustreerd omdat de zogenaamde ‘zwarte lijst verpleeghuizen’ de werkelijke problematiek in de ouderenzorg overschaduwt. Het gesprek in Nederland moet gaan over de snelle toename van de zorgzwaarte doordat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en pas naar een verpleeghuis gaan als het echt niet anders kan. Door dit complexere cliëntprofiel is er een grote behoefte aan meer en hoger gekwalificeerde medewerkers.”

Vertrouwen in de toekomst

Amstelring heeft in ieder geval wel vertrouwen in hun eigen organisatie en blijven hard werken aan het continue leveren van betere zorg. Inmiddels zijn ook 2 van de 3 conceptrapportages van de recente IGZ bezoeken binnen.

Meer informatie

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGerelateerde berichten