menu

Leuke blaadjes

Ga bij ‘leuke blaadjes’ nu niet direct denken aan Playboy, of porno. Voor mij is het DEMOS, een bulletin over bevolking en samenleving; verschijnt elke maand. Omdat ik ooit een functie heb vervuld in die samenleving ontvang ik dit blad gratis.

De bezuinigingen hebben er nog niet toe geleid de verzendlijst op te schonen. Het is niet uit te sluiten dat dit zelfs doorgaat als ik er niet meer ben.

De doden tellen mee

Op zich interessant voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) dat dit bulletin verspreidt. Ik herinner mij dat de ruilverkaveling indertijd werd doorgedrukt omdat bij de stemming van de ingelanden de doden meetelden. Nu doet dit instituut demografisch onderzoek, dat veel vooroordelen weet door te prikken, over allochtonen of over ouderen, over de liefde van hun kinderen.

Liedvermaak artikelbanner

Participatie samenleving

Het laatste nummer bevat een onderzoek over familiebanden. Hierin wordt het vooroordeel doorgeprikt dat familiebanden wel zullen zorgen dat ouders niet verkommeren als zij hulp nodig hebben. We leven immers in een participatie samenleving, tenminste volgens het beleid?

Familiebanden een ideaalbeeld

Nu, maak je klaar voor de koude douche: die familiebanden zijn een ideaalbeeld dat weinig te maken heeft met de realiteit. Een harmonieuze relatie tussen ouder en kind bestaat bij de helft van de onderzochte groep. De rest is plichtmatig (je kent het wel: het jaarlijkse kerstdiner), ambivalent of conflictueus, met ruzie over geld en zorglasten. Dit beeld is stabiel en de afgelopen jaren niet veranderd. De keurig geformuleerde conclusie luidt: “Dit roept de vraag op of de overheid wellicht te hoge verwachtingen heeft van het aanwenden van familiesolidariteit om de zorgkosten in Nederland verder terug te brengen”.

Leuke blaadjes

Dankzij dit blad was ik ook niet verbaasd toen ik las dat De Engelsen overwegen om ‘Always Look on the Bright Side of Life’ als volkslied te kiezen. Dankzij DEMOS  wist ik dat dit lied als nr. 1 op de begrafenistoppers staat. Direct gevolgd door ‘The Lord is My Shepherd’.

Leuk blaadje. Ik kijk nu al uit naar het volgende nummer!

Reageren

Auteur

Jacquelien de Savornin Lohman

Jacquelien de Savornin Lohman

Sinds 2005 staat Prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman (1933) als cabaretier op de planken van het theater. Maar dat is niet de enige carrière die zij heeft gehad. Zij was succesvol advocaat, hoogleraar jeugdhulpverlening en pedagogie, wetenschappelijk ambtenaar én van 1991 tot 1995 lid van de Eerste Kamer voor D'66.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten