menu

Eenzaamheid onder ouderen verminderen

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Daarom heeft Coalitie Erbij de Nationale Eenzaamheid Prijs in het leven geroepen. Een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan bijzondere projecten die eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder andere groepen in onze samenleving, tegengaat.

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres en onlangs werden de nominaties én de jury bekend gemaakt. Alle genomineerde projecten zijn inspirerende voorbeelden die eenzaamheid onder ouderen voorkomen of verminderen op lokaal niveau. Het gaat om Beauty voor de Senior in Den Haag door Aswintha Menk, Join us in Veghel door Joli en OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) in Amsterdam door stichting OOPOEH. Deelnemers aan het Nationaal Eenzaamheid Congres 2016 bepalen de uiteindelijke winnaar op donderdag 22 september 2016.

De nominaties

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid onder ouderen. De jury heeft drie projecten genomineerd die eenzaamheid succesvol verminderen of voorkomen en waarbij de gemeentelijke overheid een actieve rol vervult.

partner content

Strijden tegen eenzaamheid

Coalitie Erbij strijdt al jaren tegen eenzaamheid onder ouderen, maar onder andere groepen in onze samenleving. Ook dit jaar heeft Coalitie Erbij tal van bijzondere projecten geselecteerd die kans maakten op de Nationale Eenzaamheid Prijs.

1. Beauty voor de Senior verwent eenzame ouderen

Beauty voor de Senior van Aswintha Menk is een initiatief in Den Haag dat zich richt op ouderen die weinig of geen sociale contacten hebben. Het gaat daarbij om ouderen (voor zowel dames als heren) die weinig naar buiten komen, ouderen in zorginstellingen én ouderen met een aandoening zoals niet aangeboren hersenletsel of dementie. Vrijwilligers bieden bij mensen thuis, in buurthuizen en zorginstellingen beauty-verwenmiddagen aan. Op die manier hebben de ouderen een ontspannen en gezellige middag, meestal in groepsverband. Ook ontwikkelen de ouderen onderling contact en vriendschappen en hebben ze contact met de jongere vrijwilligers die soms meegaan om met de senior beauty producten te kopen. De gemeente Den Haag heeft een eenmalige startsubsidie toegekend voor dit initiatief. De jury roemt het oorspronkelijke idee, de aanraking die ouderen ervaren en de empowerment die hiervan uitgaat: “Mooi van buiten, goed van binnen”.

2. Join Us tegen eenzaamheid onder jongeren

Join us in Veghel door Joli. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die het moeilijk vinden om sociaal contact te maken met leeftijdgenoten bestaat Join us. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een vorm van autisme, jongeren die te weinig vertrouwen in zichzelf hebben, van nature gesloten zijn of een laag zelfbeeld hebben. Vrijblijvend en gratis ontmoeten zij elkaar tweewekelijks in een wijkcentrum. Onder begeleiding van pedagogen hebben ze niet alleen een gezellige avond, maar wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, vrijetijdsbesteding en het wegnemen van eenzaamheidsgevoelens. De gemeente bekostigt de begeleiding en de locatie. De jury roemt de aandacht die er hiermee is voor eenzaamheid bij juist de jongeren, de kracht van verwijzing via onder andere het gemeentelijke Basisteam Jeugd & Gezin en de ‘outreachende’ aanpak, omdat jongeren op veel verschillende manieren zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

3. OOPOEH tegen eenzaamheid onder ouderen

OOPOEH (afkorting voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) door stichting OOPOEH in Amsterdam. Dit is een initiatief dat eenzaamheid onder ouderen voorkomt en bestrijdt door ouderen te verbinden aan een huisdier en een baasje in de buurt. Hier is vaak behoefte aan als baasjes moeten werken of een weekendje weg willen. Ouderen zijn op deze manier van betekenis voor een ander en komen via OOPOEH in contact met de gezinnen in de buurt (de baasjes). Ook maken ze makkelijker contact met buurtbewoners en anderen omdat ze een hond uitlaten of nieuwe gespreksstof hebben door hun oppasdier. De stadsdelen Amsterdam Centrum, Oost en Zuid hebben financiële ondersteuning geboden. De jury roemt het innovatieve karakter van dit initiatief, het aanspreken van de affectieve vermogens van ouderen en de praktische oplossing die positief uitpakt voor de oudere, het baasje én het huisdier.

De jury

De jury bestaat dit jaar uit: Hennie Bogaards-Simonse, wethouder gemeente Noordoostpolder; Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS; Mariëtte van Leeuwen, voorzitter VNG Commissie Gezondheid en Welzijn en wethouder gemeente Zoetermeer; Theo van Tilburg, hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie, Vrije Universiteit Amsterdam; en Leo Wijnbelt (juryvoorzitter), voorzitter Coalitie Erbij.

De prijsuitreiking

De Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 wordt uitgereikt door Leo Wijnbelt, juryvoorzitter en voorzitter van Coalitie Erbij op 22 september 2016 tijdens het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid (22 september t/m 1 oktober). Naast de eer gaat de winnaar naar huis met een kunstobject en maar liefst € 5.000,- ten behoeve van zijn of haar activiteit. Er waren 145 inzendingen. De prijsvraag is een initiatief van Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en wordt dit jaar georganiseerd samen met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Bron: ANP

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten