Nieuws

Blijven geloven in jezelf ondanks alle tegenslag

Blijven geloven in jezelf ondanks alle tegenslag in ons leven. Voor blogger Alice Bunt is het een bewonderenswaardige eigenschap.

Blijven geloven in jezelf

Hein Walter en ik zijn een nieuw project begonnen, ‘Job’ heet het project, geïnspireerd op het bijbelboek Job. Het bijbelboek vertelt het verhaal van een zeer gelovig en rechtschapen man die getroffen wordt door de ene tegenslag na de ander, enkel en alleen omdat God en de Duivel een weddenschap met elkaar afgesloten hebben.

Job verliest alles, al zijn bezittingen, zijn rijkdom en als laatste zijn gezin vanwege die weddenschap. De Duivel is ervan overtuigd dat het gemakkelijk is om in God te geloven als je welvarend bent en alles hebt wat je hartje begeerd. God wil het tegendeel bewijzen door Job alles te ontnemen wat hij heeft. Niet echt de liefhebbende God uit mijn jeugd die als een herder waakt over zijn kudde.

Project Job

Hein en ik spraken af dat ik zou beginnen met het maken van foto’s en dat hij daar dan later gedichten bij zou gaan schrijven. Maar hoe breng je een dergelijk verhaal in beeld? Tijdens de koffieochtenden in de Meregaard, de locatie van de GGZ in Almere, heb ik Peter leren kennen. Het klikte tussen ons en tijdens onze wekelijkse wandelingen vertelde hij over zijn leven, hoe dat verlopen was; over het kind Peter en alles wat dat had meegemaakt. En tijdens deze gesprekken moest ik aan het Project Job denken. Net als Job was Peter alles kwijt geraakt.

Blijven geloven

Wat mij in het bijbelboek zo aanspreekt is het karakter van Job. Ondanks dat zijn vrienden zeiden: “Je zult dit lot wel verdient hebben, anders had God je niet zo gestraft.” bleef Job geloven in zichzelf en tijdens de vele discussies met zijn vrienden bleef hij volhouden dat hij niets verkeerd gedaan had en altijd in God was blijven geloven. En dat zag ik terug in Peter. Ook Peter had de moed om te kijken naar wat er mis gegaan was in zijn leven, te onderzoeken waar de oorzaken lagen, wat hij anders had kunnen doen. En juist dat zelfonderzoek gaf hem de moed om op zoek te gaan naar het verlaten en eenzame kind Peter “diep verstopt op een plaats waar ik het bijna niet meer vinden kan.”

Moed

Er is moed voor nodig om te kijken wat er allemaal verkeerd gegaan is in je leven, om op zoek te gaan naar het meest kwetsbare in jezelf: het gekwetste kind; weer in contact te komen met dat kind waar niemand van hield, verlaten, alleen en dan te ontdekken wie dat kind is en van dat kind gaan houden. En om die reden hebben Hein en ik Peter gevraagd mee te werken aan ons project. Niet om model te staan voor Job, daar zijn de verschillen te groot voor maar om zijn verhaal te leggen over het verhaal van Job en zo te laten zien dat mensen heel veel ellende kunnen meemaken, mensen die dat niet verdienen, onschuldige mensen. Maar dat deze mensen kunnen blijven geloven in zichzelf en daarom de moed hebben om het kind in zichzelf opnieuw te vinden en daarvan te gaan houden.

We zijn nog maar net begonnen maar ik weet nu al dat het een heel mooi project gaat worden.

Ook interessant

Scroll to top blauw