menu

Kwaliteit van zorg verder verbeterd

De kwaliteit van zorg staat, zo lijkt het, continue onder druk. Daarom wordt er hard aan dit onderwerp gewerkt door zowel de sector als het ministerie. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daar een goed voorbeeld van.

Wat mogen we met z’n allen verwachten van de verpleeghuiszorg in Nederland? Het Zorginstituut heeft dit onlangs vastgelegd in een nieuw kader, dat voor de hele verpleeghuissector geldt. Zorgaanbieders zijn sinds 13 januari 2017 verplicht kwaliteitsinformatie over hun instelling en het functioneren ervan aan te leveren. Maar wat betekent dit precies voor ons als consumenten? Wat merken wij hiervan? En wat valt hier precies onder?

Belangrijke onderwerpen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste geeft het zorginstellingen in Nederland aanbevelingen over hoe ze samen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Maar er worden ook concrete verbeteringen vastgelegd die dit jaar nog moeten worden doorgevoerd. Uiteindelijk is het kader ook bedoeld als basis voor de zorginkoop door zorgverzekeraars. Een belangrijk document dus waar we met z’n allen hopelijk snel de vruchten van gaan plukken. Er zijn vier thema’s gedefinieerd die moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. Het uitgangspunt hierbij is degene die zorg ontvangt. Klinkt logisch, maar is toch echt een verandering die van belang is. Persoonsgerichte zorg noemen ze dat.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is direct het eerste thema. Het individu is belangrijk, in plaats van ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde krijgt. Er moet beter gekeken worden naar wie de zorgorganisatie voor zich heeft. Zijn of haar geschiedenis, behoeften en vooral ook relaties. Want familie en vrienden zijn hierbij ook een belangrijk onderdeel. Zij moeten veel meer door de zorgorganisatie betrokken worden bij de zorg voor de bewoner. Bovendien moeten zorgorganisaties bij opname een zogenaamd Zorgleefplan maken. Welke medicatie krijgt iemand? Is er een speciale dieetbehoefte? Welke primaire hulpvraag is er en hoe loopt het contact met familie bij calamiteiten? Vragen die een goed beeld geven van de persoon waar het omgaat. Dit Zorgleefplan moet binnen zes weken na opname compleet zijn, wat de zorgorganisatie dwingt om een goed inzicht te krijgen.

Wonen en welzijn

Wonen en welzijn is een ander belangrijk thema. Binnen dit onderwerp gaat het niet alleen over kwaliteit van zorg, maar vooral ook over kwaliteit van leven. Hoe zorgen zorgorganisaties, doormiddel van hun zorg- en dienstverlening, voor een verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van een bewoner? Hoe geef je zin aan het leven? Is iemand schoon en verzorgd en zorg je ervoor dat dit zo blijft? Hoe betrek je familie en vrijwilligers hierbij? En wat doe je aan een verbetering van het wooncomfort van iemand? Onderwerpen die de afgelopen jaren flink onder druk stonden met bijvoorbeeld het wegbezuinigen van activiteitenbegeleiders. Maar gelukkig komt hier weer meer aandacht voor. Want uiteindelijk is een bewoner die goed in zijn of haar vel zit, een bewoner die gezonder is. En een gezonder iemand is makkelijker te verzorgen.

Natuur en gezondheid

Onderwerpen zoals beweging, voeding en geestelijk welzijn, horen hierbij. Dit is ook de reden waarom veel zorgorganisaties het afgelopen jaar al hard gewerkt hebben aan projecten die hier een bijdrage aan leveren. Via het programma ‘Waardigheid en Trots’, van het ministerie van Volksgezondheid, worden diverse projecten ondersteund en gestimuleerd. ‘Grijs Groen en Gelukkig’ van IVN Nederland, is daar één van. IVN is het instituut voor natuureducatie en actief met het ‘vergroenen’ van Nederland. Natuur levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk zorgt natuur voor een enorme stimulans. Dit blijkt ook uit tal van onderzoeken. Voor ouderen heeft dit grote voordelen. Zelfs het kijken naar een afbeelding met natuur blijkt al voordelen te hebben. Moet je nagaan als mensen ook echt meer natuur om zich heen hebben. Zowel binnen als buiten!

IVN vrijwilligersbanner

Verbetering gezondheid

De projecten die ‘Grijs Groen en Gelukkig’ op dit moment heeft opgezet zorgen voor die vergroening van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Twintig zorgorganisaties doen al actief mee. Zo worden er beleef- en beweegtuinen aangelegd. Groenwanden geïnstalleerd voor die mensen die niet naar buiten toe kunnen. Er zijn zogenaamde natuurkoffers gemaakt zodat mensen in een verpleeghuis nog steeds in aanraking kunnen komen met natuur. Zelfs de kleinste aanraking heeft al invloed op de gezondheid. Natuur, in welke vorm dan ook, zorgt voor vermindering van stress, pijn, boosheid of somberheid. Het geeft positieve energie die de zorg door medewerkers een stuk makkelijker maakt. Maar ook het herstel na bijvoorbeeld een operatie gaat significant sneller als mensen natuur om zich heen hebben.

Biowalking voor ouderen en mantelzorgers

Al eerder deelden we berichten over tal van nieuwe projecten die werden georganiseerd. Biowalking voor ouderen of mantelzorgers bijvoorbeeld. Want het zijn niet alleen de ouderen die baat hebben bij speciale activiteiten. Ook hun omgeving mag niet vergeten worden. En ook dit past perfect binnen het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Familie draagt bij aan betere kwaliteit van zorg. En mantelzorgers met name. Belangrijk dus dat ook met hun welzijn rekening wordt gehouden. Want uiteindelijk zijn we er met z’n allen niet bij gebaat dat zij uitvallen als de zorg té veel voor hun wordt.

Kwaliteit van zorg onder druk

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de veiligheid binnen verpleeghuizen. Met de IGZ lijst verpleeghuizen kwam dit onderwerp groot in het nieuws en bleef het de berichtgeving domineren. Het gaat hierbij vooral om medicatieveiligheid, maar ook de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en het voorkomen van acute ziekenhuisopname. In het nieuwe Kwaliteitskader wordt goed gekeken naar deze veiligheid. Hierbij hoort ook het laatste onderwerp op de lijst, namelijk het leren en verbeteren van de zorg. Jaarlijks moeten zorgorganisaties verslag gaan uitbrengen via een kwaliteitsplan. Wat heeft de organisatie gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Dat een organisatie kan leren van aanpassingen en tekortkomingen is hierbij essentieel.

Het komende jaar staat er dus veel te gebeuren binnen de zorg. Welke invloed de verkiezingen hierop gaan hebben is nog even afwachten. Maar één ding is zeker, iedereen is het erover eens. De kwaliteit van zorg en de kwaliteit van ouder worden is een belangrijk onderwerp op ieders agenda. En dat is maar goed ook!

Reageren

Auteur

IVN, instituut voor natuureducatie

IVN, instituut voor natuureducatie

IVN is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Dit is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau dichter bij natuur wil brengen. In de tuin, op het balkon, in de buurt en in heel Nederland. Met verschillende projecten laat IVN jong en oud ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur kan zijn.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten