Volg ons online

Liefde & Relaties

Tijd voor Samsonseks in het verpleeghuis?

Tijd voor Samsonseks in het verpleeghuis? Bij zorgorganisatie Topaz nemen ze het onderwerp intimiteit onder ouderen serieus. En terecht!

Gedeeld

op

Samsonseks in het verpleeghuis

Samsonseks werd door Dikke van Dale verkozen tot het woord van 2016 in Vlaanderen. Het betekent zoiets als een vluggertje als de kinderen voor de TV zitten en kijken naar het programma ‘Samson en Gert’.

Wij vragen ons af of  het woord ‘Verpleeghuisseks’ binnenkort ook zo ingeburgerd is, dat het kans maakt om in de top 10 te komen van nieuwe woorden bij de Dikke van Dale?

Nieuwe liefdes in het verpleeghuis

Het onderwerp seks is in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland nog steeds taboe. Maar als het aan zorgorganisatie Topaz in Leiden ligt gaat dit heel snel veranderen. Het is geen nieuws dat ouderen ook behoefte hebben aan seks. Logisch dus dat ook op hoge leeftijd nog nieuwe liefdes ontstaan. Topaz verdiepte zich het afgelopen jaar in het onderwerp en sprak hierover met zowel medewerkers, als deskundigen.

Handjes boven de dekens

Rosanne Ufkes is een van deze deskundigen. Zij is huisarts in Frankrijk, deed daar onderzoek naar seksualiteit in verpleeghuizen en maakt korte metten met een aantal vooroordelen. Een van die vooroordelen is dat liefde tussen oude mensen er altijd ‘liefelijk’ uitziet. “Intimiteit tussen ouderen is niet altijd lief. Seksualiteit blijft kwalitatief hetzelfde als je ouder wordt: met passie en beleving, alleen de kwantiteit neemt af. De  maatschappij, maar ook verzorgers hebben de neiging bewoners te infantiliseren.”

Wie beslist wat kan en niet kan?

Hoe verrassend is het eigenlijk als een bewoner verliefd wordt op een andere bewoner? “Zie het verpleeghuis als een dorpsplein: het is een sociale groep waar nieuwe ontmoetingen plaatsvinden. En waar dus ook nieuwe prikkels ontstaan die ertoe leiden dat ouderen zin krijgen. Wat mag dan en wat mag niet? Vaak zie je dat de groep de norm aangeeft. Mag een echtgenoot blijven slapen? Wie beslist dat? Wat is wel en wat is niet geaccepteerd?” Rosanne wijst op het gevaar dat de groep de norm aangeeft in wat normaal wordt geacht. “We moeten ons beseffen dat het net het echte leven is. Belangrijk dus dat we geen waardeoordeel daarover uitspreken, of laten merken met normerende blikken richting bewoners.”

Mag mama wel een relatie hebben?

Ook voor families is het lastig voor te stellen dat bewoners nog een seksueel leven hebben. Ze veroordelen of verbieden soms zelfs een relatie. Vaak worden er dan ook bij verplegend personeel in geval van een nieuwe liefde voorwaarden genoemd: als het maar goedgekeurd wordt door de kinderen. Dan kun je je afvragen of zij daarover mogen beslissen en oordelen. Immers de ouderen hebben gewoon zelf de regie over hun leven en dus ook hierover. Rosanne besluit: “Als overspel kan, dan geven we pas echt genoeg vrijheid aan onze bewoners. Natuurlijk ligt een relatie bij mensen met dementie (wat in sommige gevallen overspel zou kunnen zijn) heel gevoelig, want dan is het lastig inschatten of iemand vrijwillig toestemming geeft of niet.”

Gênante situaties

Waar houdt het respecteren van bewoners op? Waar wordt de grens van het verplegend personeel gepasseerd? Bijvoorbeeld de gênante situatie als een patiënt een erectie heeft bij het wassen. Maar ook ongepaste gebaren van bewoners zijn soms moeilijk voor verplegend personeel. Ze kunnen daardoor het gevoel hebben dat ze agressief benaderd worden. Het is lastig om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het zorgen voor of beschermen van de bewoners. En anderzijds het respecteren en geven van vrijheid. Het lijkt erop dat verzorgenden ook een beetje koorddansers moeten zijn. Ze hebben in ieder geval een belangrijke rol te vervullen.

Zorgorganisaties moeten eerste stap zetten

Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC en specialist ouderengeneeskunde Topaz, pleit ervoor dat zorgorganisaties zelf het initiatief nemen als het gaat om het bespreekbaar maken van intimiteit. Ouders en familie beginnen hier namelijk niet over. En hebben bovendien geen idee wat er gebeurt. Wilco merkt op dat er een kentering is in bespreekbaarheid. Hij vertelt uit eigen ervaring: “Tot voor kort besprak ik seksualiteit uitsluitend als er een probleem was bij mensen. De groep ouderen die in een verpleeghuis zitten, hebben al genoeg andere problemen. Maar daarmee ga je compleet voorbij aan het welzijn van de ouderen en het feit dat iedereen behoefte heeft aan intimiteit en dat deze misschien wel node gemist wordt.”

Tijd voor Samsonseks?

Literatuur hierover bevestigt dat oudere mensen, ook met dementie, nadenken  over seks en dat willen voortzetten. Ook al is dit door ouderdom en beperkingen wel moeilijker geworden. Dit neemt niet weg dat ouderen het belangrijk vinden. Dat laatste vindt Wilco een interessant gegeven: “Het is een sleutelcomponent in het welzijn van mensen, dus moeten we daar aandacht aan besteden. Dus niet alleen als er problemen zijn.”

Wij zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Hoe denk jij hierover? Heb je misschien ervaringen met dit onderwerp? Laat hieronder een bericht achter, of praat mee op onze Facebook pagina.

Bezoek ook eens…

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Liefde & Relaties

Seksueel contact in het verpleeghuis, is daar wel ruimte voor?

Ervaren ouderen wel voldoende ruimte voor seksueel contact in het verpleeghuis? Vandaag verschijnt een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau over de status van seks in het verpleeghuis.

Gedeeld

op

door

Seksueel contact ouderen

Seksueel contact in het verpleeghuis. Veel mensen zullen twee keer moeten kijken om zich te realiseren wat er staat. Maar waarom eigenlijk? Is het zo raar dat ouderen nog steeds behoefte hebben aan seksueel contact? Nee natuurlijk!

En omdat het vandaag Valentijnsdag is, is dit een prachtig onderwerp om eens nader te bekijken. Hoe zit het precies met seksueel contact in een verpleeghuis? Is daar voldoende ruimte voor? Of hebben bewoners het gevoel dat ze worden tegengehouden? Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelden deze vragen aan ouderen. En dit zijn de resultaten.

Resultaten onderzoek

Laten we eens kijken wat de ouderen zeiden. Heb je al een idee? We hebben een paar van de resultaten op een rijtje gezet het onderzoek ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ dat vandaag verschijnt:

  • Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen (15%) mist romantisch of seksueel contact. Dat percentage ligt op 25% onder mannen en 85-‘ers. Daarentegen mist 82% dit type contact niet.
  • Het gemis aan romantisch of seksueel contact hangt samen met een negatievere ervaren kwaliteit van leven: bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.
  • Bijna de helft van de bewoners ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn, 14% ervaart deze ruimte juist niet.
  • Bewoners denken positief over diversiteit: 82% vindt dat iedereen – ongeacht achtergrond, zichzelf kan zijn, 91% vindt dat de levensovertuiging wordt gerespecteerd en 73% heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel.
  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) bewoners ervaren dezelfde kwaliteit van leven als hun heteroseksuele medebewoners. Zij verschillen niet in termen van geluk, eenzaamheid, psychische klachten, levenslust, tevredenheid met het leven, veiligheidsgevoel en de beoordeling van de interpersoonlijke zorg.

15% mist seksueel contact

Een op de zeven ondervraagde bewoners (15%) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen, terwijl dit voor 82% niet geldt. Het percentage dat wel deze vorm van contact mist, ligt hoger onder mannen (25%) en onder bewoners jonger dan 85 jaar (24%). Bewoners die nog een partner hebben missen dit contact niet meer of minder dan bewoners zonder partner. Een deel van de bewoners ervaart wrijving tussen de behoefte aan privacy en de behoefte aan intimiteit: 14% vindt dat er onvoldoende privacy is om romantisch of seksueel intiem te zijn (49% vindt dat deze ruimte er wel is). Onder degenen die wrijving ervaren, is het percentage dat romantisch of seksueel contact mist hoger (26%).

Kwaliteit van leven

Het wel of niet missen van romantisch of seksueel contact hangt niet samen met iemands fysieke capaciteiten om allerlei dagelijkse handelingen (traplopen, zichzelf wassen, etc.) nog zelf te doen. Het missen hangt wel samen met indicatoren van een slechtere ervaren kwaliteit van leven: ouderen die zeggen dit type contact te missen, geven ook aan minder gelukkig te zijn, zich eenzamer te voelen, minder levenslust te hebben en met meer psychische klachten te kampen.

Ruimte voor diversiteit

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen ervaren ruimte voor diversiteit en het zichzelf kunnen zijn. De overgrote meerderheid (82%) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn (3% vindt van niet) en 91% heeft het idee dat hun levensovertuiging gerespecteerd wordt in de instelling (1% vindt van niet). Ondervraagde LHB bewoners ervaren dezelfde ruimte als heteroseksuele bewoners, terwijl ouderen met een migrantenachtergrond minder ruimte voor diversiteit ervaren dan autochtone ouderen. Ook met homoseksueel of lesbisch personeel zou de meerderheid van de ondervraagde bewoners geen moeite hebben: 73% vindt dat niet vervelend, 10% vindt dat wel vervelend.

LHB en heteroseksuele bewoners

Van de ondervraagde LHB bewoners heeft 70% het idee dat ze hier open over kunnen zijn in hun instelling, terwijl 14% denkt dat dat niet kan. De ervaren kwaliteit van leven verschilt niet tussen LHB en heteroseksuele bewoners: beide groepen rapporteren dezelfde niveaus van psychische problemen, eenzaamheid, geluk, levenslust en tevredenheid met het leven. Zij hebben ook in dezelfde mate het gevoel dat verzorgenden hen serieus nemen en dat ze dingen in vertrouwen aan hen kwijt kunnen. Ook voelen ondervraagde LHB bewoners zich niet onveiliger dan heteroseksuele bewoners en hebben zij geen groter gemis aan romantisch en seksueel contact.

Onderzoek ouderen

SCP-medewerkers Lisette Kuyper, Debbie Verbeek-Oudijk en Cretien van Campen hebben het onderzoek gedaan onder ouderen. Het signalement is gebaseerd op informatie uit het ‘Onderzoek Ouderen in Instellingen 2015/’16’ dat het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd. Er zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen. Het spreekt voor zich dat dit bewoners betreft die nog geïnterviewd konden worden. Over de behoeften en opvattingen van verpleeghuisbewoners met dementie of andere ernstige cognitieve beperkingen, kan op basis van deze studie niets worden gezegd.

Lees verder

Liefde & Relaties

Veroudering bij mannen en vrouwen, er is verschil

Er zit verschil in hoe mannen en vrouwen te maken krijgen met veroudering. Zo krijgen mannen eerder rimpels, maar vrouwen halen dit later meer dan in.

Gedeeld

op

Veroudering bij mannen en vrouwen

Veroudering, we krijgen er allemaal mee te maken. Maar wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Relatieblogger Dirkje van Bennekom kwam tot de ontdekking dat mannen eerder beginnen met rimpels, terwijl vrouwen langer doorrimpelen.

Over het algemeen maken vrouwen zich er eerder zorgen over dan mannen: veroudering. Maar er is goed. En, er is ook slecht nieuws. Mannen krijgen eerder rimpels dan vrouwen en krijgen er aanvankelijk ook meer. Vrouwen halen dit na hun 75ste echter in en eindigen met meer.

Onderzoek van Erasmus MC

Dit blijkt uit onderzoek van dermatologe Merel Hamer van Erasmus MC, waarover is gepubliceerd in het vakblad Journal of Investigative Dermatology. Ze maakte digitale foto’s van de gezichten van 3.800 deelnemers tussen 51 en 98 jaar. De proefpersonen maken deel uit van ERGO, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek dat sinds een aantal jaar wordt uitgevoerd in de Rotterdamse wijk Ommoord.

Veroudering bij mannen en vrouwen

Tot hun 75ste hebben mannen opvallend meer rimpels. Daarna maken vrouwen een inhaalslag. Vrouwen hebben bovendien ook rimpels op andere plekken, waaronder de bovenlip. Volgens Hamer heeft dit te maken met de structuur van de mannenhuid op de bovenlip, die steviger is door vollere gezichtsbeharing. “Hoewel we in dit onderzoek geen relatie hebben gevonden, kan het zijn dat vrouwelijke geslachtshormonen bescherming bieden tegen het ontwikkelen van rimpels. Verder is opvallend dat vrouwen met relatief veel testosteron in het bloed en vrouwen die kaalheid vertonen, minder rimpels hebben”, aldus Dr. Hamer.

Risicofactoren

Risicofactoren zijn roken en zonlicht, maar ook een laag BMI. “Een beetje vet onder de huid vermindert de diepte van de rimpels. En: hoe meer glazen alcohol een vrouw drinkt, hoe meer rimpels ze heeft.” Verder is het opmerkelijk dat van Noord-Europese huidtypen (type 1, 2 en 3) de witste huid het minst snel rimpels ontwikkelt.

Meer weten?

Meer weten over seks en relaties, ook op hogere leeftijd? Bezoek dan eens het blog van Dirkje van Bennekom.

Lees verder

Liefde & Relaties

Kerst vieren voor alleenstaanden, het valt niet mee

Kerst vieren voor alleenstaanden is moeilijk. Dit blijkt ook uit onderzoek van Datingsitekiezen.nl onder singles.

Gedeeld

op

Kerst vieren voor alleenstaanden

Kerst vieren voor alleenstaanden, de decembermaand is misschien wel de zwaarste tijd voor singles. Daarom zoeken maar liefst een derde van de alleenstaande Nederlanders vanaf dit moment net wat intensiever naar de ware liefde online.

Iedereen wil er wel warm bij zitten deze maand. Vooral als je wat te vieren hebt, zoals met Kerst en Oud & Nieuw. Dat doe je het liefste samen met iemand waarvan je houdt. De gedachte aan de feestdagen alleen doorbrengen geeft net dat extra zetje in de rug om harder te zoeken via datingsites. Dit blijkt uit onderzoek van datingsitekiezen.nl die ruim 1.600 gebruikers vroeg naar hun ervaringen. En wat bleek, maar liefst 34% van de ondervraagden is tijdens de wintermaanden actiever op zoek naar een nieuwe partner.

Kerst vieren voor alleenstaanden

Ook evenementen zijn een populaire plek om de ware liefde op te zoeken. 6% van de ondervraagden zegt van plan te zijn een evenement voor singles te bezoeken. En ruim een kwart van de mensen verwacht ook echt een date te regelen deze wintermaand. Als je ze vraagt of ze tegen de decembermaand opzien dat zegt ruim 39% van de alleenstaande mannen en vrouwen er zeker niet naar uit te zien. Belangrijkste reden hiervoor is dat de feestdagen je bruut met de neus op de feiten drukken dat je alleen bent en naar een partner verlangt. “De angst om alleen te zijn met de kerstdagen of tijdens de jaarwisseling zorgt ervoor dat singles wakker worden geschud”, aldus een woordvoerder van de website.

Hopelijk is het dit jaar voor veel mensen anders en vinden ze dan eindelijk de liefde van hun leven. Allemaal alvast een fijne Kerst toegewenst!

Lees verder

Meest gelezen