Volg ons online

Liefde & Relaties

Het seksualiteitsvriendelijke verzorgingshuis

Seksualiteit en ouderen blijft lastig. Maar The No Sex Shop wil daar wat aan doen met het seksualiteitsvriendelijke verzorgingshuis.

Gedeeld

op

Het seksualiteitsvriendelijke verzorgingshuis

Dit gastblog is geschreven door Daan Borrel, freelance journalist  

Ouderen hebben behoefte aan seksualiteit en intimiteit – ook al lijkt dit soms niet zo in onze samenleving. Uit een workshop van The No Sex Shop blijkt dat ontwerpers en zorginstellingen meer kunnen samenwerken om de beeldvorming te veranderen. “We hebben een seksualiteitsvriendelijk verzorgingshuis nodig.”

De jonge ontwerper Glenn da Silva ontwierp twee ogenschijnlijk ‘normale’ hulpmiddelen voor ouderen, een grijze loopkruk en een zwarte rollator. Maar wie goed kijkt, ziet iets anders. Het zijn hulpstukken voor de vrijende oudere mens. De kruk en rollator ondersteunen ouderen met broze knieën of een zwakke rug in hun favoriete seksstandjes ­– lepeltje lepeltje of de vrouw bovenop. Het zitvlak van de rollator beweegt mee als een man een vrouw op zijn schoot penetreert, de loopkruk is te transformeren tot een statief dat het bovenste been van een vrouw als zij op haar zij ligt omhoog houdt.

Behoefte aan seks blijft

Het onderwerp van het ontwerp van Da Silva is opvallend, want in onze cultuur heerst nog te vaak het beeld dat ouderen geen seks hebben, geen seksualiteit voelen. Als het over seks gaat, gaat het altijd over jonge mensen. Dit zorgt er onder meer voor dat verzorgers het idee hebben dat ouderen niet aan seksualiteit doen. Dat het vervliegt. Een resultaat van dit taboe op de vleselijke lusten op leeftijd maakt dat wij tegenwoordig het gegeven ‘huidhonger’ kennen: de behoefte aan aanraking. Dit is voor senioren die niet meer thuis wonen een actueel thema.

No Sex Shop workshop

Foto: Marvin Slaats / WeCoverContent.com

Hoe om te gaan met seks?

Verzorgingshuizen zijn meestal uitgerust met eenpersoonsbedden, de deur kan niet op slot en naar seksuele gezondheid wordt nauwelijks gevraagd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zorgverleners niet weten hoe ze erover moeten beginnen, zegt seksuoloog Peter Leusink. “Ze vullen voor hen in dat ze dit vervelend zouden vinden of dat ze sowieso niet meer seksueel actief zijn. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek juist het tegenovergestelde blijkt.” Ouderen houden behoefte aan seksualiteit en intimiteit en ze vinden het niet erg om hierover te praten. Door de scheve beeldvorming, richten ook ontwerpers zich maar nauwelijks op dit onderwerp, of krijgen zij geen toegang tot deze zorgwereld.

Een Dokter Corrie voor ouderen

Daarom organiseerde The No Sex Shop in het kader van de expositie ‘For Play, Shaping Sexuality’, waar onder meer de seksloopkruk en -rollator van Da Silva werd tentoongesteld, de workshop ‘Retirement Home 69’. Ontwerpers en deskundigen uit de zorg en welzijnswereld zochten samen hoe het seks-positieve verzorgingshuis van de toekomst ontworpen kan worden. Aanwezigen waren onder meer seksuoloog Jacques van Lankveld, Maaike Mul van Vitalis WoonZorg, sociaal erotisch dienstverlener Tika Stardust en ontwerpers Boudewien van den Berg, Marijke Annema en Bastiaan Buijs.

Seksuele frustratie bewoners

Dat de huidige situatie in verzorgingshuizen bepaald niet seksualiteitsvriendelijk is, werd onderstreept door de aanwezigen. Zo wordt ouderen van alles gevraagd zodra zij in een verzorgingshuis komen wonen, tot aan het gewenste tijdstip van hun koffie toe. Maar er wordt hen nooit gevraagd hoeveel behoefte ze aan privacy hebben. Een ander schrijnend verhaal ging over een man op leeftijd die door het incontinentiemateriaal niet meer kon masturberen. Door zijn seksuele frustratie begon hij seksueel getinte opmerkingen naar iedereen te maken. Toch durfde geen enkele zorgverlener naar de oorzaak te vragen.

Seksspeeltjes in huis

Het belangrijkste inzicht van deze workshop was dat de hele beeldvorming qua ouderen en seksualiteit omgevormd moet worden. Wanneer mensen niet meer het idee hebben dat seks alleen aan jonge mensen toebehoord, zal dit grote invloed hebben op allerlei vlakken. Verzorgers en artsen zullen het onderwerp niet meer omzeilen en het bespreekbaar maken. Bij ouderen onderling kan er ook normaler over gedaan worden. Er kan meer privacy worden geboden in verzorgingshuizen en erotische dienstverleners kunnen ook voor het plezier worden ingeschakeld. Niet pas zodra er een probleem is. Maar, er bleek ook dat het incontinentiemateriaal echt seksvriendelijker kan en dat seksspeeltjes er baat bij hebben als ze niet direct als zodanig worden herkend – zeker in een verzorgingshuis.

Behang met piemels

Uit het inzicht dat de complete beeldvorming anders moet, vloeiden verschillende concrete ontwerpen voort. Zo werd een seksuele voorlichtingstelevisie serie voor ouderen (‘Dokter Corrie voor ouderen’) bedacht; een behangetje met levensgrote piemels erop afgebeeld voor in het verzorgingshuis; een bus die langs alle verzorgingshuizen van Nederland reist en daarin seksuele voorlichting geeft; mooi ondergoed voor ouderen of een T-shirts met daarop: ‘Proud to be Oud’.

De IKEA carelijn

Ook wordt het ontwerp van een zacht object om tegenaan te staan in de douche genoemd; een (mobiele) hammam voor in het verzorgingstehuis; een rek met objecten die voor seksuele en sensuele ervaringen zorgen, die bewoners gewoon kunnen lenen; een dienstverlener die een oudere helpt zijn nieuwe huis intiem in te richten; een IKEA-carelijn die gericht is op verzorgingshuizen; een echt lekker bed; een verrassingsbox die ouderen ontvangen zodra ze de leeftijd van 75 bereiken of in een verzorgingstehuis gaan wonen. In de box zitten meerdere producten die seksualiteit meer bespreekbaar maken. Ook werd het ontwerp van een bus gepresenteerd die door heel Nederland reist en seksuele voorlichting aan ouderen geeft. In alle ontwerpen zit de boodschap dat seksualiteit en intimiteit een onderdeel van het leven blijft – ook als je de vijftig allang gepasseerd bent – subtiel of minder subtiel verweven.

No Sex Shop workshop presentaties

Foto: Marvin Slaats / WeCoverContent.com

En wat nu?

De workshop van The No Sex Shop liet zien dat het een goed idee is om deskundigen en ontwerpers samen te brengen om seksueel ontwerp tot een hoger plan te brengen. Hier ligt niet alleen een taak voor ontwerpers, maar ook voor zorginstellingen. Zij kunnen hun wereld openen voor ontwerpers. Sanne Muiser van The No Sex Shop: “Wij denken nu bijvoorbeeld aan een artist in residence in een verzorgingshuis. In die vorm kan de ontwerper veel uitproberen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Seksualiteit is van iedereen. Laten we die wereld dan ook voor iedereen toegankelijk maken.”

De Workshop, Retirement home 69 is tot stand gekomen met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation

Meer informatie

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Liefde & Relaties

Seksueel contact in het verpleeghuis, is daar wel ruimte voor?

Ervaren ouderen wel voldoende ruimte voor seksueel contact in het verpleeghuis? Vandaag verschijnt een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau over de status van seks in het verpleeghuis.

Gedeeld

op

door

Seksueel contact ouderen

Seksueel contact in het verpleeghuis. Veel mensen zullen twee keer moeten kijken om zich te realiseren wat er staat. Maar waarom eigenlijk? Is het zo raar dat ouderen nog steeds behoefte hebben aan seksueel contact? Nee natuurlijk!

En omdat het vandaag Valentijnsdag is, is dit een prachtig onderwerp om eens nader te bekijken. Hoe zit het precies met seksueel contact in een verpleeghuis? Is daar voldoende ruimte voor? Of hebben bewoners het gevoel dat ze worden tegengehouden? Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelden deze vragen aan ouderen. En dit zijn de resultaten.

Resultaten onderzoek

Laten we eens kijken wat de ouderen zeiden. Heb je al een idee? We hebben een paar van de resultaten op een rijtje gezet het onderzoek ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ dat vandaag verschijnt:

  • Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen (15%) mist romantisch of seksueel contact. Dat percentage ligt op 25% onder mannen en 85-‘ers. Daarentegen mist 82% dit type contact niet.
  • Het gemis aan romantisch of seksueel contact hangt samen met een negatievere ervaren kwaliteit van leven: bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.
  • Bijna de helft van de bewoners ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn, 14% ervaart deze ruimte juist niet.
  • Bewoners denken positief over diversiteit: 82% vindt dat iedereen – ongeacht achtergrond, zichzelf kan zijn, 91% vindt dat de levensovertuiging wordt gerespecteerd en 73% heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel.
  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) bewoners ervaren dezelfde kwaliteit van leven als hun heteroseksuele medebewoners. Zij verschillen niet in termen van geluk, eenzaamheid, psychische klachten, levenslust, tevredenheid met het leven, veiligheidsgevoel en de beoordeling van de interpersoonlijke zorg.

15% mist seksueel contact

Een op de zeven ondervraagde bewoners (15%) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen, terwijl dit voor 82% niet geldt. Het percentage dat wel deze vorm van contact mist, ligt hoger onder mannen (25%) en onder bewoners jonger dan 85 jaar (24%). Bewoners die nog een partner hebben missen dit contact niet meer of minder dan bewoners zonder partner. Een deel van de bewoners ervaart wrijving tussen de behoefte aan privacy en de behoefte aan intimiteit: 14% vindt dat er onvoldoende privacy is om romantisch of seksueel intiem te zijn (49% vindt dat deze ruimte er wel is). Onder degenen die wrijving ervaren, is het percentage dat romantisch of seksueel contact mist hoger (26%).

Kwaliteit van leven

Het wel of niet missen van romantisch of seksueel contact hangt niet samen met iemands fysieke capaciteiten om allerlei dagelijkse handelingen (traplopen, zichzelf wassen, etc.) nog zelf te doen. Het missen hangt wel samen met indicatoren van een slechtere ervaren kwaliteit van leven: ouderen die zeggen dit type contact te missen, geven ook aan minder gelukkig te zijn, zich eenzamer te voelen, minder levenslust te hebben en met meer psychische klachten te kampen.

Ruimte voor diversiteit

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen ervaren ruimte voor diversiteit en het zichzelf kunnen zijn. De overgrote meerderheid (82%) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn (3% vindt van niet) en 91% heeft het idee dat hun levensovertuiging gerespecteerd wordt in de instelling (1% vindt van niet). Ondervraagde LHB bewoners ervaren dezelfde ruimte als heteroseksuele bewoners, terwijl ouderen met een migrantenachtergrond minder ruimte voor diversiteit ervaren dan autochtone ouderen. Ook met homoseksueel of lesbisch personeel zou de meerderheid van de ondervraagde bewoners geen moeite hebben: 73% vindt dat niet vervelend, 10% vindt dat wel vervelend.

LHB en heteroseksuele bewoners

Van de ondervraagde LHB bewoners heeft 70% het idee dat ze hier open over kunnen zijn in hun instelling, terwijl 14% denkt dat dat niet kan. De ervaren kwaliteit van leven verschilt niet tussen LHB en heteroseksuele bewoners: beide groepen rapporteren dezelfde niveaus van psychische problemen, eenzaamheid, geluk, levenslust en tevredenheid met het leven. Zij hebben ook in dezelfde mate het gevoel dat verzorgenden hen serieus nemen en dat ze dingen in vertrouwen aan hen kwijt kunnen. Ook voelen ondervraagde LHB bewoners zich niet onveiliger dan heteroseksuele bewoners en hebben zij geen groter gemis aan romantisch en seksueel contact.

Onderzoek ouderen

SCP-medewerkers Lisette Kuyper, Debbie Verbeek-Oudijk en Cretien van Campen hebben het onderzoek gedaan onder ouderen. Het signalement is gebaseerd op informatie uit het ‘Onderzoek Ouderen in Instellingen 2015/’16’ dat het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd. Er zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen. Het spreekt voor zich dat dit bewoners betreft die nog geïnterviewd konden worden. Over de behoeften en opvattingen van verpleeghuisbewoners met dementie of andere ernstige cognitieve beperkingen, kan op basis van deze studie niets worden gezegd.

Lees verder

Liefde & Relaties

Veroudering bij mannen en vrouwen, er is verschil

Er zit verschil in hoe mannen en vrouwen te maken krijgen met veroudering. Zo krijgen mannen eerder rimpels, maar vrouwen halen dit later meer dan in.

Gedeeld

op

Veroudering bij mannen en vrouwen

Veroudering, we krijgen er allemaal mee te maken. Maar wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Relatieblogger Dirkje van Bennekom kwam tot de ontdekking dat mannen eerder beginnen met rimpels, terwijl vrouwen langer doorrimpelen.

Over het algemeen maken vrouwen zich er eerder zorgen over dan mannen: veroudering. Maar er is goed. En, er is ook slecht nieuws. Mannen krijgen eerder rimpels dan vrouwen en krijgen er aanvankelijk ook meer. Vrouwen halen dit na hun 75ste echter in en eindigen met meer.

Onderzoek van Erasmus MC

Dit blijkt uit onderzoek van dermatologe Merel Hamer van Erasmus MC, waarover is gepubliceerd in het vakblad Journal of Investigative Dermatology. Ze maakte digitale foto’s van de gezichten van 3.800 deelnemers tussen 51 en 98 jaar. De proefpersonen maken deel uit van ERGO, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek dat sinds een aantal jaar wordt uitgevoerd in de Rotterdamse wijk Ommoord.

Veroudering bij mannen en vrouwen

Tot hun 75ste hebben mannen opvallend meer rimpels. Daarna maken vrouwen een inhaalslag. Vrouwen hebben bovendien ook rimpels op andere plekken, waaronder de bovenlip. Volgens Hamer heeft dit te maken met de structuur van de mannenhuid op de bovenlip, die steviger is door vollere gezichtsbeharing. “Hoewel we in dit onderzoek geen relatie hebben gevonden, kan het zijn dat vrouwelijke geslachtshormonen bescherming bieden tegen het ontwikkelen van rimpels. Verder is opvallend dat vrouwen met relatief veel testosteron in het bloed en vrouwen die kaalheid vertonen, minder rimpels hebben”, aldus Dr. Hamer.

Risicofactoren

Risicofactoren zijn roken en zonlicht, maar ook een laag BMI. “Een beetje vet onder de huid vermindert de diepte van de rimpels. En: hoe meer glazen alcohol een vrouw drinkt, hoe meer rimpels ze heeft.” Verder is het opmerkelijk dat van Noord-Europese huidtypen (type 1, 2 en 3) de witste huid het minst snel rimpels ontwikkelt.

Meer weten?

Meer weten over seks en relaties, ook op hogere leeftijd? Bezoek dan eens het blog van Dirkje van Bennekom.

Lees verder

Liefde & Relaties

Kerst vieren voor alleenstaanden, het valt niet mee

Kerst vieren voor alleenstaanden is moeilijk. Dit blijkt ook uit onderzoek van Datingsitekiezen.nl onder singles.

Gedeeld

op

Kerst vieren voor alleenstaanden

Kerst vieren voor alleenstaanden, de decembermaand is misschien wel de zwaarste tijd voor singles. Daarom zoeken maar liefst een derde van de alleenstaande Nederlanders vanaf dit moment net wat intensiever naar de ware liefde online.

Iedereen wil er wel warm bij zitten deze maand. Vooral als je wat te vieren hebt, zoals met Kerst en Oud & Nieuw. Dat doe je het liefste samen met iemand waarvan je houdt. De gedachte aan de feestdagen alleen doorbrengen geeft net dat extra zetje in de rug om harder te zoeken via datingsites. Dit blijkt uit onderzoek van datingsitekiezen.nl die ruim 1.600 gebruikers vroeg naar hun ervaringen. En wat bleek, maar liefst 34% van de ondervraagden is tijdens de wintermaanden actiever op zoek naar een nieuwe partner.

Kerst vieren voor alleenstaanden

Ook evenementen zijn een populaire plek om de ware liefde op te zoeken. 6% van de ondervraagden zegt van plan te zijn een evenement voor singles te bezoeken. En ruim een kwart van de mensen verwacht ook echt een date te regelen deze wintermaand. Als je ze vraagt of ze tegen de decembermaand opzien dat zegt ruim 39% van de alleenstaande mannen en vrouwen er zeker niet naar uit te zien. Belangrijkste reden hiervoor is dat de feestdagen je bruut met de neus op de feiten drukken dat je alleen bent en naar een partner verlangt. “De angst om alleen te zijn met de kerstdagen of tijdens de jaarwisseling zorgt ervoor dat singles wakker worden geschud”, aldus een woordvoerder van de website.

Hopelijk is het dit jaar voor veel mensen anders en vinden ze dan eindelijk de liefde van hun leven. Allemaal alvast een fijne Kerst toegewenst!

Lees verder

Meest gelezen