Volg ons online

Liefde & Relaties

De mens achter de patiënt

Er is in de zorg te weinig aandacht voor de mens achter de patiënt. Daarom begonnen studenten Sjim en Matthijs hun eigen onderwijsprogramma.

Gedeeld

op

De mens achter de patiënt

Wie is eigenlijk de mens achter de patiënt? Studenten gezondheidswetenschappen Sjim en Matthijs, studeren aan de universiteit van Maastricht en kwamen uit zichzelf op het idee om een eigen onderwijsprogramma op te zetten voor medestudenten. Het onderwijsprogramma heet: ‘Mens Achter de Patiënt’. En wat ze ermee willen bereiken? Studenten leren meer aandacht voor patiënten te hebben in plaats van enkel de klacht waarmee ze zitten.

Echte patiënten in plaats van neppers

Tijdens een patiëntencollege waar Matthijs Bosveld (19) en Sjim Romme (20) bij waren, werd een patiënt aan het einde gevraagd wat zij de toekomstige artsen in de zaal zou willen meegeven. Hierop antwoordde de patiënte dat zij hoopte dat de artsen in spe “meer aandacht voor patiënt zouden hebben en niet alleen voor de klacht waar de patiënt mee zit”. De volgende dag lazen beiden studenten een artikel in de Arts & Auto die deze opmerking ondersteunde. Empathie is soms ver te zoeken in de zorg. Sjim en Matthijs waren al snel overtuigd. Ondanks dat studenten veel training krijgen op het vlak van communicatievaardigheden, gebeurt dit amper of niet met echte patiënten. En het is juist deze ervaring die een arts in spe hard nodig heeft om meer aandacht te kunnen hebben voor patiënten. Niet alleen theorie dus, maar juist ook de échte praktijk.

De mens achter de patiënt

Om zich hiervoor hard te maken zette de twee studenten eigenhandig een kort onderwijsprogramma op. Het project heet: ‘Mens Achter de Patiënt’ en in drie weken tijd organiseren zij hiervoor drie bijeenkomsten waarin de toekomstige artsen gekoppeld worden aan chronisch zieke mensen. Zo gaat de eerste bijeenkomst over de zorg in het algemeen. Tijdens deze bijeenkomst worden de studenten daadwerkelijk gekoppeld aan een patiënt. Dit koppel blijft de overige bijeenkomsten ook bij elkaar. In de tweede bijeenkomst gaan ze met elkaar in gesprek over de impact van de chronische ziekte op het leven van de patiënt. Hierbij krijgen de patiënten ook de kans om te vertellen welke invloed hun huidige arts heeft op het proces waarin ze zitten. Dit kan in negatieve zin zijn, maar ook in positieve zin. Tijdens de laatste bijeenkomst delen de studenten en de patiënten hun ervaringen met elkaar én staan de lessen, die de studenten hieruit moeten leren, centraal.

Niet het aanbod, maar de behoefte

Wat dit project tot nu toe zo succesvol maakt is de communicatie tussen student en patiënt. Het blikveld van de studenten wordt enorm verbreed. Zij moeten moeite doen om zich écht te verplaatsen in degene die zij tegenover zich hebben zitten. Maar niet alleen de studenten steken er wat van op. Ook de patiënten krijgen nieuwe inzichten in hun eigen situatie en voelen zich voor het eerst echt gehoord. En het mooie is: het probleem dat patiënten zich niet gehoord voelen door de zorgprofessionals van nu wordt voor de toekomst bij de bron aangepakt.

En Sjim en Matthijs, die verwoorden het eigenlijk het beste: “Pas wanneer we met z’n allen gaan werken vanuit de behoefte van de mens en niet vanuit het aanbod van de zorg, kunnen we écht goede zorg gaan leveren!”

foto gemaakt door: Joey Roberts

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Liefde & Relaties

Maakt groot leeftijdsverschil je relatie beter?

Is een groot leeftijdsverschil goed voor je relatie? Uit onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is. Maar er is een maar…

Gedeeld

op

Groot leeftijdsverschil

Een groot leeftijdsverschil in je relatie? Ben je dan gelukkiger? Je ziet het steeds vaker. Trump heeft een flink jongere vrouw, Macron van Frankrijk een flink oudere vrouw. Wie doet het beter? Of zijn ze allebei ‘lucky’? Het hangt natuurlijk af aan wie je het vraagt.

Dit blijkt ook uit nieuw onderzoek van het Australische CU Boulder, waarover is gepubliceerd in Journal of Population Economics. 13 jaar lang werden duizenden Australische huishoudens gevolgd. Elk jaar werden de deelnemers ondervraagd over hoe tevreden of ontevreden ze waren met hun relatie.

Mannen gelukkigst

“We concludeerden dat mannen die getrouwd waren met een jongere vrouw het gelukkigst waren”, aldus Terra McKinnish, een van de auteurs van het onderzoek. “Mannen met een oudere vrouw waren het minst tevreden.” Die bevinding geldt ook voor vrouwen. “Ze waren beduidend gelukkiger als ze een jongere echtgenoot hadden dan als ze met een oudere man getrouwd waren.”

Groot leeftijdsverschil

De problemen die voortkomen uit het leeftijdsverschil doen zich voor op de langere termijn. Na gemiddeld 6 jaar bleek de tevredenheid af te nemen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Dit geldt trouwens ook voor koppels zonder groot leeftijdsverschil. Maar bij stellen met een grote leeftijdskloof neemt die tevredenheid veel sneller af. Volgens McKinnish zijn partners van min of meer dezelfde leeftijd beter in staat om het hoofd te bieden aan moeilijke gebeurtenissen. Ze bevinden zich doorgaans meer op dezelfde golflengte. Onder meer wat kinderwens en financiële kwesties betreft.

Meer weten?

Wil je meer lezen over seks en relaties? Bezoek dan het blog Relaties.blog van Dirkje van Bennekom. Hier schrijft ze dagelijks over het laatste nieuws rondom deze onderwerpen.

Lees verder

Liefde & Relaties

Verschil mannen en vrouwenhersenen, vrouwen zijn veel actiever!

Verschil mannen en vrouwenhersenen? Tja, vrouwen blijken veel actiever dan mannen. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Gedeeld

op

Verschil mannen en vrouwenhersenen

Het verschil tussen mannen en vrouwenhersenen? Die van vrouwen zijn veel actiever, zo blijkt uit onderzoek van een groep Amerikaanse wetenschappers. Dit is met name bij de concentratie en impulsbeheersing zichtbaar.

De prefrontale cortex is bij vrouwen actiever. Hiermee worden de concentratie en de impulsbeheersing beheerst. Maar ook het zogenaamde limbisch systeem verschilt van mannen. Met dit deel worden emoties en angsten beheerst. Maar mannen, dit is zeker niet het einde der tijden voor jullie soort. Bij jullie zijn de visuele en coördinerende hersengebieden weer actiever.

46.000 hersenscans

Voor het onderzoek bestudeerde het groepje wetenschappers zo’n 46.000 SPECT-scans, aangeleverd door 9 verschillende ziekenhuizen. Met het onderzoek werd de bloedstroom in de hersenen van 119 gezonde mensen en 26.683 mensen met psychiatrische problemen (van ADHD tot stemmingswisselingen en van bipolaire stoornissen tot schizofrenie) inzichtelijk gemaakt. Dit maakt meer duidelijk over de activiteit in specifieke delen van het brein.

Verschil mannen en vrouwenhersenen

De studie geeft meer inzicht in het verschil tussen mannen en vrouwenhersenen, legt onderzoeker Daniel Amen uit. ”De meetbare verschillen die we tussen de seksen konden aantonen, zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de duidelijkheid over het risico op hersenstoornissen zoals de ziekte van Alzheimer.” Het was al duidelijk dat vrouwen vaker aan deze ziekte lijden, maar ze worden dan ook gemiddeld ouder dan mannen. Bovendien hebben vrouwen vaker depressies en angststoornissen, terwijl ADHD en antisociale gedragsstoornissen juist vaker bij mannen voorkomen.

Battle of the sexes

Ook verklaart de studie een aantal verschillen in het gedrag van mannen versus vrouwen. Zo is op basis van de hersenactiviteit goed te verklaren waarom vrouwen empathischer zijn en meer zelfbeheersing hebben. De verhoogde bloedstroom in het limbische systeem verklaart waarom zij vatbaarder zijn voor angst-, stemmings-, slaap- en eetstoornissen. Kortom: in tijden waarin juist de verschillen tussen de genders moeten oplossen, geeft het een beter beeld op de verschillen die er blijkbaar toch zijn.

Het laat zien hoe belangrijk het is om genderspecifiek wetenschappelijk onderzoek door te zetten. Iets waarvoor Ineke Klinge, universitair hoofddocent Gender Medicine aan de Universiteit Maastricht in 2014 in een interview met Scientias.nl al pleitte.

Lees verder

Liefde & Relaties

De mensheid overleeft dankzij de menopauze

De mensheid vergroot haar overlevingskans, volgens recent onderzoek, door de menopauze van de vrouw. Waarheid of complete onzin?

Gedeeld

op

De mensheid overleeft dankzij de menopauze

De mensheid vergroot de eigen overlevingskans door de menopauze van de vrouw. Dat klinkt als een vreemde theorie. Maar misschien is het niet zo raar als het in eerste instantie klinkt. Althans, dat beweren wetenschappers van het Institute of Evolutionary Sciences in Montperllier, Frankrijk.

Blogger Dirkje van Bennekom, van Relatie.blog, legt het uit. Het gaat hier om de zogenaamde ‘grootmoederhypothese’. Omdat oma’s zich niet meer bezighouden met de voortplanting, hebben zij meer tijd om hun kinderen en kleinkinderen gezonder te houden.

Vrouwen vergoten overlevingskans

Over de jaren die vrouwen nog leven na hun menopauze is al veel onderzoek gedaan. Immers: evolutionair zijn ‘onvruchtbaren’ op het eerste gezicht niet interessant en komt het, voor zover bekend, alleen maar bij mensen en walvissen voor. Er bestaat echter de zogenoemde ‘grootmoederhypothese’. Deze aanname zou weleens wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Oudere vrouwen vergroten namelijk de kans op overleven van hun nageslacht.

Menopauze een strategie

Dit blijkt uit onderzoek van Carla Aimé en collega’s van het ‘Institute of Evolutionary Sciences’ in Montpellier, dat in PLOS Computational Biology is gepubliceerd. Het is evolutionair voordelig als grootmoeders hun energie steken in de ondersteuning van hun kinderen en kleinkinderen in plaats van hun eigen verdere voortplanting. Bovendien kunnen ze door hun kennis en ervaring de groep helpen om gezonder te zijn en te overleven. De wetenschappers verklaren de jaren na de menopauze dus niet als een bonus, maar als een evolutionaire strategie.

De mensheid ook gebaat bij oude vaders

Recente inzichten wijzen ook in de richting van een onbedoeld bijeffect van oude vaders. Mannen blijven in principe tot hun dood vruchtbaar en hoe ouder ze worden, hoe meer nakomelingen ze kunnen produceren. Zowel hun zoons als dochters profiteren daarmee van de goede genen die hun vader de hoge leeftijd laat bereiken.

En tenslotte ontdekte VU-socioloog Teun Geurts een aantal jaren geleden tijdens zijn promotiestudie dat het zorgen voor kleinkinderen ook weer een effect de andere kant uit heeft. Door de zorg krijgen ouders en kinderen een betere band en is de zorg voor de ouders wanneer zij echt oud worden, tevens beter gegarandeerd.

Lees verder

Meest gelezen