menu

Zelfeuthanasie, mag dat?

Je bent tot de conclusie gekomen dat je klaar bent met je leven. Je kijkt niet meer uít maar juist óp tegen iedere nieuwe dag. Je hebt geen contacten meer die jij de moeite waard vindt. Of je ziet het leven als een zware last en je moet jezelf de dag door slepen. Mag je dan je leven beëindigen door middel van zelfeuthanasie?

Op dit moment is daar (nog) geen wettelijk kader voor en bevindt de praktijk zich in een schemerig en soms zelfs schimmig gebied. Maar hoe denk je daar zelf over? Wij zijn heel benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp.

Geloof

Vaak wordt in deze discussie ook het geloof aangehaald. Zelfdoding is in veel religies verboden. En er is zelfs een hang naar lijden als boetedoening voor de ‘zonden’ die je in je leven hebt begaan. Maar naast ongelovigen kunnen ook gelovigen klaar met leven zijn. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden. Wel is er de Euthanasiewet waarbij de arts het nog steeds voor het zeggen heeft. Wat steeds meer mensen lijken willen is zélf bepalen wanneer je uit het leven stapt. Daar mag volgens velen best een arts bij betrokken zijn, maar jij bepaalt wanneer en hoe.

Boek over zelfeuthanasie

Juist omdat het zo onduidelijk is wat er wel en niet mogelijk is en of dat wettelijk geregeld is heeft ouderenpsychiater Boudewijn Chabot het boek Uitweg geschreven. Hij bericht daarin over het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de beschikbare jurisprudentie en welke hulp er door familieleden is geboden. Ook geeft hij aan wat er op dit moment wel en niet mag. Om er zeker van te zijn dat wat hij zegt ook klopt heeft hij de bepalingen voorgelegd aan juristen.

Wat mag wel, wat mag niet?

Wat niet mag is mensen tot zelfdoding aanzetten of de regie daar voor overnemen. Instructies geven of een opdracht tot zelfdoding geven. Je mag iemand die wil overlijden ook niet het dodelijke middel toedienen. In welke vorm dan ook. Je mag wel met iemand praten over zelfeuthanasie en informatie geven. En morele steun geven door er te zijn voor die persoon. Maar er is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld als het gaat over het halen en bereiden van medicijnen of het helpen met innemen daarvan.

Uitweg van Bouwdewijn Chabot

Vastleggen

Om misverstanden en zelfs vervolging te voorkomen kan er met een smartphone een filmopname worden gemaakt van de persoon, waarin hij of zij de redenen voor en wens tot zelfeuthanasie uitspreekt. Ook kan de persoon in kwestie zijn of haar arts vragen de redenen voor zelfeuthanasie in het medisch dossier op te nemen. Een commissie onder leiding van Paul Schnabel onderzoekt momenteel in opdracht van de regering hoe er aan de wens tot zelfeuthanasie voldaan kan worden. Schnabel: “We zullen een richting geven, maar de discussie zal nooit ten einde zijn. Dit raakt mensen altijd.”

meer informatie

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten