menu

Omgaan met dementie in een verpleeghuis

Dit gastblog is geschreven door Marike Wever, afdelingshoofd Zorg bij Zorggroep Groningen

“Dit moet iedereen zien”, was een van de uitspraken een medewerker toen ze voor de eerste keer de film ‘24 uur bij Zorggroep Groningen’ zag. Anderen raakten ontroerd. “Het kwam echt binnen.”

Onze afdeling kreeg de kans om het leven in een verpleeghuis met beelden te laten zien in plaats van de gebruikelijke beschrijvingen in tekst. Super spannend. Een intensieve en zorgvuldige voorbereiding volgde; onder andere afstemmen met medewerkers en toestemming van familie regelen. Hierna volgde de daadwerkelijke opnamedagen.

Extra onrust en angst

Het was bijzonder om met drie ‘onbekende mensen’ (de cameraman, presentatrice en geluidsman) de opnames te maken. Dit was ook meteen het eerste dilemma. We komen met drie, voor onze cliënten, onbekende mensen in hun huis. Hoe zal dat gaan, hoe zal men reageren? We willen natuurlijk geen extra onrust en angst veroorzaken. Ik ben dan ook begonnen met uitleg over de visie op dementie en het omgaan met dementie. Voortdurend observeren wat iemand nodig heeft, contact maken, volgen en aansluiten, afstemmen met familie en medewerkers en benoemen wat je ziet zijn belangrijke communicatievaardigheden in de omgang met mensen met dementie.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Na de eerste kennismaking zijn gelijk begonnen met opnemen. Wat was dat bijzonder! De aandacht deed onze cliënten goed. Een vriendelijk gezicht, een praatje maken en mogen vertellen over hoe het gaat. Het ging allemaal heel natuurlijk en ontspannen. Wij moeten beseffen dat het voor onze cliënten telkens weer een nieuwe ontmoeting is, met soms een vaag gevoel van herkenning. Over de complexiteit van het zorgen voor mensen met dementie willen we graag met iedereen die erbij betrokken is in gesprek. Denk hierbij aan familie, mantelzorgers en medewerkers. Voortdurend gaan we in dialoog om de dilemma’s te bespreken en nuances aan te brengen.

Omgaan met dementie

Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bijvoorbeeld. Is dit een beperking in het  kader van bescherming of alleen een vrijheidsbeperking? Het besef groeit dat deze maatregelen soms noodzakelijk zijn, ondanks dat deze diep ingrijpen in de persoonlijke situatie. Continue evalueren met alle betrokkenen blijft een voortdurende zoektocht naar het bieden van een optimale bescherming.

Ideeën over wat de mogelijkheden zijn om goede en veilig verantwoorde zorg te kunnen blijven geven, daar zou ik heel graag een vervolg aan willen geven. Bijvoorbeeld middels een eenduidige visie, scholing en een open cultuur waar we elkaar steunen, scherp houden en daarover in gesprek zijn en blijven!

Meer informatie

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten