menu

Mantelzorg moet makkelijker voor mantelzorgers

Mantelzorg verlenen moet volgens belangenvereniging Mezzo makkelijker gemaakt worden door een volgend kabinet. Maar wat moet er dan gebeuren?

Dinsdag tijdens Prinsjesdag werd in de Miljoenennota al duidelijk dat het kabinet de komende jaren meer wil gaan doen ter ondersteuning van mantelzorgers. Volgens het kabinet is de afgelopen jaren al veel gebeurd ter versterking van de juridische positie van mantelzorg en nu moet een volgende stap worden gezet. Er moet meer aandacht komen voor “integrale ondersteuning” van mantelzorgers. Mezzo heeft wel een idee waar, hoe dan ook, door een nieuw kabinet iets aan gedaan moet worden: de hoeveelheid administratieve taken van mantelzorgers. Verlicht de regeldruk en maak mantelzorg makkelijker voor degene die deze zorg op zich neemt.

Emotionele belasting van mantelzorg

Nu heeft een mantelzorger niet alleen te maken met een emotionele belasting, maar ook een administratieve belasting die gemiddeld zo’n drie uur tijd per week in beslag neemt. Invullen van stapels formulieren is daarbij de belangrijkste ergernis. Dit is tijd die niet beschikbaar is voor zorg en het is vaak ook nog hartstikke ingewikkeld. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel onder leden van Mezzo blijkt dat bijna de helft van de mantelzorgers het uitvoeren van administratie en/of regeltaken lastig vindt.

Mantelzorgelijk artikelbanner

900 miljoen euro op jaarbasis

Wanneer de drie uur regeldruk per week wordt omgerekend naar het aantal uur per jaar, het aantal mantelzorgers en het uurtarief dat het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent voor een uur mantelzorg (€9,52), dan komt de vereniging uit op zo’n € 900 miljoen op jaarbasis. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: “We weten al heel lang dat ‘regeldrukte’ een grote ergernis is van mantelzorgers. Deze cijfers tonen aan dat er te veel tijd én geld mee gemoeid is. Als we meer voor elkaar zorgen moeten we faciliteren dat mantelzorg ook een stuk makkelijker wordt.”

Overbelasting mantelzorger hoog

Dat de regeldruk onder mantelzorgers niet zonder risico is blijkt ook uit het onderzoek. In de groep die aangeeft problemen te hebben met het zelf uitvoeren van de administratie en/of regeltaken, is de overbelasting die zij ervaren, dubbel zo hoog als bij hen die het wél lukt om de taken te doen. Uiteindelijk moet 1 op de 3 mantelzorgers hulp van derden inschakelen bij het afhandelen van hun regeltaken.

[irp]

Vermindering regeldruk mantelzorg

Bij professionals in de zorg wordt al gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. Dit mag bij de mantelzorger nu ook gaan gebeuren vindt Mezzo. Dit kan door af te spreken dat alle wetten en regels waarmee mantelzorgers te maken hebben, vooraf worden getoetst – en zo nodig aangepast – op mantelzorgvriendelijk beleid. Een volgend kabinet, van welke politieke samenstelling ook, moet zich daarom voornemen mantelzorg makkelijker te maken voor mantelzorgers. Verder wil Mezzo één plek waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naaste.

Meer geld voor mantelzorg

Als oplossing geeft een op de drie mantelzorgers aan behoefte te hebben aan (meer) hulp of ondersteuning bij de uitvoering van regeltaken. Hoogendijk: “Zolang het systeem nog zo ver af is van ‘administratief gemak en klantvriendelijkheid’, is het aan het huidige kabinet om meer geld uit te trekken om mantelzorgers te ondersteunen bij hun regeltaken.”

NED7 Leestips

Boeken over mantelzorg

Reageren

Auteur

Barbara en Marjolijn

Barbara en Marjolijn

Marjolijn en Barbara zijn de initiatiefnemers van Mantelzorgelijk.nl, het grootste online platform voor en door mantelzorgers.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten