menu

De mantelzorger heeft het moeilijk

Uit een enquête van PGGM, gehouden onder 3.438 leden, blijkt dat steeds meer mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie, worstelen met de zorgtaken die zij op zich hebben genomen. Het is niet alleen een grotere mentale belasting voor ze, ook hun inkomen zien zij teruglopen omdat ze door de zorgtaken minder zijn gaan verdienen, of juist meer kosten zijn gaan maken die zij niet vergoed krijgen.

Er alleen voor staan

Het gevoel er alleen voor te staan is ook iets dat veel deelnemers aan de enquête aangaven. Zij voelen zich door het huidige overheidsbeleid niet gesteund. Het combineren van hun taken als mantelzorger en hun privéleven blijkt ook voor velen een lastig punt. Ruim een derde van de deelnemers verleent al langer dan 8 jaar vrijwillig zorg als de mantelzorger. Meestal is dit aan een familielid.

De mantelzorger heeft het moeilijk

Ten opzichte van 2013 vindt een groeiend aantal ondervraagden hun rol als de mantelzorger ‘moeilijk’. In 2013 was dit percentage nog 19%, terwijl het in 2014 ruim 27% was. Waar hebben zij als mantelzorger behoefte aan? Bovenaan het lijstje staat vooral meer advies en meer begrip vanuit de samenleving. Maar ook hulp vanuit lokale overheidsinstanties is belangrijk.

Regelwerk en organisatie

Mantelzorgers zijn vooral veel tijd kwijt met het regelen en organiseren van hulp. Bijna één derde van de deelnemers is daar wekelijks zo’n 3 uur mee bezig. Veel van de ondervraagden lopen hierin vooral ook tegen een muur op bij de gemeente. Daarom geven zij ook aan dat lokale instanties een betere regiefunctie op zich zouden kunnen nemen. Niet zo’n gekke uitkomst nu via de Wmo 2015 meer zorgtaken bij de lokale overheid zijn komen te liggen.

Vinden van de balans

Zodra de mantelzorger erin slaagt om vooral de mentale belasting te verlichten, door de taken als verzorger beter in balans te brengen met hun privéleven, blijkt dat het leven er op vooruit gaat. “Door de intensieve zorg aan mijn ouders verwaterden mijn contacten met familie en vrienden. Terwijl ik weet hoe belangrijk het is om deze contacten te onderhouden, gebeurde het toch”, aldus één van de deelnemers aan de enquête.

Maar makkelijk is dit niet. Vooral als je je realiseert dat zo’n 77% van de mantelzorgers werk combineert met hun taak als mantelzorger. Hierbij wordt vaker gebruik gemaakt van het zelf plannen van hun werk en van flexibele werktijden, in plaats van de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen. Ruim de helft van de werkgevers biedt deze mogelijkheid aan hun personeel. In 43% van de gevallen zijn leidinggevenden niet op de hoogte van de mantelzorgtaken die het personeel uitvoert. Hier ligt dus nog een belangrijke taak voor de mantelzorger zelf.

Volgens Bart Blanken van PGGM vinden de meeste mantelzorgers het vanzelfsprekend dat zij voor familie zorgen, waarbij snel door henzelf wordt vergeten dat dit ook een grote belasting kan zijn. Veel mensen trekken niet op tijd aan de bel, terwijl er wel voldoende mogelijkheden voor ondersteuning zijn. “Met de inzichten uit deze enquête kunnen wij mantelzorgers steunen met partners als WeHelpen, Alzheimer Nederland en de community WijMantelzorgers.nl. Zo helpen wij hen om te voorkomen dat zij overbelast raken.’’

meer informatie

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten