menu

5 misverstanden over de Wmo 2015

Sinds de start van NED7 krijgen wij heel veel vragen en opmerkingen van mensen over de Wmo 2015, de wet maatschappelijke ondersteuning. Er is heel veel over te doen en iedereen lijkt er een mening over te hebben. Maar kloppen deze meningen of bestaan er veel misverstanden over deze Wmo 2015? Wij hebben 5 van de belangrijkste misverstanden op een rijtje gezet voor je.

1. Omgeving moet verplicht helpen

Een veel gehoorde angst over de Wmo 2015 is dat de omgeving, familie, vrienden en buren, verplicht moeten meehelpen in de zorg van de ouderen. Maar dit is niet het geval. De omgeving kan niet verplicht worden hulp te bieden. Wel kan de gemeente, bij het onderzoeken welke hulp een inwoner nodig heeft, kijken of er hulp uit de omgeving kan worden geboden. Als iemand uit de omgeving hulp kan bieden en daartoe ook bereid is, dan kan de gemeente daar rekening mee houden. De gemeente mag daar niet ongevraagd vanuit gaan en bovendien moet de gemeente ondersteuning bieden aan de mantelzorger.

2. Geld op, geen ondersteuning

Gemeenten hebben het ook zwaar dus wat als het geld op is? Dan krijg je vast geen ondersteuning meer! In de Wmo 2015 staat duidelijk dat de gemeente ondersteuning moet bieden als iemand die hulp nodig heeft om mee te doen in de maatschappij en zij niet in staat zijn zelf of met hulp van anderen die hulp te regelen. Gemeenten zijn verplicht om die hulp te bieden, ook als het geld op is en zij het eigenlijk niet meer kunnen betalen.

3. Gedwongen naar huis door Wmo 2015

Verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten en veel mensen denken dat dat tot gevolg heeft dat bewoners gedwongen worden te verhuizen naar een huis waar ze weer zelfstandig moeten wonen. Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen daar gewoon blijven. Ze zullen niet gedwongen worden om weer zelfstandig te gaan wonen. Het kan wel zo zijn dat zij moeten verhuizen naar een ander verzorgingshuis als het huis moet sluiten waar zij in wonen. Huizen sluiten omdat er té weinig mensen wonen of omdat het gebouw zwaar verouderd is. De voorwaarden om een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis te krijgen zijn wel strenger geworden met de Wmo 2015, maar die voorwaarden gelden alleen voor nieuwe gevallen. Uiteindelijk wil de overheid namelijk dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen als dit mogelijk is.

4. Persoonsgebonden budget afpakken

De gemeente moet altijd eerst onderzoeken wat de situatie is van een cliënt en moet op basis daarvan een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is een individuele voorziening waarin zaken zijn opgenomen die voor die persoon van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dagbesteding of woningaanpassingen. Mensen die zo’n maatwerkvoorziening krijgen kunnen dit bekostigen met een persoonsgebonden budget, ofwel pgd genoemd. Er is alleen een maar. Om dit persoonsgebonden budget te krijgen moeten mensen voldoen aan twee voorwaarden. Zij moeten dit budget zelf kunnen beheren én zij moeten met dit budget veilige en goede ondersteuning inkopen. Een persoonsgebonden budget kan dus niet zomaar door de gemeente worden afgepakt.

5. Mijn medisch dossier komt op straat

De Wmo 2015 zorgt ervoor dat de gemeente niet jouw medische dossier krijgt. De gemeente mag alleen weten of je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg. Waarom je de indicatie hebt krijgen zij niet te zien. Geef je toestemming hier, dan mag het wel, maar uitsluitend als je er zelf toestemming voor hebt gegeven. Artsen of huisartsen mogen ook geen gegevens delen. Zij hebben zich gewoon te houden aan het medisch beroepsgeheim dat ook hiervoor geldt.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten