Volg ons online

Lichaam & Geest

Marktwerking in de zorg

Titiaan Zwart van Mantelaar vraagt zich af of marktwerking in de zorg wel of niet goed is voor ons of hoe het anders zou kunnen.

Gedeeld

op

Marktwerking in de zorg

De zorg is heel erg aan het veranderen. Dat merkt inmiddels iedereen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, vooral op de ‘lichtere zorg’ wordt bezuinigd en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden; decentralisatie noemen ze dat.

Een van de gevolgen van deze veranderingen is dat er veel kritiek wordt geleverd op de zorg. Je hoort mensen zeggen: “De kwaliteit holt achteruit”, “Mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben of waar ze recht op hebben”, “Alles komt nu aan op mantelzorgers die meer moeten doen dan ze aankunnen”.

Hoofdschuldige is marktwerking in de zorg

Als hoofdoorzaak van alle ellende wordt vaak gewezen naar de marktwerking in de zorg. Ik kan niet zeggen dat ik het hier helemaal mee oneens ben. Toch ben ik er ook van overtuigd dat we de verzorgingsstaat zoals we die kennen niet overeind kunnen houden. De samenstelling van onze maatschappij is enorm veranderd, dus daar begint het al mee. Vroeger moest 80% (werkende bevolking) zorgen voor 20% zorgbehoevenden. Terwijl dat tegenwoordig richting de 50/50 gaat en dat verschil groeit verder door.

Mantelaar artikel banner

Poldermodel zit in de weg

Deze enorme veranderingen hebben ervoor gezorgd dat we geprobeerd hebben marktwerking in de zorg te introduceren. Maar dit is tot nu toe maar half gelukt, met dank aan het zo beroemde Nederlandse poldermodel. Zorgleveranciers hebben hierdoor tegenwoordig te maken met twee partijen. De zorgontvanger (consumenten) en de zorgbetaler (gemeente en/of verzekering).

Focus op geld

Waar ligt de focus van de zorgleveranciers? Het geld dat zij missen ten opzichte van vroeger. Daarom worden er vaak dure consultants ingehuurd omdat zij precies weten waar het geld is te halen via aanbestedingen. Er worden een hoop beloftes gedaan over de kwaliteit van de zorg, maar omdat ze nooit worden gecheckt worden ze vaak ook niet nagekomen. En de zorgontvanger? Die durft niet of nauwelijks te klagen, want de zorg is toch ‘gratis’.

Zelf kunnen bepalen

Nu vind ik helemaal niet dat iedereen de eigen zorg moet betalen. Mensen die dit echt niet kunnen moeten financieel ondersteund worden doormiddel van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB). Mensen moeten alleen wel in staat worden gesteld zelf te bepalen wie voor hun zorgt en wat de kwaliteit hiervan is. Zijn ze niet tevreden, dan moeten ze de ruimte hebben om naar een van de concurrenten over te kunnen stappen. Dan heb je namelijk marktwerking. Zorgverleners moeten zich dan echt gaan richten op de consument en zorgen dat ze kwaliteit leveren voor een betaalbare prijs. En dan stimuleer je ook dat zij opzoek gaan naar echt innovatieve oplossingen.

Uitzonderingen zijn er

Een van de tegenargumenten die veel mensen gebruiken is dat niet iedereen in staat is om dit te doen. Opeens staat iedereen op de barricade voor de zwakkeren. Maar in de meeste gevallen is er wel een zoon, dochter, neef, nicht of buur die iemand kan helpen hierbij. En als er dan nog mensen zijn die buiten de boot vallen dan moeten wij daar als maatschappij een gepaste oplossing voor vinden. Dat is écht zorgen voor de mensen die ‘t het hardst nodig hebben. Niet het hele systeem inrichten voor een uitzonderingsgroep.

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Lichaam & Geest

Het was even vaderdag met mijn vader

Ans Boelens beschrijft haar ervaringen met een vader die leed aan Lewy Body dementie. Vandaag is een goede ‘vaderdag’ voor haar.

Gedeeld

op

door

Vaderdag

Dit gastblog is geschreven door Ans Boelens, manager Verpleging en Verzorging bij ZuidZorg

Ik loop van de parkeerplaats naar de zorgboerderij en zie door de ramen een klein clubje aan tafel zitten. Lies maakt een woordzoeker, Bert aait dwangmatig de snorrende nep-kat op zijn schoot, Thea loopt rondjes rond de tafel.

Mijn vader zit voor zich uit te kijken en de zuster is fruit aan het schillen. Zij ziet me aankomen en gebaart naar mijn vader, kijk eens wie daar is? Hij krijgt een brede glimlach en zwaait naar me, hij heeft een goede dag, ik zie het meteen aan zijn ogen.

Heldere momenten

Als ik binnenkom zegt hij trots: “Dag kind!” Het doet me goed dat hij me zo noemt. Het zet de verhoudingen recht. Het is even ‘vaderdag’. De laatste jaren zijn de rollen vaak omgedraaid, ik moet op hem letten, hem helpen met aankleden, zijn veters strikken, zijn gehoorapparaat zoeken. En ik wil ook gewoon dochter zijn. Als we samen een appel eten bedenk ik vragen waarin hij mij moet helpen of adviseren, kortom: vader zijn. “Pap, dat vogelhuisje wat jij een paar jaar geleden hebt gemaakt, is nog steeds leeg”. Hij kijkt peinzend: “Heb je het wel met het vlieggat naar het oosten gehangen?” Bingo! Hij weet raad. Ik ben als een kind zo blij, weet nu waar die uitdrukking vandaan komt.

Het doet hem goed

Ik vraag hem wat de beste tijd is om de lavendel te snoeien en hoe die ene plant met die rode besjes ook alweer heet. De natuur is zijn lust en leven en die info is verrassend goed op zijn harde schijf gebleven. Ik merk dat het hem ook goed doet, om vader te zijn. Ik vertel hem zuchtend over mijn zoon die op school iets uitgevreten heeft. Hij grinnikt als hij zegt; “Jij was vroeger geen haar beter”. We gaan nog even naar zijn kamer en ik help hem naar het toilet, zoek naar zijn pet en zet de kalender op de juiste dag.

Vaderdag

Als ik op het punt sta om te gaan zeg ik nadrukkelijk dat ik met de auto ben. Hij kijkt me zorgzaam aan en zegt: “Kijk je wel uit onderweg het begint al donker te worden”. Ik ga licht en tevreden naar huis.  Vanmiddag was het even ‘vaderdag’. Ik was kind en hij gewoon mijn vader.

Ans Boelens is manager verpleging en verzorging bij ZuidZorg. Haar vader leed aan Lewy Body dementie en is inmiddels overleden. Zij schreef regelmatig blogs over haar vader om de herinneringen aan hem levend te houden.

Lees verder

Lichaam & Geest

Ouderen vallen steeds vaker met fatale afloop

Ouderen vallen steeds vaker blijkt uit cijfers van het CBS. En dit gebeurt ook steeds vaker met dodelijke afloop.

Gedeeld

op

door

Ouderen vallen

Ouderen vallen steeds vaker met dodelijke afloop. Volgens cijfers van het CBS is dit aantal de afgelopen vijf jaar met zelfs 60 procent gestegen. Vorig jaar waren dit er 3.884 mensen. Ten opzichte van 2015 (3.486) was dit al een toename van 10 procent.

Het zijn vooral ouderen die vaker vallen. Dit komt niet alleen door toenemende vergrijzing, maar vooral ook doordat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het risico op vallen wordt hierdoor vergroot.

Vallen vs. verkeersongeluk

Wist je bijvoorbeeld dat er ruim zes keer meer mensen in Nederland overlijden door een val, dan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk? Het is echt zo! Volgens VeiligheidNL, specialisten op het gebied van ongevallen en veilig gedrag, is de informatie van hoe dit voorkomen kan worden wel aanwezig. Probleem is alleen dat dit lokaal onvoldoende wordt gedeeld en toegepast. Daarnaast zien ze veel mensen die op verschillende plekken continue het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Dit terwijl er al tal van gecertificeerde methodes zijn die zo toegepast kunnen worden.

Meer samenwerken

Ook wordt er volgens VeiligheidNL té weinig samengewerkt. “Terwijl het van groot belang is dat lokale partijen; zoals gemeente, ggd’s, huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, samen aan de slag gaan”, aldus Saskia Kloet. “We moeten lokaal meer gaan samenwerken om zo het aantal slachtoffers onder ouderen te verminderen.” Stichting Vitaliteit + Veiligheid voor Senioren onderschrijft dit ook. In Overijssel en Gelderland is deze stichting actief en legt succesvol verbindingen tussen lokale organisaties.

Hoge kosten

Los van de persoonlijke schade die een val kan aanrichten, levert het ook hogere zorgkosten op. En dit is te voorkomen. VeiligheidNL berekende dat de kosten van vallen in 2030 al op 1,3 miljard euro uitkomt als er niets wordt gedaan. Dat therapie tegen vallen werkt is ook aangetoond door gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn van de Universiteit van Maastricht. Volgen ouderen een cursus valpreventie en krijgen ze hiermee hun valangst onder controle, dan neemt het aantal valpartijen en vooral ook dodelijke valpartijen af.

Ouderen vallen meer

Uit onderzoek blijkt verder dat mensen van boven de 65 jaar nu eenmaal meer risico lopen om te vallen. Dit resulteert in langdurige opname voor revalidatie of zelfs overlijden. Hierbij zijn heupfracturen en hersenletsel de belangrijkste redenen voor overlijden. En naarmate de leeftijd verder toeneemt, neemt ook de kans op dodelijke afloop toe. Hierbij lopen vooral vrouwen een groter risico. In 2016 bleek 84 procent van de overleden vrouwen van boven de 80 jaar aan een val te zijn bezweken. Bij mannen was dit aantal lager, rond de 66 procent.

Bron: NOS

Lees verder

Lichaam & Geest

Een goed gesprek beginnen over zorg

Een goed gesprek beginnen over zorg. Volgens de nieuwe campagne ‘Begin een goed gesprek’ is dit essentieel voor betere zorg.

Gedeeld

op

Een goed gesprek beginnen

Een goed gesprek beginnen over je persoonlijke zorg. Het is een belangrijk vertrekpunt voor betere zorg. Dat is althans wat de campagne ‘Begin een goed gesprek’ beoogd. Patiënten en artsen willen hetzelfde, maar dat lukt vaak nog niet.

Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer de oplossing. Bart Chabot, zelf ook patiënt, haalt voor de campagne tips en adviezen op hoe je dit kunt doen. Hij praat met artsen en patiënten over hun ervaringen en hun ideeën.

Meer weten over een goed gesprek beginnen?

Ben je ook op zoek naar een manier om beter het gesprek te voeren met je arts of verzorger? Bezoek de website van ‘Begin een goed gesprek’ of volg de Facebook pagina van ‘Heel Holland Zorgt’.

Lees verder

Meest gelezen