Volg ons online

Lichaam & Geest

Investeren in de ouderenzorg, wat valt er te kiezen?

Volgens Jacqueline Joppe van Zorggroep Elde is het tijd om te investeren in de ouderenzorg. Welke partij doet dat het meest?

Gedeeld

op

Investeren in de ouderenzorg

Investeren in de ouderenzorg, het onderwerp staat bovenaan de agenda’s van iedere partij. Morgen 15 maart valt er dus weer wat te kiezen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wat? We vroegen het Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde.

Als ik alle partijprogramma’s lees, valt het me op dat veel politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen er gelukkig voor kiezen om weer te investeren in de ouderenzorg. Wel ligt bij bijna alle partijen de nadruk op de verpleeghuiszorg.

Thuis oud worden

De VVD is daarin het meest uitgesproken en wil daar zelfs € 2 miljard voor uittrekken. Dat klinkt prachtig, maar slechts 1 op de 7 ouderen woont tegenwoordig in een verpleeghuis, en dan ook nog vaak minder dan één jaar. De meeste mensen worden thuis oud. We moeten – vind ik – juist investeren in de wijkverpleging: in voldoende, goed opgeleid personeel en in nieuwe technologie. Ik mis in alle programma’s de noodzakelijke investeringen om dát mogelijk te maken.

Ziekenhuizen vol ouderen

Demografische berekeningen laten zien dat er over tien jaar 1,4 miljoen 80-plussers zullen zijn, vergeleken met de 700.000 van nu. En 6 op de 7 daarvan woont gewoon thuis. Hoe kan de politiek vinden dat er bezuinigd kan worden op de zorgverzekeringswet? Want uit de zorgverzekeringswet wordt naast ziekenhuiszorg ook de wijkverpleging en eerstelijnszorg uit betaald. Dat laatste is tijdelijke opvang voor als het even niet meer thuis kan. Die is er juist op gericht dat iemand, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, kan revalideren en weer terug kan naar huis. Die budgetten zijn in 2017 20% lager dan in 2016! Dat begrijp ik gewoon niet. In de tussentijd liggen de ziekenhuizen vol met deze ouderen, die daar ook echt niet beter worden.

Investeren in de ouderenzorg

Bedenk eens wat het betekent dat er 1,4 miljoen 80-plussers binnen 10 jaar zijn! Je kunt op je vingers natellen dat die nooit allemaal professionele hulp gaan krijgen. Dat is nu al een moeilijk verhaal door alle bezuinigingen en ontslagen van de laatste paar jaar. Als we nu niet investeren in innovaties, vooral bij mensen thuis, lossen we dat nooit op! Uit onderzoek is gebleken dat mantelzorgers in de thuissituatie zo’n 17 uur per week voor hun ouders of partners zorgen. Zodra die in een verpleeghuis worden opgenomen, zakt dat naar 6 uur. Collega bestuurder Jeroen van den Oever van Fundis / Vierstroom heeft onlangs in een interview met Skipr gepleit voor een ontwikkeling waarin verpleeghuizen veel meer van de cliënten en hun familie worden. Je moet als familie iets willen doen in het verpleeghuis, dat kan gewoon niet anders. Een beetje schuiven met geld en ad hoc besluiten lossen niets op.

Goede ouderenzorg leveren

Ik lig er als bestuurder wakker van wat we de komende tijd moeten doen om goede ouderenzorg te kunnen blijven leveren aan twee keer zoveel ouderen, terwijl de arbeidsmarkt nu al zo krap is dat we vacatures al bijna niet ingevuld krijgen. En ik denk dat meer mensen daar wakker van liggen. Hoe gaan we de noodzakelijke randvoorwaarden regelen binnen nu en 10 jaar? Hoe kunnen al die ouderen verantwoord thuis blijven wonen, of in de laatste fase in een verpleeghuis worden verzorgd? We kunnen dat als zorgorganisaties niet alleen oplossen en moeten dus met allerlei partijen, waaronder opleidingen, vakbonden en de overheid samen optrekken voor goede oplossingen.

Kabinetsboodschap

Met onze kabinetsboodschap geven we duidelijk aan wat er moet gebeuren. We zeggen: de arbeidsmarkt in zijn totaliteit is hét belangrijkste vraagstuk. Net als de betaalbaarheid. En we moeten echt naar minder regels, zodat er meer tijd is om liefdevolle zorg en aandacht te geven aan de ouderen die dat thuis en in het verpleeghuis nodig hebben.

Op de Zorgtotaalbeurs in Utrecht waren de politici het vandaag in ieder geval roerend eens met elkaar. Medewerkers in de zorg krijgen als cijfer een dikke acht. Het is het systeem wat de verschillende partijen niet vinden deugen. En daar, vinden ze, moet wat aan gedaan worden. Klik hieronder op de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen om te ontdekken wat hun visie op de zorg is.

Bron: ActiZ

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Lichaam & Geest

Het was even vaderdag met mijn vader

Ans Boelens beschrijft haar ervaringen met een vader die leed aan Lewy Body dementie. Vandaag is een goede ‘vaderdag’ voor haar.

Gedeeld

op

door

Vaderdag

Dit gastblog is geschreven door Ans Boelens, manager Verpleging en Verzorging bij ZuidZorg

Ik loop van de parkeerplaats naar de zorgboerderij en zie door de ramen een klein clubje aan tafel zitten. Lies maakt een woordzoeker, Bert aait dwangmatig de snorrende nep-kat op zijn schoot, Thea loopt rondjes rond de tafel.

Mijn vader zit voor zich uit te kijken en de zuster is fruit aan het schillen. Zij ziet me aankomen en gebaart naar mijn vader, kijk eens wie daar is? Hij krijgt een brede glimlach en zwaait naar me, hij heeft een goede dag, ik zie het meteen aan zijn ogen.

Heldere momenten

Als ik binnenkom zegt hij trots: “Dag kind!” Het doet me goed dat hij me zo noemt. Het zet de verhoudingen recht. Het is even ‘vaderdag’. De laatste jaren zijn de rollen vaak omgedraaid, ik moet op hem letten, hem helpen met aankleden, zijn veters strikken, zijn gehoorapparaat zoeken. En ik wil ook gewoon dochter zijn. Als we samen een appel eten bedenk ik vragen waarin hij mij moet helpen of adviseren, kortom: vader zijn. “Pap, dat vogelhuisje wat jij een paar jaar geleden hebt gemaakt, is nog steeds leeg”. Hij kijkt peinzend: “Heb je het wel met het vlieggat naar het oosten gehangen?” Bingo! Hij weet raad. Ik ben als een kind zo blij, weet nu waar die uitdrukking vandaan komt.

Het doet hem goed

Ik vraag hem wat de beste tijd is om de lavendel te snoeien en hoe die ene plant met die rode besjes ook alweer heet. De natuur is zijn lust en leven en die info is verrassend goed op zijn harde schijf gebleven. Ik merk dat het hem ook goed doet, om vader te zijn. Ik vertel hem zuchtend over mijn zoon die op school iets uitgevreten heeft. Hij grinnikt als hij zegt; “Jij was vroeger geen haar beter”. We gaan nog even naar zijn kamer en ik help hem naar het toilet, zoek naar zijn pet en zet de kalender op de juiste dag.

Vaderdag

Als ik op het punt sta om te gaan zeg ik nadrukkelijk dat ik met de auto ben. Hij kijkt me zorgzaam aan en zegt: “Kijk je wel uit onderweg het begint al donker te worden”. Ik ga licht en tevreden naar huis.  Vanmiddag was het even ‘vaderdag’. Ik was kind en hij gewoon mijn vader.

Ans Boelens is manager verpleging en verzorging bij ZuidZorg. Haar vader leed aan Lewy Body dementie en is inmiddels overleden. Zij schreef regelmatig blogs over haar vader om de herinneringen aan hem levend te houden.

Lees verder

Lichaam & Geest

Ouderen vallen steeds vaker met fatale afloop

Ouderen vallen steeds vaker blijkt uit cijfers van het CBS. En dit gebeurt ook steeds vaker met dodelijke afloop.

Gedeeld

op

door

Ouderen vallen

Ouderen vallen steeds vaker met dodelijke afloop. Volgens cijfers van het CBS is dit aantal de afgelopen vijf jaar met zelfs 60 procent gestegen. Vorig jaar waren dit er 3.884 mensen. Ten opzichte van 2015 (3.486) was dit al een toename van 10 procent.

Het zijn vooral ouderen die vaker vallen. Dit komt niet alleen door toenemende vergrijzing, maar vooral ook doordat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het risico op vallen wordt hierdoor vergroot.

Vallen vs. verkeersongeluk

Wist je bijvoorbeeld dat er ruim zes keer meer mensen in Nederland overlijden door een val, dan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk? Het is echt zo! Volgens VeiligheidNL, specialisten op het gebied van ongevallen en veilig gedrag, is de informatie van hoe dit voorkomen kan worden wel aanwezig. Probleem is alleen dat dit lokaal onvoldoende wordt gedeeld en toegepast. Daarnaast zien ze veel mensen die op verschillende plekken continue het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Dit terwijl er al tal van gecertificeerde methodes zijn die zo toegepast kunnen worden.

Meer samenwerken

Ook wordt er volgens VeiligheidNL té weinig samengewerkt. “Terwijl het van groot belang is dat lokale partijen; zoals gemeente, ggd’s, huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, samen aan de slag gaan”, aldus Saskia Kloet. “We moeten lokaal meer gaan samenwerken om zo het aantal slachtoffers onder ouderen te verminderen.” Stichting Vitaliteit + Veiligheid voor Senioren onderschrijft dit ook. In Overijssel en Gelderland is deze stichting actief en legt succesvol verbindingen tussen lokale organisaties.

Hoge kosten

Los van de persoonlijke schade die een val kan aanrichten, levert het ook hogere zorgkosten op. En dit is te voorkomen. VeiligheidNL berekende dat de kosten van vallen in 2030 al op 1,3 miljard euro uitkomt als er niets wordt gedaan. Dat therapie tegen vallen werkt is ook aangetoond door gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn van de Universiteit van Maastricht. Volgen ouderen een cursus valpreventie en krijgen ze hiermee hun valangst onder controle, dan neemt het aantal valpartijen en vooral ook dodelijke valpartijen af.

Ouderen vallen meer

Uit onderzoek blijkt verder dat mensen van boven de 65 jaar nu eenmaal meer risico lopen om te vallen. Dit resulteert in langdurige opname voor revalidatie of zelfs overlijden. Hierbij zijn heupfracturen en hersenletsel de belangrijkste redenen voor overlijden. En naarmate de leeftijd verder toeneemt, neemt ook de kans op dodelijke afloop toe. Hierbij lopen vooral vrouwen een groter risico. In 2016 bleek 84 procent van de overleden vrouwen van boven de 80 jaar aan een val te zijn bezweken. Bij mannen was dit aantal lager, rond de 66 procent.

Bron: NOS

Lees verder

Lichaam & Geest

Een goed gesprek beginnen over zorg

Een goed gesprek beginnen over zorg. Volgens de nieuwe campagne ‘Begin een goed gesprek’ is dit essentieel voor betere zorg.

Gedeeld

op

Een goed gesprek beginnen

Een goed gesprek beginnen over je persoonlijke zorg. Het is een belangrijk vertrekpunt voor betere zorg. Dat is althans wat de campagne ‘Begin een goed gesprek’ beoogd. Patiënten en artsen willen hetzelfde, maar dat lukt vaak nog niet.

Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer de oplossing. Bart Chabot, zelf ook patiënt, haalt voor de campagne tips en adviezen op hoe je dit kunt doen. Hij praat met artsen en patiënten over hun ervaringen en hun ideeën.

Meer weten over een goed gesprek beginnen?

Ben je ook op zoek naar een manier om beter het gesprek te voeren met je arts of verzorger? Bezoek de website van ‘Begin een goed gesprek’ of volg de Facebook pagina van ‘Heel Holland Zorgt’.

Lees verder

Meest gelezen