Volg ons online

Lichaam & Geest

5 misverstanden over de Wmo 2015

Er bestaan veel misverstanden over de Wmo 2015. Daarom hebben wij de 5 grootste misverstanden op een rijtje gezet voor je.

Gedeeld

op

Misverstanden over de Wmo 2015 omslagfoto

Sinds de start van NED7 krijgen wij heel veel vragen en opmerkingen van mensen over de Wmo 2015, de wet maatschappelijke ondersteuning. Er is heel veel over te doen en iedereen lijkt er een mening over te hebben. Maar kloppen deze meningen of bestaan er veel misverstanden over deze Wmo 2015? Wij hebben 5 van de belangrijkste misverstanden op een rijtje gezet voor je.

1. Omgeving moet verplicht helpen

Een veel gehoorde angst over de Wmo 2015 is dat de omgeving, familie, vrienden en buren, verplicht moeten meehelpen in de zorg van de ouderen. Maar dit is niet het geval. De omgeving kan niet verplicht worden hulp te bieden. Wel kan de gemeente, bij het onderzoeken welke hulp een inwoner nodig heeft, kijken of er hulp uit de omgeving kan worden geboden. Als iemand uit de omgeving hulp kan bieden en daartoe ook bereid is, dan kan de gemeente daar rekening mee houden. De gemeente mag daar niet ongevraagd vanuit gaan en bovendien moet de gemeente ondersteuning bieden aan de mantelzorger.

2. Geld op, geen ondersteuning

Gemeenten hebben het ook zwaar dus wat als het geld op is? Dan krijg je vast geen ondersteuning meer! In de Wmo 2015 staat duidelijk dat de gemeente ondersteuning moet bieden als iemand die hulp nodig heeft om mee te doen in de maatschappij en zij niet in staat zijn zelf of met hulp van anderen die hulp te regelen. Gemeenten zijn verplicht om die hulp te bieden, ook als het geld op is en zij het eigenlijk niet meer kunnen betalen.

3. Gedwongen naar huis door Wmo 2015

Verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten en veel mensen denken dat dat tot gevolg heeft dat bewoners gedwongen worden te verhuizen naar een huis waar ze weer zelfstandig moeten wonen. Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen daar gewoon blijven. Ze zullen niet gedwongen worden om weer zelfstandig te gaan wonen. Het kan wel zo zijn dat zij moeten verhuizen naar een ander verzorgingshuis als het huis moet sluiten waar zij in wonen. Huizen sluiten omdat er té weinig mensen wonen of omdat het gebouw zwaar verouderd is. De voorwaarden om een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis te krijgen zijn wel strenger geworden met de Wmo 2015, maar die voorwaarden gelden alleen voor nieuwe gevallen. Uiteindelijk wil de overheid namelijk dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen als dit mogelijk is.

4. Persoonsgebonden budget afpakken

De gemeente moet altijd eerst onderzoeken wat de situatie is van een cliënt en moet op basis daarvan een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is een individuele voorziening waarin zaken zijn opgenomen die voor die persoon van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dagbesteding of woningaanpassingen. Mensen die zo’n maatwerkvoorziening krijgen kunnen dit bekostigen met een persoonsgebonden budget, ofwel pgd genoemd. Er is alleen een maar. Om dit persoonsgebonden budget te krijgen moeten mensen voldoen aan twee voorwaarden. Zij moeten dit budget zelf kunnen beheren én zij moeten met dit budget veilige en goede ondersteuning inkopen. Een persoonsgebonden budget kan dus niet zomaar door de gemeente worden afgepakt.

5. Mijn medisch dossier komt op straat

De Wmo 2015 zorgt ervoor dat de gemeente niet jouw medische dossier krijgt. De gemeente mag alleen weten of je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg. Waarom je de indicatie hebt krijgen zij niet te zien. Geef je toestemming hier, dan mag het wel, maar uitsluitend als je er zelf toestemming voor hebt gegeven. Artsen of huisartsen mogen ook geen gegevens delen. Zij hebben zich gewoon te houden aan het medisch beroepsgeheim dat ook hiervoor geldt.

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Lichaam & Geest

Het was even vaderdag met mijn vader

Ans Boelens beschrijft haar ervaringen met een vader die leed aan Lewy Body dementie. Vandaag is een goede ‘vaderdag’ voor haar.

Gedeeld

op

door

Vaderdag

Dit gastblog is geschreven door Ans Boelens, manager Verpleging en Verzorging bij ZuidZorg

Ik loop van de parkeerplaats naar de zorgboerderij en zie door de ramen een klein clubje aan tafel zitten. Lies maakt een woordzoeker, Bert aait dwangmatig de snorrende nep-kat op zijn schoot, Thea loopt rondjes rond de tafel.

Mijn vader zit voor zich uit te kijken en de zuster is fruit aan het schillen. Zij ziet me aankomen en gebaart naar mijn vader, kijk eens wie daar is? Hij krijgt een brede glimlach en zwaait naar me, hij heeft een goede dag, ik zie het meteen aan zijn ogen.

Heldere momenten

Als ik binnenkom zegt hij trots: “Dag kind!” Het doet me goed dat hij me zo noemt. Het zet de verhoudingen recht. Het is even ‘vaderdag’. De laatste jaren zijn de rollen vaak omgedraaid, ik moet op hem letten, hem helpen met aankleden, zijn veters strikken, zijn gehoorapparaat zoeken. En ik wil ook gewoon dochter zijn. Als we samen een appel eten bedenk ik vragen waarin hij mij moet helpen of adviseren, kortom: vader zijn. “Pap, dat vogelhuisje wat jij een paar jaar geleden hebt gemaakt, is nog steeds leeg”. Hij kijkt peinzend: “Heb je het wel met het vlieggat naar het oosten gehangen?” Bingo! Hij weet raad. Ik ben als een kind zo blij, weet nu waar die uitdrukking vandaan komt.

Het doet hem goed

Ik vraag hem wat de beste tijd is om de lavendel te snoeien en hoe die ene plant met die rode besjes ook alweer heet. De natuur is zijn lust en leven en die info is verrassend goed op zijn harde schijf gebleven. Ik merk dat het hem ook goed doet, om vader te zijn. Ik vertel hem zuchtend over mijn zoon die op school iets uitgevreten heeft. Hij grinnikt als hij zegt; “Jij was vroeger geen haar beter”. We gaan nog even naar zijn kamer en ik help hem naar het toilet, zoek naar zijn pet en zet de kalender op de juiste dag.

Vaderdag

Als ik op het punt sta om te gaan zeg ik nadrukkelijk dat ik met de auto ben. Hij kijkt me zorgzaam aan en zegt: “Kijk je wel uit onderweg het begint al donker te worden”. Ik ga licht en tevreden naar huis.  Vanmiddag was het even ‘vaderdag’. Ik was kind en hij gewoon mijn vader.

Ans Boelens is manager verpleging en verzorging bij ZuidZorg. Haar vader leed aan Lewy Body dementie en is inmiddels overleden. Zij schreef regelmatig blogs over haar vader om de herinneringen aan hem levend te houden.

Lees verder

Lichaam & Geest

Ouderen vallen steeds vaker met fatale afloop

Ouderen vallen steeds vaker blijkt uit cijfers van het CBS. En dit gebeurt ook steeds vaker met dodelijke afloop.

Gedeeld

op

door

Ouderen vallen

Ouderen vallen steeds vaker met dodelijke afloop. Volgens cijfers van het CBS is dit aantal de afgelopen vijf jaar met zelfs 60 procent gestegen. Vorig jaar waren dit er 3.884 mensen. Ten opzichte van 2015 (3.486) was dit al een toename van 10 procent.

Het zijn vooral ouderen die vaker vallen. Dit komt niet alleen door toenemende vergrijzing, maar vooral ook doordat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het risico op vallen wordt hierdoor vergroot.

Vallen vs. verkeersongeluk

Wist je bijvoorbeeld dat er ruim zes keer meer mensen in Nederland overlijden door een val, dan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk? Het is echt zo! Volgens VeiligheidNL, specialisten op het gebied van ongevallen en veilig gedrag, is de informatie van hoe dit voorkomen kan worden wel aanwezig. Probleem is alleen dat dit lokaal onvoldoende wordt gedeeld en toegepast. Daarnaast zien ze veel mensen die op verschillende plekken continue het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Dit terwijl er al tal van gecertificeerde methodes zijn die zo toegepast kunnen worden.

Meer samenwerken

Ook wordt er volgens VeiligheidNL té weinig samengewerkt. “Terwijl het van groot belang is dat lokale partijen; zoals gemeente, ggd’s, huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, samen aan de slag gaan”, aldus Saskia Kloet. “We moeten lokaal meer gaan samenwerken om zo het aantal slachtoffers onder ouderen te verminderen.” Stichting Vitaliteit + Veiligheid voor Senioren onderschrijft dit ook. In Overijssel en Gelderland is deze stichting actief en legt succesvol verbindingen tussen lokale organisaties.

Hoge kosten

Los van de persoonlijke schade die een val kan aanrichten, levert het ook hogere zorgkosten op. En dit is te voorkomen. VeiligheidNL berekende dat de kosten van vallen in 2030 al op 1,3 miljard euro uitkomt als er niets wordt gedaan. Dat therapie tegen vallen werkt is ook aangetoond door gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn van de Universiteit van Maastricht. Volgen ouderen een cursus valpreventie en krijgen ze hiermee hun valangst onder controle, dan neemt het aantal valpartijen en vooral ook dodelijke valpartijen af.

Ouderen vallen meer

Uit onderzoek blijkt verder dat mensen van boven de 65 jaar nu eenmaal meer risico lopen om te vallen. Dit resulteert in langdurige opname voor revalidatie of zelfs overlijden. Hierbij zijn heupfracturen en hersenletsel de belangrijkste redenen voor overlijden. En naarmate de leeftijd verder toeneemt, neemt ook de kans op dodelijke afloop toe. Hierbij lopen vooral vrouwen een groter risico. In 2016 bleek 84 procent van de overleden vrouwen van boven de 80 jaar aan een val te zijn bezweken. Bij mannen was dit aantal lager, rond de 66 procent.

Bron: NOS

Lees verder

Lichaam & Geest

Een goed gesprek beginnen over zorg

Een goed gesprek beginnen over zorg. Volgens de nieuwe campagne ‘Begin een goed gesprek’ is dit essentieel voor betere zorg.

Gedeeld

op

Een goed gesprek beginnen

Een goed gesprek beginnen over je persoonlijke zorg. Het is een belangrijk vertrekpunt voor betere zorg. Dat is althans wat de campagne ‘Begin een goed gesprek’ beoogd. Patiënten en artsen willen hetzelfde, maar dat lukt vaak nog niet.

Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer de oplossing. Bart Chabot, zelf ook patiënt, haalt voor de campagne tips en adviezen op hoe je dit kunt doen. Hij praat met artsen en patiënten over hun ervaringen en hun ideeën.

Meer weten over een goed gesprek beginnen?

Ben je ook op zoek naar een manier om beter het gesprek te voeren met je arts of verzorger? Bezoek de website van ‘Begin een goed gesprek’ of volg de Facebook pagina van ‘Heel Holland Zorgt’.

Lees verder

Meest gelezen