menu

Grootschalig gezondheidsonderzoek

Dit najaar starten alle regionale GGD’en een grootschalig gezondheidsonderzoek, gericht op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaar én ouderen.

Het onderzoek heet eigenlijk de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en wordt in opdracht van gemeenten in Nederland uitgevoerd. Met de gegevens die uit dit gezondheidsonderzoek komen kunnen gemeenten, samen met de GGD, hun activiteiten, gericht op het welzijn van hun inwoners, beter organiseren.

Hoe gezond is Nederland?

Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

partner content

Onze gezondheid en veiligheid

De GGD is verantwoordelijk voor onze algemene gezondheid én veiligheid. Ontdek hier meer over de onderwerpen waar de GGD mee bezig is.

Deelname aan het gezondheidsonderzoek

Nederlanders kunnen vanaf begin september een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst krijgt thuisgestuurd. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is niet verplicht. Maar deelname is wel belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.
De gegevens van de deelnemers worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGerelateerde berichten