Volg ons online

Geld & Regels

Wie wil er nu Europarlementariër worden?

Jo Mantel wilde dolgraag Europarlementariër worden maar hij moest van zijn vader naar de ambachtsschool waardoor zijn droom vervloog.

Gedeeld

op

Europarlementariër worden

Europarlementariër worden? Het was ooit de droom van Jo Mantel (90). Toch liep het anders en hij ging werken bij de NS. Helemaal zonder politiek was zijn leven niet, want via de vakbeweging kwam hij toch dichtbij zijn droom.

Nu is Jo voor één keer alsnog een Europarlementariër in de fotoserie ‘Wat ik later wilde worden’ van stichting GetOud.

Ambachtsschool

“Je bent een talentvolle regelaar, complimenteerden anderen mij vaak. Organiseren paste inderdaad goed bij mij. Helaas vond mijn vader, machinist bij de NS, een opleiding aan de ambachtsschool vanzelfsprekend voor mij. Ik doorliep de school en ging ook werken bij de NS.”

partner content

Bijzondere projecten met ouderen

GetOud is een stichting die bijdraagt aan positievere beeldvorming van 75-plussers en het welzijn van ouderen in Nederland.

Lid van de vakbeweging

“Mijn grote geluk was het lidmaatschap van de vakbeweging, hierin kon ik mijn talenten kwijt. Tegelijkertijd confronteerde het mij met mijn gebrek aan sociaal-maatschappelijke kennis en spreekvaardigheid. Ik heb zitting mogen nemen in veel besturen, waaronder de vakbeweging en de Europese beweging. Met enige regelmaat moest ik hiervoor naar Brussel of Straatsburg. Mijn gebrek aan talenkennis speelde mij dan helaas parten.”

Mijn gemis compenseren

“Soms kwamen docenten van de HBS ons cursus geven over onderwerpen als economie en taal. Ik luisterde altijd met veel belangstelling naar wat zij zeiden. Dit verbaasde de docenten: de leerlingen die zij dagelijks les gaven, toonden nooit zoveel interesse. Alle bestuursfuncties en de cursussen die ik mocht volgen, compenseerden enigszins het gemis dat mij achtervolgde.”

Europarlementariër worden

“Als ik het over zou kunnen doen, had ik mijn organisatorische talenten verder willen ontwikkelen en mijzelf meerdere talen of tenminste Engels eigen willen maken. Dit schept zo veel meer mogelijkheden. Het had mij in ieder geval dichterbij mijn droomberoep gebracht: ‘bruggenbouwer’ op Europees niveau.”

foto

Jo Mantel wilde Europarlementariër worden

advertentie

Koop het boek ‘Wat ik later wilde worden’

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Lees verder
Advertentie

Geld & Regels

Rechten en plichten bij het verkopen van je huis

Wat zijn je rechten en plichten bij het verkopen van je huis? Advocaat Ruud van Domselaar legt uit waar je op moet letten.

Gedeeld

op

Rechten en plichten bij verkoop huis

Rechten en plichten, we hebben ze allemaal. En bij het verkopen van je huis rust op jouw de plicht om eventuele gebreken mede te delen aan de potentiële koper. In dit blog zal ik, aan de hand van een voorbeeld, ingaan op deze mededelingsplicht en wat dit voor jou als verkopende partij betekent.  

Annie en Bertus wonen al bijna 60 jaar in een mooi oud pand in een dorpje in Friesland. Bertus is nog goed ter been, maar helaas geldt dit niet voor Annie. Zij heeft na een heupoperatie een lange tijd moeten revalideren en zal nooit meer de oude worden. Op advies van de dokter hebben Annie en Bertus, met veel pijn in het hart, besloten om hun woning te verkopen en zich in te schrijven in een verzorgingshuis.

Houtrot in de vloer

Bertus heeft tot enkele jaren terug het onderhoud van de woning altijd goed bijgehouden. Als gevolg van de permanente zorgverlening aan Annie heeft Bertus de laatste jaren minder aandacht besteed aan de woning. Het is Bertus bekend dat een deel van de houten vloer van de bovenverdieping houtrot heeft. Daarnaast ondervinden zij enorm veel geluidsoverlast van de buren.

Interesse in de woning

Inmiddels hebben Janneke en Joost interesse getoond bij Annie en Bertus om de woning te kopen. Annie en Bertus twijfelen of zij het hiervoor genoemde gebrek en de geluidsoverlast van de buren zullen melden bij Janneke en Joost. Zij willen zo spoedig mogelijk hun woning verkopen en zijn bang dat Janneke en Joost afzien van de koop van de woning als zij hiervan op de hoogte zijn. Bovendien vindt Bertus dat Janneke en Joost zelf maar onderzoek moeten doen of de woning gebreken vertoont.

Mededelingsplicht van de verkoper

Op een verkoper rust een zogenoemde mededelingsplicht. Dit betekent dat Annie en Bertus de kopers zo volledig mogelijk behoren te informeren over eventuele gebreken. Indien de verkoper dit nalaat maakt hij zich schuldig aan onrechtmatig handelen en kan er sprake zijn van dwaling aan de kant van de koper. Een overeenkomst die tot stand gekomen is onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij of indien de wederpartij de dwalende had behoren in te lichten.

Koopovereenkomst vernietigen

Indien Annie en Bertus niet aan Janneke en Joost mededelen dat de houtenvloer houtrot bevat, en Janneke en Joost de koop niet gesloten zouden hebben als zij wél juist en volledig ingelicht waren, kunnen Janneke en Joost de koopovereenkomst in beginsel vernietigen. Janneke en Joost kunnen ook in plaats daarvan, de overeenkomst in stand laten en de rechter vragen om Annie en Bertus te veroordelen om de kosten van herstel van de vloer te vergoeden. Op grond van het bovenstaande kunnen Annie en Bertus dan ook maar beter aan Janneke en Joost mededelen dat de vloer houtrot bevat.

Rechten en plichten bij de verkoop

Maar hoe zit het met de geluidsoverlast van de buren? Het Gerechtshof in Amsterdam heeft hier enkele jaren geleden een uitspraak over gedaan. In deze zaak had de verkoper bij de kopers aangegeven dat de buren oudere mensen waren en de woning oud en gehorig was. De verkoper had hierbij niet medegedeeld dat dit ouder echtpaar dag en nacht voor geluidsoverlast zorgden. Het echtpaar had kennelijk al jarenlang huwelijksproblemen die gepaard gingen met veel geschreeuw en scheldpartijen. De kopers voerden bij het gerechtshof aan dat zij nooit de woning zouden hebben gekocht als zij dit allemaal hadden geweten.

Factoren die de koopprijs beïnvloeden

Het hof oordeelde dat niet alleen de fysieke eigenschappen van een woning van belang zijn, maar óók factoren die de woonomgeving en daarmee de koopprijs beïnvloeden. De aanwezigheid van luidruchtige buren die overlast bezorgen is dan ook een belangrijke aan een woning verbonden omstandigheid die bij het al dan niet kopen van een woning relevant is. Annie en Bertus zullen de kopers dus ook moeten informeren over de geluidsoverlast van de buren. Dit geldt temeer als de kopers hier specifiek naar informeren.

Onderzoeksplicht koper

Voor de volledigheid merk ik op dat de koper echter niet kan stilzitten. Als er reden tot twijfel is, dan moet ook de koper onderzoek doen. Dit geldt bijvoorbeeld als er zichtbare vochtplekken of scheurtjes zijn. Ook in het algemeen zal de koper de staat van de woning dienen te onderzoeken. Dit neemt echter niet weg dat de verkoper, wanneer hij op de hoogte is van gebreken die redelijkerwijs het normaal gebruik van de woning verhinderen, verplicht is deze te melden aan de koper.

Meer weten?

Meester Ruud van Domselaar is gespecialiseerd in vastgoedrecht en aansprakelijkheidsrecht. Wil je meer weten over je rechten en plichten? Bezoek dan de website van Amice Advocaten waar Ruud partner is.

Lees verder

Geld & Regels

Online veilingen, doe er je voordeel mee!

Online veilingen, ze zijn populairder dan ooit. En daar is een goede reden voor. Startpagina zet de voordelen op een rijtje.

Gedeeld

op

door

Online veilingen voordelig

Dit bericht is gemaakt in samenwerking met
Startpagina logo 150x30

Online veilingen, ze zijn populairder dan ooit. En dat is niet zomaar. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op veilingwebsites. Maar je kunt er ook heel scherpe deals scoren. En natuurlijk is het ook best spannend om op iets te bieden. Startpagina heeft 4 redenen voor ons op een rijtje gezet om een eens kijkje te nemen bij online veilingen.

Inspiratie

Een waarschuwing vooraf: als je voor het eerst op een veilingsite komt, weet je niet wat je ziet. Uitjes waarvan je het bestaan niet eens vermoedde, spullen uit alle hoeken van de wereld, cursussen en workshops waar je handen van gaan jeuken…kortom inspiratie! Maar laat je niet opjagen. Kijk rustig rond en hap vooral niet te vroeg: de meeste ‘aanbiedingen’ komen wekelijks of zelfs meerdere keren op een dag voorbij.

Spanning

Bieden op dat leuke uitje of die vakantie is spannend. Zal het lukken? Als je je aan een paar simpele regels houdt, heb je meer kans op succes. Hoe eerder je begint met bieden, hoe hoger je de prijs opdrijft. Wacht dus altijd tot de laatste tien minuten van een veiling voor je het eerste bod plaatst. Bied nooit gelijk je maximumprijs: begin als het even kan op 50% van dat bedrag. En last but not least: bied nooit meer dan 10% boven het bod van je concurrent. Verhoog je bod steeds met kleine stapjes.

Eenvoud

Gemak dient de mens. En veilingwebsites zijn zo ingericht dat alles je makkelijk wordt gemaakt. Als je eenmaal ingelogd bent (wat vaak al met één druk op de knop via Facebook kan), kun je onbeperkt meebieden. En als je dat stedentripje voor maar €60,- wilt scoren, hoef je alleen maar een bedrag in te vullen en op enter te drukken. Geen gedoe met uren vergelijken, reviews opzoeken en locatie vinden. Alles is voor je geregeld voor de scherpe prijs die je biedt.

Voordeel

Een koopje geeft altijd een lekker gevoel. En laat dat nou net het hele idee achter het concept van veilingwebsites zijn. Vaak kun je er ook echt een scherpe deal krijgen. Probeer wel van tevoren in te schatten wat een reële prijs is en check of de aanbieding ergens anders niet nog scherper is. En dan nog een tip: spreek voor je gaat bieden met jezelf een maximumbedrag af. Dan blijft het leuk.

Lees verder

Geld & Regels

Mantelzorgwoning regels, waar moet je rekening mee houden?

Mantelzorgwoning regels, hoe werkt het eigenlijk? Advocaat Ruud van Domselaar legt uit hoe je vergunningsvrij een woning kunt plaatsen.

Gedeeld

op

Mantelzorgwoning regels

Mantelzorgwoning regels, waar moet je rekening mee houden? NED7 juridisch expert advocaat Ruud van Domselaar, van Amice Advocaten in Utrecht, zet de wet- en regelgeving voor ons op een rijtje.

Tot 1 november 2014 was een jarenlange en ingewikkelde aanvraagprocedure noodzakelijk voor het bouwen van een mantelzorgwoning in de achtertuin. Inmiddels is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning te realiseren. In deze bijdrage zal ik ingaan op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te bouwen.

Wat wordt verstaan onder een mantelzorgwoning?

Allereerst is het van belang om vast te stellen wat onder een mantelzorgwoning wordt verstaan. Een mantelzorgwoning is een (tweede) woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Het is toegestaan om een mantelzorgwoning in de tuin te laten plaatsen of om een aanbouw aan een huis te realiseren. Een andere mogelijkheid is een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Mantelzorgwoning regels

De wet geeft wel enkele voorwaarden waaraan de mantelzorgwoning dient te voldoen. De belangrijkste voorwaarden zal ik kort behandelen. Het realiseren van een mantelzorgwoning is uitsluitend toegestaan indien de woning wordt gebruikt voor mantelzorg. Dit betekent dat een hulpbehoevende langdurig wordt verzorgd door een persoon uit diens directe omgeving. De werkzaamheden mogen niet beroepsmatig worden verricht, maar de zorgverlening dient voort te vloeien uit de sociale relatie. Voorts mag de mantelzorgwoning maximaal 150 m2 groot zijn en alleen gebouwd worden op het achtererfgebied van een bestaande woning. De mantelzorgwoning mag maximaal 5 meter hoog zijn.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Voor de bouw van een mantelzorgwoning is geen vergunning nodig. Dit betekent niet dat de mantelzorgwoning niet gebonden is aan regels. Zo mag de mantelzorgwoning bijvoorbeeld niet in strijd zijn met de regels uit het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.

Mantelzorg niet meer nodig

Op het moment dat de mantelzorgwoning niet meer gebruikt hoeft te worden om een zorgbehoevende te verzorgen, mag het gebouw niet langer als (mantelzorg)woning worden gebruikt. Het bouwwerk hoeft niet afgebroken te worden, maar de keuken, badkamer en toilet dienen verwijderd te worden, zodat het bouwwerk niet langer als zelfstandige woning gebruikt kan worden.

Let op!

Ligt de hoofdwoning in een rijksbeschermd stadsgezicht of is het een monumentaal pand, dan dient doorgaans wel een omgevingsvergunning aangevraagd te worden voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Om er zeker van te zijn dat geen vergunning nodig is voor het bouwen van een mantelzorgwoning, adviseer ik te allen tijde contact op te nemen met de gemeente.

Lees verder

Meest gelezen