menu

Meer eten, minder zorg!

Meer eten, minder zorg? Ja het kan! Onderzoek en praktijkervaringen tonen dat aan. Wanneer voeding bij kwetsbare mensen meer en beter wordt ingezet, leiden zij een gelukkiger leven, blijven zij langer zelfstandig én dalen de zorgkosten.

Iedere dag eten en drinken

Bij eten en drinken komen alle facetten van zelfredzaamheid aan de orde zoals veiligheid, hygiëne, jezelf verplaatsen, lichaamshouding, communicatie, jezelf aan- en uitkleden, je eigen keuzes maken, dagstructuur, dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten, veiligheid, geestelijke activiteit, noem maar op. Hierdoor is eten en drinken voor iedereen een aanwezig en beschikbaar ‘oefenterrein’ om je zelfredzaamheid te behouden of deze verder uit te breiden. Ook preventief. Maar waarom maken we daar dan geen gebruik van?

Afhankelijk en passief

De huidige manier van werken in de zorg maakt mensen afhankelijk en passief. Dit komt doordat de werkwijze gebaseerd is op het overnemen van taken van de zorgbehoevende, in plaats van het ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig uitvoeren van handelingen. Hierdoor gaan vaardigheden en verantwoordelijkheden van de zorgbehoevende verloren en wordt de afhankelijkheid en de passiviteit alleen maar groter. In dit alles speelt eten en drinken nauwelijks een rol.

Het belang van eten en drinken

Maar het kan ook anders! Eten en drinken kan van grote meerwaarde zijn om mensen in staat te stellen langer in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen of om mensen binnen zorgomgevingen meer zelfredzaam te maken. Deze zienswijze vraagt wel een andere manier van kijken en omgaan met eten en drinken. In haar boek ‘Meer eten minder zorg!’ laat Phyllis den Brok zien wat de mogelijkheden zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden en resultaten uit projecten en onderzoeken. Een stappenplan met praktische uitwerkingen zijn in het boek toegevoegd.

Eigen regie, minder zorg

Met het toepassen van deze werkwijze behouden mensen meer de eigen regie, blijven ze actiever, bewegen ze meer, eten ze beter, zijn er meer sociale contacten, zijn ze zelfstandiger en hoeven ze minder een beroep te doen op zorg. Uitgangspunt bij dit alles is de kwaliteit van leven van het individu. In het boek is er een apart hoofdstuk gewijd aan wat de verschillende partijen (de burger, zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en de landelijke overheid) moeten doen om deze visie tot een succes te maken. Tot slot laten enkele uitgewerkte financiële voorbeelden zien wat deze werkwijze voor de maatschappij kan opleveren aan lagere zorgkosten.

Op naar minder zorg dus door meer te eten. Wie wil dat nu niet?!

meer informatie

Bestellen

Het boek ‘Meer eten minder zorg!’ van Phyllis den Brok legt heel duidelijk uit hoe beter eten zorgt voor meer zelfredzaamheid en minder zorg.

Bestel het boek hier via NED7
Meer eten minder zorg boekomslag

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten