menu

Vergrijzing en technologie

Ken je de term dubbele vergrijzing? De Nederlandse bevolking vergrijst, maar alsof dat niet genoeg is worden we met z’n allen ook steeds ouder. Dat is dus dubbele vergrijzing.

Ouderen blijven ook langer thuis wonen. Vroeger ging je op een gegeven moment in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, maar tegenwoordig is dat niet meer van zelfsprekend en maken we steeds meer gebruik van thuiszorg.

Ontgroening van de zorg

Maar ja, ook de zorg krijgt te maken met vergrijzing, want ook hier worden mensen ouder, terwijl de aanwas van jonge werknemers achterblijft. Ontgroening wordt dit ook wel genoemd. Hoe zorg je er dan voor dat mensen toch veilig en verantwoord zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving? En hoe kun je goede zorg blijven leveren met, door de ontgroening, minder zorgmedewerkers, terwijl de vraag naar zorg toeneemt?

Technologie in de zorg

Steeds vaker zullen we hiervoor technologie in moeten gaan zetten. Dit wordt al mondjes maat gedaan. Niet alleen met nieuwe technologische uitvindingen maar ook met pilots bij verschillende zorgorganisaties. Toch gebeurt het nog maar weinig, terwijl iedereen het wel heel normaal vindt dat in ziekenhuizen juist veel meer gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoe komt het dat wij dat wel heel normaal vinden en dat mensen bij de zorg voor ouderen direct zeggen dat ze dat “onwenselijke” ontwikkelingen vinden, vanwege het ontbreken van menselijk contact?

Angst en onwetendheid

Onwetendheid en angst zijn de hoofdverantwoordelijken in deze. Zowel bij de zorgmedewerker als bij degene die zorg ontvangt. Niet vreemd overigens. Zorgmedewerkers bijvoorbeeld willen graag verzorgen en aandacht geven aan de cliënt. Daarom zijn ze per slot van rekening dit vak gaan uitoefenen. De gemiddelde zorgmedewerker van nu is rond de 42 jaar en komt uit een tijd waarin technologie in de zorg nog niet vanzelfsprekend was.

Vergrijzing en technologie

Ook wordt vaak gedacht dat ouderen van nu niets met technologie hebben en kunnen, maar die gedachte is onjuist. Ervaring leert dat het ook heel erg afhangt van hoe je het brengt. Zet je in op zorg dan zullen veel mensen zeggen: “Heb ik helemaal niet nodig”. Anderen hebben zorg nodig, niet ik! Maar zet je in op veiligheid, gemak, contact met anderen en het behouden van de eigen zelfstandigheid, dan wordt het een ander verhaal.

Technologie moet voordeel opleveren

Mensen zijn gevoelig voor technologie als het voordeel oplevert. Zodra mensen het dan proberen wordt vaak gezegd: “Hadden we dat maar eerder gedaan!”. Denk maar aan de wasmachine. Toen deze werd uitgevonden waren veel mensen sceptisch. Toch zijn er nu nog maar weinig mensen die nog met een zinken teil op het fornuis hun was zouden willen doen. Sterker nog, ik denk dat er niemand is te vinden die dit zou willen!

Voorlichting over de voordelen

De markt van hulpmiddelen is inmiddels heel groot, maar je moet wel weten wat er is en hoe je het kunt gebruiken. Het is dus belangrijk dan mensen goede voorlichting krijgen over de technische mogelijkheden en vooral voordelen. En dat geldt ook voor zorgmedewerkers. Het moet gaan over de voordelen die het oplevert en niet zozeer over het efficiënter maken van de zorg. Het maakt de zorg uiteraard efficiënter en dat is mooi meegenomen, maar dit wekt ook argwaan omdat mensen het dan direct zien als een poging om te bezuinigen.

Technologie is ondersteunend

Laat ik heel duidelijk zijn: technologie kan zorg nooit vervangen. Het zorgt ervoor dat zorg pas later ingezet hoeft te worden en als het dan eenmaal zover is werkt technologie ondersteunend. Maar fysieke zorg en menselijke interactie zal altijd nodig blijven. Door technologie blijft de cliënt langer zelfstandig en kan iemand langer thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Reageren

Auteur

Hanny Vlemmings

Hanny Vlemmings

Hanny Vlemmings is van oorsprong verpleegkundige met veel ervaring in de ziekenhuiszorg en thuiszorg. In 2010 koos zij ervoor deze kennis toe te passen als Toegepast Gerontoloog. Als één van de eerste Toegepast Gerontologen in Nederland is zij deskundig op het gebied van vergrijzing en alles wat daarmee te maken heeft. Zij richt zich inmiddels, met haar bedrijf 4aged, met name op de inzet van zorgtechnologie bij bedrijven en (zorg)organisaties, maar ook bij particulieren. Ook werkt zij als zorgtechnoloog bij zorgorganisatie de Zorgboog in Helmond.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten