menu

Wonen bij je kind

Uit onderzoek van Unie KBO is gebleken dat ouderen het liefste niet bij hun kinderen wonen. Ouderen wonen liever zo lang mogelijk zelfstandig. Ruim 90% van de ondervraagden woont liever niet bij de kinderen als dat nodig mocht zijn en bovendien verwacht ruim twee derde van de ondervraagden überhaupt geen hulp van hun kinderen te zullen krijgen.

Ouderen wonen langer thuis

De meeste ouderen wonen zelfstandig en blijven dat het liefste zo lang mogelijk doen. Uit het onderzoek van Unie KBO bleek dat deze ouderen verwachten tot hun dood zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar vraag is natuurlijk of dit lichamelijk kan én of het huis er wel voor geschikt is. En als deze zelfstandige ouderen dan toch hulp nodig hebben, is die hulp er dan wel? Volgens de meeste ouderen zelf zal die hulp in ieder geval niet van hun kinderen komen. En dat heeft met name te maken met de intensiteit van de hulp. Hoe makkelijker de hulp die nodig is, hoe groter de bereidwilligheid van de omgeving om iets te doen. Maar hoe moeilijker de hulp wordt, hoe meer deze bereidwilligheid afneemt.

Ouderen wonen liefst zonder hulp van de kinderen

En terwijl de meeste ouderen verwachten dat zij geen hulp van de kinderen zullen krijgen, zegt 91% van de ouderen in het onderzoek dat zij ook geen hulp van hun kinderen zouden aannemen als het hun werd aangeboden. 6 op de 10 ondervraagden gaat liever naar een aanleunwoning of naar een verzorgingshuis. Wetende wat hun te wachten staat in de toekomst is ruim 38 procent van de ouderen nu al bezig zich voor te bereiden op langer thuis wonen. Zij hebben, ondanks dat het nog niet nodig is, aanpassingen laten aanbrengen aan hun woning. Denk hierbij aan bredere WC’s, het weghalen van drempels in huis én het installeren van communicatiesystemen die later gebruikt kunnen worden als er hulp nodig is.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

Advertentie



Gratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten